English version of this page

Prehospital klinikk (PRE)

Prehospital klinikk har ansvar for prehospital, akuttmedisinsk nødmelde- og utrykningstjeneste i Oslo, Akershus og Østfold.

I tillegg har klinikken regionale og nasjonale oppgaver knyttet til luftambulanseoperasjoner og beredskap.

Videre er klinikken involvert i forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til akuttmedisin og prehospitalt arbeid.

Klinikken ledes av Stephen Sollid i sykehuslinjen. Leiv Arne Rosseland er øverste leder i Prehospital klinikk UiO.

Her kan du lese et blogginnlegg om Prehospital klinikk skrevet for bloggen Ekspertsykehuset:

Lenke til Ekspertsykehuset

Underenheter

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS, Ullevål 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 2 OUS Ullevål 0450 Oslo