Bjarne Bogen

Bilde av Bjarne Bogen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS HF Rikshospitalet 0424 Oslo

Forskning

Bjarne Bogen forskning har vært fokuser på T og B celler og deres betydning for autoimmune sykdommer og immunovervåkning av kreft. Han har i den senere tid også arbeidet med utvikling av nye og bedre vaksiner. Nedenfor er en kort oversikt over disse studiene, hvor mange medarbeidere over mange år har gitt betydelige bidrag (se liste over originale forskningsrapporter og oversikt over forskningsgruppen "Cellulær og molekylær immunologi").

1. Idiotype-drevet T-B celle samarbeid, autoimmune sykdommer og utvikling av kreft i B celler (B celle lymfomer). Idiotoper (Id) er antigene determinanter som er lokalisert til immunglobulin (Ig) variable (V) regioner. Bogen beskrev at B celler nedbryter deres Ig reseptor (BCR) for antigen, og at fragmenter av V regionene blir presentert på MHC ("Major Histocompatibility Complex") klasse II molekyler til Id-spesifikke CD4+ T celler. Dette resulterer i Id-drevet T-B celle samarbeid. I videre arbeider viste han at Id-drevet T-B samarbeid kan resultere iutvikling av  autoimmune sykdommer og  B celle lymfomer (PNAS -89, EMBO-J -89, Cell- 91, EMBO-J -93, EJI -99, JI -05,JI -07, JEM -07, Am J Pathol -09).

2. Immunovervåkning av kreft mediert av CD4+ T celler. Bogen viste at Id-spesifikke T celle reseptor transgene mus er beskyttet mot Id+ B celle lymfomer og myelomatose. Han viste videre at monoklonalt Ig utskilt av kreftcelelr blir tatt opp av dendrittiske celler og makrofager som infiltrerer svulstvevet. De sistnevnte cellene nedbryter delvis det monoklonale Ig og presenterer Id-peptider på sine MHC II molekyler til Id-spesifikke CD4+ T celler som har migrert til svulsten etter først å ha blitt stimulert i drenerende lymfeknuter. De svulstinfiltrerende T cellene produserer IFNg som aktiverer makrofager slik at de blir cytotoksiske og dreper kreftceller (PNAS -94, PNAS 2000, Blood -01, Blood -03, Immunity -05, Cancer Res -09, Nat commun -11).

3. Nye vaksine molekyler: Troybodies og Vaccibodies. Troybodies er Ig-baserte  molekyler som har T celle epitoper innskutt i løkker mellom beta "strenger" i konstante domener av molekylet. I tillegg er Troybodies utstyrt med nye V regioner med spesifisitet for antigen-presenterende celler (APC). Dette resulterer i forsterket presentasjon av T celle epitoper på APC  MHC molekyler , og dermed økte T celle responser (Nat biotech -99, PNAS -01, JI -02, JI -03, EJI -05). Vaccibodies er Ig-baserte dimere molekyler som har integrert store antigener med intakte B celle determinanter. Vaccibodies målstyres til antigenpresenterende celler enten ved bruk av naturlige ligander (f. eks. kjemokiner) eller scFv spesifikke for APC. Vaccibodies øker både antistoff og T celle responser. Vaccibodies kan leveres som DNA vaksiner. For tiden utvikles vaccibodies for en rekke forskjellige infeksjonssykdommer slik som influenza, HIV, tuberkulose, og visse former for kreft (myelomatose, B celle lymfomer, maligne melanomer).

Undervisning

 • Bjarne Bogen er undervisningsleder i immunologi ved Med. Fak. UiO.
 • Han underviser primært i basal immunologi i 3. semester
 • Han har sammen med Ludvig Munthe skrevet læreboken "Immunologi" utgitt av Universitetsforlaget.

Bakgrunn

 • 1977 - Cand.med.Universitetet i Oslo
 • 1977-78 Turnustjeneste ved Sandnessjøen sykehus og Lurøy/Træna legedistrikt.
 • 1979-1984 Stipendiet og amanuensis i immunologi, Universitetet i Tromsø
 • 1984: Dr. med., Universitetet i Tromsø
 • 1985 og deler av 86 og87: Member, Basel Institute for Immunology, Sveits
 • 1986 - d.d: 1 amanuesis og professor (1993), Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo.
 • 1991: Godkjent spesia­list (Den norske legeforening) i Immunologi og transfusjonsmedisin1995 - d.d.: Overlege i bistilling, Oslo Universitetssykehus -Rikshospitalet
 • 1989 - 2004: Professor II, Norges veterinærhøgskole
 • 1996-97: Forskningsopphold ved Stanford University
 • 2004-2005: Forskningsopphold ved Dana Farber Cancer Institute/Harvard University

Utmerkelser

 •  Innovasjonsprisen, Universitetet i Oslo/Forskningsparken
 •  Medinnovas idepris
 •  Tano-Aschehoug prisen
 • Senior Research Award, U.S. Multiple Myeloma Research Foundation

Samarbeid

Bjarne Bogen har over mange år samarbeidet med tallrike forskere (se publikasjonslisten). Bjarne Bogen leder forskningsgruppen "Cellulær og molekylær immunologi" som er en del av et Senter for Fremragende Forskning (SFF), "Senter for immunregulering" ("CIR"), finansiert av Norges Forskningsråd. CIR er også et FOCIS CoE.

.

