Jørgen Gravning

Førsteamanuensis - Hjertemedisinsk avdeling
Bilde av Jørgen Gravning
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygning 3 0450 Oslo
Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS HF Ullevål sykehus 0424 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

 • Bredt kardiologisk interessefelt: akutt kardiologi, intensivmedisin, akutt og kronisk hjertesvikt og ekkokardiografi.
 • Forskningsbakgrunn: molekylær kardiologi, in vivo fysiologi og hemodynamikk, ischemi / reperfusjon, translasjonsforskning og kliniske studier med fokus på biomarkører og ekkokardiografi.
 • Aktuell forskningsinteresse: studere tidlige mekanismer for utvikling av hjerte- og karsykdommer ved å integrere biomedisinske data, ikke-invasive billedmodaliteter og maskinlæring.
 • Formidling: Jeg er opptatt av populærvitenskapelig forskningsformidling, og har bl.a. skrevet boken "Ditt fantastiske hjerte – med eller uten flimmer og smerte" (Aschehoug, 2018). Jeg har også et engasjement som fagansvarlig i Store norske leksikon. 

Undervisning

Jeg underviser i klinisk kardiologi på medisinstudiet, modul 3: MED3300 og modul 8: MED6800, bl.a. innenfor områdene hjertesvikt, rytmeforstyrrelser, klaffefeil, koronarsykdom.   

Bakgrunn

 • 2005: Cand. med., Universitetet i Oslo
 • 2013: Ph.D., Universitetet i Oslo
 • 2016: Spesialist i indremedisin
 • 2018: Spesialist i hjertesykdommer
 • 2016: Overlege, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • 2021: Førsteamanuensis, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Samarbeid

I min kliniske stilling er jeg overlege ved Seksjon for ekkokardiografi, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål. Jeg er tilknyttet forskningsgruppen Iskemisk hjertesykdom ved avdelingen, og samarbeider tett med forskere ved Senter for klinisk hjerteforskning (CCHR). I tillegg har jeg samarbeidsprosjekter med tidligere kollegaer ved OUS Rikshospitalet og Akershus universitetssykehus, samt internasjonale forskningsmiljøer. 

 

