English version of this page

Oslo sykehusservice (OSS)

Oslo sykehusservice på UiO har hovedsakelig ansatte på dyrestallen til Komparativ medisin ved OUS, Rikshospitalet.

Der er det fasiliteter for oppstalling, samt at det drives avl av mange stammer. Det tilbys et bredt utvalg av tjenester for forskere, det gjøres blant annet In vivo-forsøk og det er en egen gnotobiotisk enhet.

Oslo sykehusservice forsker dessuten selv og tilrettelegger for annen UiO-forskning, blant annet innen biostatistikk / epidemiologi, helseøkonomi og med musemodeller på dyrestallen.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1171 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Søsterhjemmet 0316 Oslo Telefon: +47 22844650