 

Emneord: Immunologi, autoimmunitet, B celle lymfomer, myelomatose, T celler, B celler, vaksinemolekyler, Livsvitenskap

Publikasjoner

 • Jung, Keunok; Jeon, You-kyoung; Jeong, Dae Hoon; Byun, Jung Mi; Bogen, Bjarne & Choi, Inhak (2022). VSIG4-expressing tumor-associated macrophages impair anti-tumor immunity. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 628, s. 18–24. doi: 10.1016/j.bbrc.2022.08.055.
 • Hinke, Daniëla Maria; Andersen, Tor Kristian; Gopalakrishnan, Ramakrishna Prabhu; Skullerud, Lise Madelene; Werninghaus, Ina Charlotta & Grødeland, Gunnveig [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Antigen bivalency of antigen-presenting cell-targeted vaccines increases B cell responses. Cell reports. ISSN 2211-1247. 39(9). doi: 10.1016/j.celrep.2022.110901.
 • Bekri, Selma; Rodney-Sandy, Reunet; Gruenstein, Diana; Mei, Anna; Bogen, Bjarne & Castle, John [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Neoantigen vaccine-induced CD4 T cells confer protective immunity in a mouse model of multiple myeloma through activation of CD8 T cells against non-vaccine, tumor-associated antigens. Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC). 10(2). doi: 10.1136/jitc-2021-003572.
 • Tesfaye, Demo Yemane; Bobic, Sonja; Lysén, Anna Karin Christina; Huszthy, Peter Csaba; Gudjonsson, Arnar & Braathen, Ranveig [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Targeting Xcr1 on dendritic cells rapidly induce Th1-associated immune responses that contribute to protection against influenza infection. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 13:752714, s. 1–13. doi: 10.3389/fimmu.2022.752714. Fulltekst i vitenarkiv
 • He, Le; Valignat, Marie-Pierre; Zhang, Lichen; Gelard, Lena; Zhang, Fanghui & Le Guen, Valentin [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2021). ARHGAP45 controls naïve T- and B- cell entry into lymph nodes and T-cell progenitor thymus seeding. EMBO Reports. ISSN 1469-221X. 22:e52196(4), s. 1–19. doi: 10.15252/embr.202052196. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjerkan, Louise; Visweswaran, Ganesh Ram R.; Gudjonsson, Arnar; Labbé, Genevieve M.; Quinkert, Doris & Pattinson, David J. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). APC-Targeted DNA Vaccination Against Reticulocyte-Binding Protein Homolog 5 Induces Plasmodium falciparum-Specific Neutralizing Antibodies and T Cell Responses. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 12:720550(18), s. 1–13. doi: 10.3389/fimmu.2021.720550. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lysén, Anna Karin Christina; Gudjonsson, Arnar; Tesfaye, Demo Yemane; Bobic, Sonja; Bern, Malin C. & Bogen, Bjarne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Intranasal delivery of a cDC1 targeted influenza vaccine with poly(I:C) enhances T cell responses and protects against influenza infection. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 95:e13128(3), s. 1–12. doi: 10.1111/sji.13128. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Tor Kristian; Bodin, Johanna Eva; Oftung, Fredrik; Bogen, Bjarne; Mjaaland, Siri & Grødeland, Gunnveig (2021). Pandemic Preparedness Against Influenza: DNA Vaccine for Rapid Relief. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 12. doi: 10.3389/fimmu.2021.747032. Fulltekst i vitenarkiv
 • Szodoray, Peter; Andersen, Tor Kristian; Heinzelbecker, Julia; Imbery, John Franklin; Huszthy, Peter C. & Stanford, Stephanie M. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Integration of T helper and BCR signals governs enhanced plasma cell differentiation of memory B cells by regulation of CD45 phosphatase activity. Cell reports. ISSN 2211-1247. 36:109525(6), s. 1–24. doi: 10.1016/j.celrep.2021.109525. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ziouti, Fani; Rummler, Maximilian; Steyn, Beatrice; Thiele, Tobias; Seliger, Anne & Duda, Georg N. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Prevention of Bone Destruction by Mechanical Loading Is Not Enhanced by the Bruton’s Tyrosine Kinase Inhibitor CC-292 in Myeloma Bone Disease. International Journal of Molecular Sciences. ISSN 1661-6596. 22:3840(8), s. 1–14. doi: 10.3390/ijms22083840. Fulltekst i vitenarkiv
 • Høydahl, Lene; Frigstad, Terje; Rasmussen, Ingunn B; Øynebråten, Inger; Schjetne, Karoline W & Andersen, Jan Terje [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Antibody-mediated delivery of T-cell epitopes to antigen-presenting cells induce strong CD4 and CD8 T-cell responses. Vaccine. ISSN 0264-410X. 39(11), s. 1583–1592. doi: 10.1016/j.vaccine.2021.02.012. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rummler, Maximilian; Ziouti, Fani; Bouchard, Alice L.; Brandl, Andreas; Duda, Georg N. & Bogen, Bjarne [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Mechanical loading prevents bone destruction and exerts anti-tumor effects in the MOPC315.BM.Luc model of myeloma bone disease. Acta Biomaterialia. ISSN 1742-7061. 119, s. 247–258. doi: 10.1016/j.actbio.2020.10.041.
