Valg ved instituttet

Instituttledelse

Høsten 2018 skal det velges instituttledelse ved Klinmed for perioden 01.01.2019 - 31.12.2022.

Instituttrådsvalg

Valgperioden er fire år for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger og for teknisk- og administrativt tilsatte.

Valgperioden er ett år for midlertidige tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger og studenter.

Valg til Klinmed-LAMU

Valgperioden er for perioden 2018-2019.