Helene Astrup

Arbeidsområder

Prosjektmedarbeider:

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. mars 2020 13:10 - Sist endret 17. apr. 2020 09:57