 • Ziouti, Fani; Soares, Ana Prates; Moreno-Jiménez, Inés; Rack, Alexander; Bogen, Bjarne & Cipitria, Amaia [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). An Early Myeloma Bone Disease Model in Skeletally Mature Mice as a Platform for Biomaterial Characterization of the Extracellular Matrix. Journal of Oncology. ISSN 1687-8450. 2020:3985315, s. 1–12. doi: 10.1155/2020/3985315. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kwon, Minsuk; Kim, Chang Gon; Lee, Hoyoung; Cho, Hyunsoo; Kim, Youngun & Lee, Eung Chang [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2020). PD-1 Blockade Reinvigorates Bone Marrow CD8+ T Cells from Patients with Multiple Myeloma in the Presence of TGFβ Inhibitors. Clinical Cancer Research. ISSN 1078-0432. 26(7), s. 1644–1655. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-19-0267.
 • Grødeland, Gunnveig; Baranowska-Hustad, Marta Natalia; Abadejos, Justin; Blane, Tanja R.; Teijaro, John & Nemazee, David [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Induction of Cross-Reactive and Protective Antibody Responses After DNA Vaccination With MHCII-Targeted Stem Domain From Influenza Hemagglutinin. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 11:431, s. 1–13. doi: 10.3389/fimmu.2020.00431. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fossum, Even; Tesfaye, Demo Yemane; Bobic, Sonja; Gudjonsson, Arnar; Braathen, Ranveig & Lahoud, Mireille H. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Targeting Antigens to Different Receptors on Conventional Type 1 Dendritic Cells Impacts the Immune Response . Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 205(3), s. 661–673. doi: 10.4049/jimmunol.1901119.
 • Braathen, Ranveig; Spång, Heidi Cecilie Larsen; Hinke, Daniëla Maria; Blazevski, Jana; Bobic, Sonja & Fossum, Even [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). A DNA Vaccine That Encodes an Antigen-Presenting Cell-Specific Heterodimeric Protein Protects against Cancer and Influenza . Molecular therapy. Methods & clinical development. ISSN 2399-6951. 17, s. P378–P392. doi: 10.1016/j.omtm.2020.01.007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haabeth, Ole Audun; Hennig, Kjartan; Fauskanger, Marte; Løset, Geir Åge; Bogen, Bjarne & Tveita, Anders Aune (2020). CD4+ T-cell killing of multiple myeloma cells is mediated by resident bone marrow macrophages. Blood Advances. ISSN 2473-9529. 4(12), s. 2595–2605. doi: 10.1182/bloodadvances.2020001434. Fulltekst i vitenarkiv
 • Baghdadi, Muhammad; Ishikawa, Kozo; Nakanishi, Sayaka; Murata, Tomoki; Umeyama, Yui & Kobayashi, Takuto [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2019). A role for IL-34 in osteolytic disease of multiple myeloma. Blood Advances. ISSN 2473-9529. 3(4), s. 541–551. doi: 10.1182/bloodadvances.2018020008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødeland, Gunnveig; Fossum, Even & Bogen, Bjarne (2019). Targeting of HA to chemokine receptors induces strong and cross-reactive T cell responses after DNA vaccination in pigs. Vaccine. ISSN 0264-410X. 38(6), s. 1280–1285. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.11.084. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mahalunkar, Sneha; Yadav, Amit Singh; Gorain, Mahadeo; Pawar, Vinay; Braathen, Ranveig & Weiss, Siegfried [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Functional design of pH-responsive folate-targeted polymer-coated gold nanoparticles for drug delivery and in vivo therapy in breast cancer. International Journal of Nanomedicine. ISSN 1176-9114. 14, s. 8285–8302. doi: 10.2147/IJN.S215142. Fulltekst i vitenarkiv
 • Høglund, Rune Alexander; Torsetnes, Silje Bøen; Lossius, Peter Andreas Vold; Bogen, Bjarne; Homan, E. Jane & Bremel, Robert [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Human cysteine cathepsins degrade immunoglobulin G in vitro in a predictable manner. International Journal of Molecular Sciences. ISSN 1661-6596. 20:4843(19), s. 1–19. doi: 10.3390/ijms20194843. Fulltekst i vitenarkiv
 • Huszthy, Peter Csaba; Gopalakrishnan, Ramakrishna Prabhu; Jacobsen, Johanne Tracey; Haabeth, Ole Audun; Løset, Geir Åge & Braathen, Ranveig [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). B cell receptor ligation induces display of V-region peptides on MHC class II molecules to T cells. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424. 116(51), s. 25850–25859. doi: 10.1073/pnas.1902836116. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bogen, Bjarne; Fauskanger, Marte; Haabeth, Ole Audun & Tveita, Anders Aune (2019). CD4+ T cells indirectly kill tumor cells via induction of cytotoxic macrophages in mouse models. Cancer Immunology and Immunotherapy. ISSN 0340-7004. 68(11), s. 1865–1873. doi: 10.1007/s00262-019-02374-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tesfaye, Demo Yemane; Gudjonsson, Arnar; Bogen, Bjarne & Fossum, Even (2019). Targeting conventional dendritic cells to fine-tune antibody responses. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 10:1529(JULY), s. 1–8. doi: 10.3389/fimmu.2019.01529. