English version of this page

Akuttmedisinsk avdeling (AKA)

Forskningen ved Akuttmedisinsk avdeling er konsentrert om hovedområdene blodtrykk/stress/hypoksi, klinisk toksikologi/akuttmedisin, selvmordsatferd og krisereaksjoner ved somatisk skade og sykdom.

Avdelingen arrangerer årlige videre- og etterutdanningskurs for leger ved UiO, og underviser i tillegg medisinske studenter og annet helsepersonell.

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS HF Ullevål sykehus 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 3 0450 Oslo