Emneord: Hjerte, Hjerte- og karsykdom, Hjertesvikt, Ekkokardiografi

Publikasjoner

 • Marcks, Nick; Aimo, Alberto; Januzzi, James L.; Vergaro, Giuseppe; Clerico, Aldo & Latini, Roberto [Vis alle 27 forfattere av denne artikkelen] (2021). Re-appraisal of the obesity paradox in heart failure: a meta-analysis of individual data. Clinical Research in Cardiology. ISSN 1861-0684. 110(8), s. 1280–1291. doi: 10.1007/s00392-021-01822-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvisvik, Brede Alexander; Aagaard, Erika Nerdrum; Mørkrid, Lars; Røsjø, Helge; Lyngbakken, Magnus & Smedsrud, Marit Kristine [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Mechanical dispersion as a marker of left ventricular dysfunction and prognosis in stable coronary artery disease. The International Journal of Cardiovascular Imaging. ISSN 1569-5794. 35, s. 1265–1275. doi: 10.1007/s10554-019-01583-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aimo, Alberto; Januzzi, James L.; Vergaro, Giuseppe; Clerico, Aldo; Latini, Roberto & Meessen, Jennifer [Vis alle 26 forfattere av denne artikkelen] (2019). Revisiting the obesity paradox in heart failure: Per cent body fat as predictor of biomarkers and outcome. European Journal of Preventive Cardiology (EJPC). ISSN 2047-4873. s. 1–9. doi: 10.1177/2047487319852809. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aimo, Alberto; Januzzi, James L.; Vergaro, Giuseppe; Ripoli, Andrea; Latini, Roberto & Masson, Serge [Vis alle 30 forfattere av denne artikkelen] (2018). High-sensitivity troponin T, NT-proBNP and glomerular filtration rate: A multimarker strategy for risk stratification in chronic heart failure. International Journal of Cardiology. ISSN 0167-5273. s. 1–7. doi: 10.1016/j.ijcard.2018.10.079.
 • Emdin, Michele; Aimo, Alberto; Vergaro, Giuseppe; Bayes-Genis, Antoni; Lupón, Josep & Latini, Roberto [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2018). sST2 predicts outcome in chronic heart failure beyond NT - proBNP and high-sensitivity troponin T. Journal of the American College of Cardiology. ISSN 0735-1097. 72(19), s. 2309–2320. doi: 10.1016/j.jacc.2018.08.2165.
 • Aimo, Alberto; Januzzi, James L.; Vergaro, Giuseppe; Ripoli, Andrea; Latini, Roberto & Masson, Serge [Vis alle 30 forfattere av denne artikkelen] (2018). Prognostic value of high-sensitivity troponin T in chronic heart failure an individual patient data meta-analysis. Circulation. ISSN 0009-7322. 137(3), s. 286–297. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.031560.
 • Kvisvik, Brede Alexander; Mørkrid, Lars; Røsjø, Helge; Småstuen, Milada C; Rowe, Alexander D. & Eek, Christian [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Troponinas de alta sensibilidad T vs I en Sindrome Coronario Agudo: Prediccion de lesiones coronarias significativas y pronostico a largo plazo. Acta Bioquimica Clinica Latinoamericana. ISSN 0325-2957. 51(3), s. 395–407.
 • Rutkovskiy, Arkady; Sagave, Julia Fritzi; Czibik, Gabor Tamas; Baysa, Anton; Zihlavnikova, Katarina & Hillestad, Vigdis [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2017). Connective tissue growth factor and bone morphogenetic protein 2 are induced following myocardial ischemia in mice and humans. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN 0036-5513. 77(5), s. 321–331. doi: 10.1080/00365513.2017.1318447.
 • Nymo, Ståle Haugset; Aukrust, Pål; Kjekshus, John; McMurray, John J.V.; Cleland, John G.F. & Wikstrand, John [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2017). Limited added value of circulating inflammatory biomarkers in chronic heart failure. JACC. Heart failure. ISSN 2213-1779. 5(4), s. 256–264. doi: 10.1016/j.jchf.2017.01.008.
 • Kvisvik, Brede Alexander; Mørkrid, Lars; Røsjø, Helge; Småstuen, Milada Cvancarova; Rowe, Alexander D. & Eek, Christian [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). High-Sensitivity Troponin T vs I in Acute Coronary Syndrome: Prediction of Significant Coronary Lesions and Long-term Prognosis. Clinical Chemistry. ISSN 0009-9147. 63(2), s. 552–562. doi: 10.1373/clinchem.2016.261107.
 • Smedsrud, Marit Kristine; Gravning, Jørgen A.; Omland, Torbjørn; Eek, Christian; Mørkrid, Lars & Skulstad, Helge [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Sensitive cardiac troponins and N-terminal pro-B-type natriuretic peptide in stable coronary artery disease: correlation with left ventricular function as assessed by myocardial strain. The International Journal of Cardiovascular Imaging. ISSN 1569-5794. 31(5), s. 967–973. doi: 10.1007/s10554-015-0646-6.
 • Gravning, Jørgen A.; Askevold, Erik Tandberg; Nymo, Ståle Haugset; Ueland, Thor; Wikstrand, John & McMurray, John J.V. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Prognostic effect of high-sensitive troponin t assessment in elderly patients with chronic heart failure results from the CORONA Trial. Circulation: Heart Failure. ISSN 1941-3289. 7(1), s. 96–103. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.113.000450.
 • Gravning, Jørgen A.; Ahmed, Muhammad Shakil; von Lueder, Thomas Gero; Edvardsen, Thor & Attramadal, Håvard (2013). CCN2/CTGF attenuates myocardial hypertrophy and cardiac dysfunction upon pressure-overload. International Journal of Cardiology. ISSN 0167-5273. 168(3), s. 2049–2056. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.01.165.
 • Gravning, Jørgen A.; Ahmed, Muhammad Shakil; Qvigstad, Eirik; Krobert, Kurt Allen; Edvardsen, Thor & Moe, Ingvild Tronstad [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2013). Connective Tissue Growth Factor/CCN2 Attenuates beta-Adrenergic Receptor Responsiveness and Cardiotoxicity by Induction of G Protein-Coupled Receptor Kinase-5 in Cardiomyocytes. Molecular Pharmacology. ISSN 0026-895X. 84(3), s. 372–383. doi: 10.1124/mol.113.087312.