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gudjonsson, Arnar; Andersen, Tor Kristian; Gjerstad, Vibeke Sundvold; Bogen, Bjarne & Fossum, Even (2019). Endocytosis Deficient Murine Xcl1-Fusion Vaccine Enhances Protective Antibody Responses in Mice. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 10, s. 1–12. doi: 10.3389/fimmu.2019.01086. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Tor Kristian; Huszthy, Peter Csaba; Gopalakrishnan, Ramakrishna Prabhu; Jacobsen, Johanne Tracey; Fauskanger, Marte & Tveita, Anders Aune [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Enhanced germinal center reaction by targeting vaccine antigen to major histocompatibility complex class II molecules. npj Vaccines. ISSN 2059-0105. 4:9, s. 1–13. doi: 10.1038/s41541-019-0101-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lysén, Anna Karin Christina; Braathen, Ranveig; Gudjonsson, Arnar; Tesfaye, Demo Yemane; Bogen, Bjarne & Fossum, Even (2019). Dendritic cell targeted Ccl3- and Xcl1-fusion DNA vaccines differ in induced immune responses and optimal delivery site. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 9:1820, s. 1–11. doi: 10.1038/s41598-018-38080-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mooij, Petra; Grødeland, Gunnveig; Koopman, Gerrit; Andersen, Tor Kristian; Mortier, Daniella & Nieuwenhuis, Ivonne G. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Needle-free delivery of DNA: Targeting of hemagglutinin to MHC class II molecules protects rhesus macaques against H1N1 influenza. Vaccine. ISSN 0264-410X. 37(6), s. 817–826. doi: 10.1016/j.vaccine.2018.12.049. Fulltekst i vitenarkiv
 • Abrahamsen, Greger; Gjerstad, Vibeke Sundvold; Mekonnen, Meseret; Bogen, Bjarne & Spurkland, Anne (2018). Polarity of CD4+ T cells towards the antigen presenting cell is regulated by the Lck adapter TSAd. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 8:13319, s. 1–13. doi: 10.1038/s41598-018-31510-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haabeth, Ole Audun; Fauskanger, Marte; Manzke, Melanie; Lundin, Katrin; Corthay, Alexandre & Bogen, Bjarne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). CD4+ T-cell–Mediated Rejection of MHC Class II–Positive Tumor Cells Is Dependent on Antigen Secretion and Indirect Presentation on Host APCs. Cancer Research. ISSN 0008-5472. 78(16), s. 4573–4585. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-17-2426.
 • Fauskanger, Marte; Haabeth, Ole Audun; Skjeldal, Frode Miltzow; Bogen, Bjarne & Tveita, Anders (2018). Tumor killing by CD4+ T cells is mediated via induction of inducible nitric oxide synthase-dependent macrophage cytotoxicity. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 9:1684, s. 1–13. doi: 10.3389/fimmu.2018.01684. Fulltekst i vitenarkiv
 • Braathen, Ranveig; Spång, Heidi Cecilie Larsen; Lindeberg, Mona Mari; Fossum, Even; Grødeland, Gunnveig & Fredriksen, Agnete [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). The Magnitude and IgG Subclass of Antibodies Elicited by Targeted DNA Vaccine Are Influenced by Specificity for APC Surface Molecules. ImmunoHorizons. ISSN 2573-7732. 2(1), s. 38–53. doi: 10.4049/immunohorizons.1700038. Fulltekst i vitenarkiv
 • Anderson, Ane Marie; Baranowska-Hustad, Marta Natalia; Braathen, Ranveig; Grødeland, Gunnveig & Bogen, Bjarne (2018). Simultaneous targeting of multiple hemagglutinins to APCs for induction of broad immunity against influenza. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 200(6), s. 2057–2066. doi: 10.4049/jimmunol.1701088.
 • Andersen, Tor Kristian; Zhou, Fan; Cox, Rebecca Jane; Bogen, Bjarne & Grødeland, Gunnveig (2017). A DNA vaccine that targets hemagglutinin to antigen-presenting cells protects mice against H7 influenza. Journal of Virology. ISSN 0022-538X. 91:e01340-17(23), s. 1–13. doi: 10.1128/JVI.01340-17. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wang, Dong; Fløisand, Yngvar; Myklebust, Camilla Victoria; Bürgler, Simone; Ribes, Anna Maria Parente & Hofgaard, Peter Olaf [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Autologous bone marrow Th cells can support multiple myeloma cell proliferation in vitro and in xenografted mice. Leukemia. ISSN 0887-6924. 31(10), s. 2114–2121. doi: 10.1038/leu.2017.69. Fulltekst i vitenarkiv
 • Deloizy, Charlotte; Fossum, Even; Barnier-Quer, Christophe; Urien, Céline; Chrun, Tiphany & Duval, Audrey [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2017). The anti-influenza M2e antibody response is promoted by XCR1 targeting in pig skin. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 7:7639, s. 1–12. doi: 10.1038/s41598-017-07372-9.
 • Høglund, Rune Alexander; Lossius, Peter Andreas Vold; Johansen, Jorunn; Homan, Jane; Saltyte Benth, Jurate & Robins, Harlan [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). In silico prediction analysis of idiotope-driven T-B cell collaboration in multiple sclerosis. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 8. doi: 10.3389/fimmu.2017.01255. Fulltekst i vitenarkiv
