English version of this page

Ortopedisk klinikk (OPK)

Klinikken forsker på kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling av frakturer og andre skader, og medfødte misdannelser i bevegelsesapparatet.

Forskning og utvikling er et viktig satsningsområde for Ortopedisk klinikk.

Forskningsaktiviteten drives både eksperimentelt og klinisk og skal samles innenfor hovedområdene traumatologi, brusk, artrose, ligament, ledd og rehabilitering.

11 forskergrupper er tilknyttet klinikken og forskningsprosjektene er mange, deriblant en rekke doktorgradsprosjekter.

Forskergrupper ved OPK

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet.

Ansatte

Kontakt

Postadresse OUS, Ullevål Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse OUS Rikshospitalet Sognsvannsveien 20 0372 Oslo