Instituttrådet

Instituttrådets drøftinger er rådgivende overfor instituttleder.

Rådet skal uttale seg om de saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. langtidsplan, årsplan og budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan også drøfte andre saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp.

Det er normalregler for institutter ved UiO som definerer rådets oppgaver og funksjon.

Møter

Instituttrådet avholder møter fire ganger i året. Følgende datoer gjelder for 2021:

  • Onsdag 3. mars
  • Onsdag 26. mai
  • Onsdag 22. september
  • Onsdag 24. november

Ansatte kan melde inn saker via en representant eller direkte til rådets sekretær, Jorun Ur.

Kontakt

E-post: instituttrad@klinmed.uio.no

Publisert 23. mars 2011 13:41 - Sist endret 27. okt. 2021 12:13