 • Park, Bo Mi; Kim, Eun Jin; Nam, Hye Yeon; Zhang, Dongdong; Bae, Chu Hyun & Kang, Myeongmo [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Cyclized oligopeptide targeting LRP5/6-DKK1 interaction reduces the growth of tumor burden in a multiple myeloma mouse model. Yonsei medical journal. ISSN 0513-5796. 58(3), s. 505–513. doi: 10.3349/ymj.2017.58.3.505.
 • Gudjonsson, Arnar; Lysén, Anna Karin Christina; Balan, Sreekumar; Gjerstad, Vibeke Sundvold; Arnold-Schrauf, Catharina & Richter, Lisa Maria [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Targeting influenza virus hemagglutinin to Xcr1+ dendritic cells in the absence of receptor-mediated endocytosis enhances protective antibody responses. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 198(7), s. 2785–2795. doi: 10.4049/jimmunol.1601881.
 • Lilly, Cameron L; Villa, Nancy Y; de Matos, Ana Lemos; Ali, Haider M; Dhillon, Jess-Karan S & Hofland, Tom [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). Ex Vivo Oncolytic Virotherapy with Myxoma Virus Arms Multiple Allogeneic Bone Marrow Transplant Leukocytes to Enhance Graft versus Tumor. Molecular Therapy - Oncolytics. ISSN 2372-7705. 4, s. 31–40. doi: 10.1016/j.omto.2016.12.002.
 • Bartee, Eric; Bartee, Mee Y.; Bogen, Bjarne & Yu, Xue-Zhong (2016). Systemic therapy with oncolytic myxoma virus cures established residual multiple myeloma in mice. Molecular Therapy - Oncolytics. ISSN 2372-7705. 3:201632. doi: 10.1038/mto.2016.32.
 • Zhou, Peng; Chionh, Yok Teng; Irac, Sergio Erdal; Ahn, Matae; Jia Ng, Justin Han & Fossum, Even [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2016). Unlocking bat immunology: Establishment of Pteropus alecto bone marrow-derived dendritic cells and macrophages. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 6. doi: 10.1038/srep38597.
 • Ardouin, Laurence; Luche, Hervé; Chelbi, Rabie; Carpentier, Sabrina; Shawket, Alaa & Montanana Sanchis, Frédéric [Vis alle 23 forfattere av denne artikkelen] (2016). Broad and largely concordant molecular changes characterize tolerogenic and immunogenic dendritic cell maturation in thymus and periphery. Immunity. ISSN 1074-7613. 45(2), s. 305–318. doi: 10.1016/j.immuni.2016.07.019.
 • Lorvik, Kristina Berg; Hammarström, Clara Louise; Fauskanger, Marte; Haabeth, Ole Audun; Zangani, Michael M & Haraldsen, Guttorm [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Adoptive transfer of tumor-specific Th2 cells eradicates tumors by triggering an in situ inflammatory immune response. Cancer Research. ISSN 0008-5472. 76(23), s. 6864–6876. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-16-1219.
 • Tveita, Anders; Fauskanger, Marte; Bogen, Bjarne & Haabeth, Ole Audun (2016). Tumor-specific CD4<sup>+</sup> T cells eradicate myeloma cells genetically deficient in MHC class II display. OncoTarget. ISSN 1949-2553. 7(41), s. 67175–67182. doi: 10.18632/oncotarget.11946.
 • Guilliams, Martin; Dutertre, Charles-Antoine; Scott, Charlotte L.; McGovern, Naomi; Sichien, Dorine & Chakarov, Svetoslav [Vis alle 32 forfattere av denne artikkelen] (2016). Unsupervised high-dimensional analysis aligns dendritic cells across tissues and species. Immunity. ISSN 1074-7613. 45(3), s. 669–684. doi: 10.1016/j.immuni.2016.08.015.
 • Lambert, Laura; Kinnear, Ekaterina; McDonald, Jacqueline U.; Grødeland, Gunnveig; Bogen, Bjarne & Stubsrud, Elisabeth [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). DNA vaccines encoding antigen targeted to MHC class II induce influenza-specific CD8+ T cell responses, enabling faster resolution of influenza disease. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 7:321. doi: 10.3389/fimmu.2016.00321.
 • Grødeland, Gunnveig; Fredriksen, Agnete; Løset, Geir Åge; Vikse, Elisabeth Lea; Fugger, Lars & Bogen, Bjarne (2016). Antigen targeting to human HLA Class II molecules increases efficacy of DNA vaccination. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 197(9), s. 3575–3585. doi: 10.4049/jimmunol.1600893.
 • Deloizy, Charlotte; Bouguyon, Edwige; Fossum, Even; Sebo, Peter; Osička, Radim & Bole, Angelique [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2016). Expanding the tools for identifying mononuclear phagocyte subsets in swine: Reagents to porcine CD11c and XCR1. Developmental and Comparative Immunology. ISSN 0145-305X. 65, s. 31–40. doi: 10.1016/j.dci.2016.06.015.
 • Andersen, Aram Nikolai; Landsverk, Ole J. B.; Simonsen, Anne; Bogen, Bjarne; Corthay, Alexandre & Øynebråten, Inger (2016). Coupling of HIV-1 antigen to the selective autophagy receptor SQSTM1/p62 promotes T-cell-mediated immunity. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 7. doi: 10.3389/fimmu.2016.00167. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kulkarni, Upasana; Karsten, Christian M.; Kohler, Thomas; Hammerschmidt, Sven; Bommert, Kurt & Tiburzy, Benjamin [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2016). IL-10 mediates plasmacytosis-associated immunodeficiency by inhibiting complement-mediated neutrophil migration. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 137(5), s. 1487–1497e6. doi: 10.1016/j.jaci.2015.10.018.
