Instituttrådet

Instituttrådets drøftinger er rådgivende overfor instituttleder.

Rådet skal uttale seg om de saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. langtidsplan, årsplan og budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan også drøfte andre saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp.

Det er normalregler for institutter ved UiO som definerer rådets oppgaver og funksjon.

Møter

Instituttrådet avholder møter fire ganger i året. Følgende datoer gjelder for 2019:

  • Onsdag 13. mars
  • Onsdag 5. juni
  • Onsdag 9. oktober
  • Onsdag 20. november

Ansatte kan melde inn saker via en representant eller direkte til rådets sekretær, Jorun Ur.

Publisert 23. mars 2011 13:41 - Sist endret 2. apr. 2019 11:01