Instituttrådet

Instituttrådets drøftinger er rådgivende overfor instituttleder.

Rådet skal uttale seg om de saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. langtidsplan, årsplan og budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan også drøfte andre saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp.

Det er normalregler for institutter ved UiO som definerer rådets oppgaver og funksjon.

Møter

Instituttrådet avholder møter fire ganger i året.

  • Onsdag 10. januar 2018 (ekstraordinært)
  • Onsdag 7. februar 2018 (ekstraordinært)
  • Onsdag 14. mars 2018
  • Onsdag 6. juni 2018
  • Onsdag 26. september 2018
  • Onsdag 21. november 2018

Ansatte kan melde inn saker via en representant eller direkte til rådets sekretær, Jorun Ur.

Publisert 23. mars 2011 13:41 - Sist endret 23. feb. 2018 10:12