 • Haabeth, Ole Audun; Lorvik, Kristina Berg; Yagita, Hideo; Bogen, Bjarne & Corthay, Alexandre (2016). Interleukin-1 is required for cancer eradication mediated by tumor-specific Th1 cells. Oncoimmunology. ISSN 2162-4011. 5(1). doi: 10.1080/2162402X.2015.1039763.
 • Kikuchi, Jiro; Koyama, Daisuke; Wada, Taeko; Izumi, Tohru; Hofgaard, Peter Olaf & Bogen, Bjarne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Phosphorylation-mediated EZH2 inactivation promotes drug resistance in multiple myeloma. Journal of Clinical Investigation. ISSN 0021-9738. 125(12), s. 4375–4390. doi: 10.1172/JCI80325.
 • Baranowska, Marta Natalia; Hauge, Anna G; Hoornaert, Chloe; Bogen, Bjarne & Grødeland, Gunnveig (2015). Targeting of nucleoprotein to chemokine receptors by DNA vaccination results in increased CD8(+)-mediated cross protection against influenza. Vaccine. ISSN 0264-410X. 33(49), s. 6988–6996. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.08.094.
 • Tveita, Anders; Schjesvold, Fredrik Hellem; Haabeth, Ole Audun; Fauskanger, Marte Hotvedt & Bogen, Bjarne (2015). Tumors escape CD4+ T-cell-mediated immunosurveillance by impairing the ability of infiltrating macrophages to indirectly present tumor antigens. Cancer Research. ISSN 0008-5472. 75(16), s. 3268–3278. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-14-3640.
 • Matthes, Thomas W.; Manfroi, B.; Zeller, Andreas; Dunand-Sauthier, Isabelle; Bogen, Bjarne & Huard, Bertrand (2015). Autocrine amplification of immature myeloid cells by IL-6 in multiple myeloma-infiltrated bone marrow. Leukemia. ISSN 0887-6924. 29(9), s. 1882–1890. doi: 10.1038/leu.2015.145.
 • Aas-Hanssen, Kristin; Thompson, Keith M; Bogen, Bjarne & Munthe, Ludvig Andre (2015). Systemic lupus erythematosus: Molecular mimicry between anti-dsDNA CDR3 idiotype, microbial and self peptides-as antigens for Th cells. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 6:00382. doi: 10.3389/fimmu.2015.00382. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødeland, Gunnveig; Fossum, Even & Bogen, Bjarne (2015). Polarizing T and B cell responses by APC-targeted subunit vaccines. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 6. doi: 10.3389/fimmu.2015.00367.
 • Terhorst, Dorothea; Fossum, Even; Baranska, Anna; Tamoutounour, Samira; Malosse, Camille & Garbani, Mattia [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2015). Laser-Assisted Intradermal Delivery of Adjuvant-Free Vaccines Targeting XCR1+ Dendritic Cells Induces Potent Antitumoral Responses. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 194(12), s. 5895–5902. doi: 10.4049/jimmunol.1500564.
 • Grødeland, Gunnveig & Bogen, Bjarne (2015). Efficient vaccine against pandemic influenza: Combining DNA vaccination and targeted delivery to MHC class II molecules. Expert Review of Vaccines. ISSN 1476-0584. 14(6), s. 805–814. doi: 10.1586/14760584.2015.1029919.
 • Bürgler, Simone; Vives, Aleix Gimeno; Ribes, Anna Maria Parente; Wang, Dong; Os, Audun & Devereux, Stephen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Chronic lymphocytic leukemia cells express CD38 in response to Th1 cell-derived IFN-γ by a T-bet-dependent mechanism. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 194(2), s. 827–835. doi: 10.4049/jimmunol.1401350.
 • Fossum, Even; Grødeland, Gunnveig; Terhorst, Dorothea; Tveita, Anders; Vikse, Elisabeth Lea & Mjaaland, Siri [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Vaccine molecules targeting Xcr1 on cross-presenting DCs induce protective CD8+ T-cell responses against influenza virus. European Journal of Immunology. ISSN 0014-2980. 45(2), s. 624–635. doi: 10.1002/eji.201445080.
 • Tveita, Anders; Haabeth, Ole Audun & Bogen, Bjarne (2014). Limitations of bystander killing in Th1/M1 immune responses against a secreted tumor antigen. Oncoimmunology. ISSN 2162-4011. 3(9). doi: 10.4161/21624011.2014.954953.
 • Wong, David; Winter, Oliver; Hartig, Christina; Siebels, Svenja; Szyska, Martin & Tiburzy, Benjamin [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2014). Eosinophils and megakaryocytes support the early growth of murine MOPC315 myeloma cells in their bone marrow niches. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 9(10). doi: 10.1371/journal.pone.0109018.
 • Løvås, Tom-Ole; Bruusgaard, Jo C.; Øynebråten, Inger; Gundersen, Kristian & Bogen, Bjarne (2014). DNA vaccines: MHC II-targeted vaccine protein produced by transfected muscle fibres induces a local inflammatory cell infiltrate in mice. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 9(10). doi: 10.1371/journal.pone.0108069. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tveita, Anders; Schjesvold, Fredrik Hellem; Sundnes, Olav; Haabeth, Ole Audun; Haraldsen, Guttorm & Bogen, Bjarne (2014). Indirect CD4+ T-cell-mediated elimination of MHC II(NEG) tumor cells is spatiallyrestricted and fails to prevent escape of antigen-negative cells. European Journal of Immunology. ISSN 0014-2980. 44(9), s. 2625–2637. doi: 10.1002/eji.201444659.
 • Binsfeld, Marilene; Beguin, Yves; Belle, Ludovic; Otjacques, Eleonore; Hannon, Muriel & Briquet, Alexandra [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2014). Establishment of a murine graft-versus-myeloma model using allogeneic stem cell transplantation. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 9(11). doi: 10.1371/journal.pone.0113764.
 • Haabeth, Ole Audun; Tveita, Anders; Fauskanger, Marte Hotvedt; Schjesvold, Fredrik Hellem; Lorvik, Kristina Berg & Hofgaard, Peter Olaf [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2014). How do CD4+ T cells detect and eliminate tumor cells that either lack or express MHC class II molecules? Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 5:174. doi: 10.3389/fimmu.2014.00174. Fulltekst i vitenarkiv
 • Balan, Sreekumar; Ollion, Vincent; Colletti, Nicholas; Chelbi, Rabie; Montanana-Sanchis, Frederic & Liu, Hong [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2014). Human XCR1<sup>+</sup> dendritic cells derived in vitro from CD34 <sup>+</sup> progenitors closely resemble blood dendritic cells, including their adjuvant responsiveness, contrary to monocyte-derived dendritic cells. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 193(4), s. 1622–1635. doi: 10.4049/jimmunol.1401243.
 • Aas-Hanssen, Kristin; Funderud, Ane; Thompson, Keith M; Bogen, Bjarne & Munthe, Ludvig Andre (2014). Idiotype-specific Th cells support oligoclonal expansion of Anti-dsDNA B cells in mice with lupus. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 193(6), s. 2691–2698. doi: 10.4049/jimmunol.1400640.
 • Øynebråten, Inger; Hinkula, Jorma; Fredriksen, Agnete & Bogen, Bjarne (2014). Increased generation of HIV-1 gp120-reactive CD8+ T cells by a DNA vaccine construct encoding the chemokine CCL3. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 9(8). doi: 10.1371/journal.pone.0104814.
 • Ruffini, Pier Adelchi; Os, Audun; Dolcetti, Riccardo; Tjønnfjord, Geir Erland; Munthe, Ludvig Andre & Bogen, Bjarne (2014). Targeted DNA vaccines eliciting crossreactive anti-idiotypic antibody responses against human B cell malignancies in mice. Journal of Translational Medicine. ISSN 1479-5876. 12(1). doi: 10.1186/1479-5876-12-207.
 • Dutertre, Charles-Antoine; Jourdain, Jean-Pierre; Rancez, Magali; Amraoui, Sonia; Fossum, Even & Bogen, Bjarne [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2014). TLR3-responsive, XCR1<sup>+</sup>, CD141(BDCA-3)<sup>+</sup>/ CD8α<sup>+</sup>- equivalent dendritic cells uncovered in healthy and simian immunodeficiency virus-infected rhesus macaques. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 192(10), s. 4697–4708. doi: 10.4049/jimmunol.1302448.
 • Jacobsen, Johanne Tracey; Haabeth, Ole Audun; Tveita, Anders; Schjetne, Karoline W; Munthe, Ludvig Andre & Bogen, Bjarne (2014). Naive idiotope-specific B and T cells collaborate efficiently in the absence of dendritic cells. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 192(9), s. 4174–4183. doi: 10.4049/jimmunol.1302359.
 • Schwarzer, Rolf; Nickel, N.; Godau, J.; Willie, B.M.; Duda, GN & Schwarzer, R. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2014). Notch pathway inhibition controls myeloma bone disease in the murine MOPC315.BM model. Blood Cancer Journal. ISSN 2044-5385. 4(6). doi: 10.1038/bcj.2014.37.
 • Lorvik, Kristina Berg; Haabeth, Ole Audun; Clancy, Trevor; Bogen, Bjarne & Corthay, Alexandre (2013). Molecular profiling of tumor-specific T(H)1 cells activated in vivo. Oncoimmunology. ISSN 2162-4011. 2(5:e24383). doi: 10.4161/onci.24383.
 • Hong, Sungyoul; Lee, Hyeunsoo; Jung, Keunok; Lee, Sang Min; Lee, Su-Jun & Jun, Hee Jae [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Tumor cells loaded with alpha-galactosylceramide promote therapeutic NKT-dependent anti-tumor immunity in multiple myeloma. Immunology Letters. ISSN 0165-2478. 156(1-2), s. 132–139. doi: 10.1016/j.imlet.2013.10.002.
 • Grødeland, Gunnveig; Mjaaland, Siri; Tunheim, Gro; Fredriksen, Agnete & Bogen, Bjarne (2013). The Specificity of Targeted Vaccines for APC Surface Molecules Influences the Immune Response Phenotype. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 8(11). doi: 10.1371/journal.pone.0080008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Os, Audun; Bürgler, Simone; Ribes, Anna Maria Parente; Funderud, Ane; Wang, Dong & Thompson, Keith M [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Chronic Lymphocytic Leukemia Cells Are Activated and Proliferate in Response to Specific T Helper Cells. Cell reports. ISSN 2211-1247. 4(3), s. 566–577. doi: 10.1016/j.celrep.2013.07.011.
 • Grødeland, Gunnveig; Mjaaland, Siri; Roux, Kenneth H.; Fredriksen, Agnete & Bogen, Bjarne (2013). DNA Vaccine that Targets Hemagglutinin to MHC Class II Molecules Rapidly Induces Antibody-Mediated Protection against Influenza. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 191(6), s. 3221–3231. doi: 10.4049/jimmunol.1300504.

Se alle arbeider i Cristin

 • Werninghaus, Ina; Hinke, Daniëla Maria; Bogen, Bjarne & Braathen, Ranveig (2021). Neuraminidase in antigen presenting cell-targeted DNA vaccine induces antibody-mediated protection against influenza.
 • Hinke, Daniëla Maria; Andersen, Tor Kristian; Skullerud, Lise Madelen; Werninghaus, Ina; Grødeland, Gunnveig & Fossum, Even [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Antigen bivalency in antigen presenting cell-targeted vaccines enhances humoral responses.
 • Laursen, Marlene Fyrstenberg; Daniela Maria, Hinke; Bogen, Bjarne & Braathen, Ranveig (2021). An MHC class II-targeted H1-mix Influenza Vaccine Induces Cross-protective Antibody Responses in Mice.
 • Lysén, Anna Karin Christina; Braathen, Ranveig; Gudjonsson, Arnar; Tesfaye, Demo Yemane; Bogen, Bjarne & Fossum, Even (2020). Author Correction: Dendritic cell targeted Ccl3- and Xcl1-fusion DNA vaccines differ in induced immune responses and optimal delivery site (Scientific Reports, (2019), 9, 1, (1820), 10.1038/s41598-018-38080-7). Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 10(1). doi: 10.1038/s41598-020-62688-3.
 • Gudjonsson, Arnar; Bjerkan, Louise; Labbe, Genevieve; Draper, Simon; Braathen, Ranveig & Bogen, Bjarne (2019). Targeting PfRH5 to APCs via MHC class II potentiates viral vector immunization against malaria.
 • Bjerkan, Louise; Gudjonsson, Arnar; Visweswaran, Ganesh Ram; Genevieve, Labbe; Quinkert, Doris & Draper, Simon [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). APC-targeted DNA vaccination against RH5 induces Plasmodium falciparum-specific neutralizing antibodies and T cell responses.
 • Braathen, Ranveig; Spång, Heidi; Hinke, Daniela Maria; Blazevski, Jana & Bogen, Bjarne (2018). Novel heterodimeric DNA vaccine targeting APC protects against MOPC315 myeloma and influenza in BALB/c mice .
 • Bjerkan, Louise; Braathen, Ranveig; Gudjonsson, Arnar; Grødeland, Gunnveig; Visweswaran, Ganesh Ram & Bogen, Bjarne (2018). Targeted DNA vaccination induce protective immune responses against malaria .
 • Bjerkan, Louise; Braathen, Ranveig; Gudjonsson, Arnar; Grødeland, Gunnveig; Visweswaran, Ganesh Ram & Bogen, Bjarne (2018). An APC-targeted PfRH5 containing DNA vaccine induce protective immune responses against Plasmodium falciparum .
 • Hinke, Daniëla Maria; Spång, Heidi; Fossum, Even; Grødeland, Gunnveig; Bogen, Bjarne & Braathen, Ranveig (2018). MHC class II targeted DNA vaccine is most efficient in the induction of protective antibodies against influenza.
 • Bjerkan, Louise; Visweswaran, Ganesh Ram; Braathen, Ranveig & Bogen, Bjarne (2016). Novel malaria vaccines by VaccibodyTM DNA immunization.
 • Visweswaran, Ganesh Ram; Bjerkan, Louise; Braathen, Ranveig & Bogen, Bjarne (2016). DEVELOPMENT OF EFFICACIOUS TARGETED DNA VACCINES AGAINST MALARIA.
 • Haabeth, Ole Audun; Lorvik, Kristina Berg; Hammarström, Clara Louise; Donaldson, Ian M; Haraldsen, Guttorm & Bogen, Bjarne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Kreft-spesifikke betennelsesreaksjoner kan beskytte mot kreft. BestPractice. Onkologi Hematologi. February.
 • Ribes, Anna Maria Parente; Skånland, Sigrid Strand; Bürgler, Simone; Os, Audun; Wang, Dong & Bogen, Bjarne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Spleen tyrosine kinase inhibitors reduce CD40l-induced proliferation of chronic lymphocytic leukemia cells but not normal B cells. Haematologica. ISSN 0390-6078. 101(2), s. e59–e62. doi: 10.3324/haematol.2015.135590.
 • Haabeth, Ole Audun; Tveita, Anders; Fauskanger, Marte Hotvedt; Hennig, Kjartan; Hofgaard, Peter Olaf & Bogen, Bjarne (2016). Idiotype-specific CD4+ T cells eradicate disseminated myeloma. Leukemia. ISSN 0887-6924. 30(5), s. 1216–1220. doi: 10.1038/leu.2015.278.
 • Tjønnfjord, Geir Erland & Bogen, Bjarne (2015). Myeloproliferative og lymfoproliferative sykdommer. I Hagve, Tor-Arne & Berg, Jens Petter (Red.), Klinisk biokjemi og fysiologi. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-46367-7. s. 140–154.
 • Osnes, Liv T. N. & Bogen, Bjarne (2015). Primære immundefekter. I Hagve, Tor-Arne & Berg, Jens Petter (Red.), Klinisk biokjemi og fysiologi. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-46367-7. s. 147–154.
 • Schjesvold, Fredrik Hellem; Tveita, Anders; Sundnes, Olav; Haraldsen, Guttorm & Bogen, Bjarne (2013). CD4+T cell-mediated protection against tumors: no bystander killing. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 190.
 • Tveita, Anders; Schjesvold, Fredrik Hellem; Haabeth, Ole Audun & Bogen, Bjarne (2013). Escape of myeloma cells from CD4 T-cell-driven immunoprotection. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 190.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:36 - Sist endret 11. feb. 2020 13:55