 • Gravning, Jørgen A.; Smedsrud, Marit Kristine; Omland, Torbjørn; Eek, Christian; Skulstad, Helge & Aaberge, Lars [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Sensitive troponin assays and N-terminal pro-B-type natriuretic peptide in acute coronary syndrome: Prediction of significant coronary lesions and long-term prognosis. American Heart Journal. ISSN 0002-8703. 165(5), s. 716–724. doi: 10.1016/j.ahj.2013.02.008.
 • Bilbija, Dusan; Gravning, Jørgen A.; Haugen, Fred; Attramadal, Håvard & Valen, Guro (2012). Protecting the heart through delivering DNA encoding for heme oxygenase-1 into skeletal muscle. Life Sciences. ISSN 0024-3205. 91(17-18), s. 828–836. doi: 10.1016/j.lfs.2012.08.014.
 • von Lueder, Thomas Gero; Gravning, Jørgen A.; How, Ole-Jakob; Vinge, Leif Erik; Ahmed, Muhammad Shakil & Krobert, Kurt Allen [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2012). Cardiomyocyte-restricted inhibition of G protein-coupled receptor kinase-3 attenuates cardiac dysfunction after chronic pressure overload. American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology. ISSN 0363-6135. 303(1), s. H66–H74. doi: 10.1152/ajpheart.00724.2011.
 • Askevold, Erik Tandberg; Nymo, Ståle Haugset; Ueland, Thor; Gravning, Jørgen A.; Wergeland, Ragnhild & Kjekshus, John [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2012). Soluble Glycoprotein 130 predicts Fatal Outcomes in Chronic Heart Failure: Analysis From the Controlled Rosuvastatin Multinational Trial in Heart Failure (CORONA). Circulation: Heart Failure. ISSN 1941-3289. s. 91–98. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.112.972653.
 • Gravning, Jørgen A.; Ørn, Stein; Kaasbøll, Ole Jørgen; Martinov, Vladimir Nikolkaev; Manhenke, Cord A & Dickstein, Kenneth [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Myocardial Connective Tissue Growth Factor (CCN2/CTGF) Attenuates Left Ventricular Remodeling after Myocardial Infarction. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 7(12). doi: 10.1371/journal.pone.0052120.
 • Czibik, Gabor Tamas; Gravning, Jørgen A.; Martinov, Vladimir Nikolkaev; Ishaq, Bushra; Knudsen, Eirunn & Attramadal, Håvard [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Gene therapy with hypoxia-inducible factor 1 alpha in skeletal muscle is cardioprotective in vivo. Life Sciences. ISSN 0024-3205. 88(11-12), s. 543–550. doi: 10.1016/j.lfs.2011.01.006.
 • Ahmed, Muhammad Shakil; Gravning, Jørgen A.; Martinov, Vladimir Nikolkaev; von Lueder, Thomas Gero; Edvardsen, Thor & Czibik, Gabor Tamas [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2011). Mechanisms of novel cardioprotective functions of CCN2/CTGF in myocardial ischemia-reperfusion injury. American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology. ISSN 0363-6135. 300(4), s. H1291–H1302. doi: 10.1152/ajpheart.00604.2010.
 • Bergestuen, Deidi Ann; Gravning, Jørgen Amundsen; Haugaa, Kristina; Sahakyan, LG; Aakhus, Svend & Thiis-Evensen, Espen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2010). Plasma CCN2/connective tissue growth factor is associated with right ventricular dysfunction in patients with neuroendocrine tumors. BMC Cancer. ISSN 1471-2407. 10. doi: 10.1186/1471-2407-10-6.
 • Vinge, Leif Erik; von Lueder, Thomas Gero; Aasum, E; Qvigstad, Eirik; Gravning, Jørgen Amundsen & How, OJ [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2008). Cardiac-restricted expression of the carboxyl-terminal fragment of GRK3 uncovers distinct functions of GRK3 in regulation of cardiac contractility and growth - GRK3 controls cardiac alpha(1)-adrenergic receptor responsiveness. Journal of Biological Chemistry. ISSN 0021-9258. 283. doi: 10.1074/jbc.M708912200.
 • Gravning, Jørgen A.; Vege, Åshild & Kjekshus, John (2006). Plutselig uventet dødsfall etter perkutan koronar intervensjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 24(126), s. 2111–2113.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gravning, Jørgen A. (2013). Pulmonal hypertensjon i frakkelommen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133.
 • Gravning, Jørgen A. (2013). Sensitive eller vanlige troponinanalyser ved koronare stenoser? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133.
 • Gravning, Jørgen A. (2013). Protein beskytter mot hjertesvikt.
 • Gravning, Jørgen A.; Askevold, Erik Tandberg; Nymo, Ståle Haugset; Ueland, Thor; Wergeland, Ragnhild & Wikstrand, J [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Prognostic impact of high-sensitive troponin T assessment in chronic heart failure and interaction with statin therapy. Results from CORONA. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 33, s. 644–645.
 • Bergestuen, Deidi Ann; Gravning, Jørgen A.; Haugaa, Kristina; Sahakyan, Laura G.; Aakhus, Svend & Carlsen, Espen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2010). Plasma CCN2/Connective Tissue Growth Factor is Associated with Right Ventricular Dysfunction in Patients with Neuroendocrine Tumors. Neuroendocrinology. ISSN 0028-3835. 92(1), s. 19–19.
 • Gravning, Jørgen Amundsen; Attramadal, Håvard; Martinov, VN & Ahmed, MS (2009). CCN2/CTGF, Connective Tissue Growth Factor, Prevents Heart Failure and Improves Survival After Myocardial Infarction.
 • Gravning, Jørgen Amundsen; Ahmed, MS; Qvigstad, E; Sagave, JF; Krobert, KA & Edvardsen, Thor [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2009). CCN2/CTGF - Connective Tissue Growth Factor - Reduces ?-Adrenergic Receptor Responsiveness and Catecholamine-Induced Cardiotoxicity by Upregulation of Cardiac Myocyte G Protein-Coupled Receptor Kinase-5.
 • Gravning, Jørgen A.; Attramadal, Håvard; Martinov, Vladimir Nikolkaev & Ahmed, Muhammad Shakil (2009). CCN2/CTGF, Connective Tissue Growth Factor, Prevents Heart Failure and Improves Survival After Myocardial Infarction. Circulation. ISSN 0009-7322. 120(18), s. S719–S719.
 • Gravning, Jørgen A.; Ahmed, Muhammad Shakil; Qvigstad, Eirik; Sagave, Julia Fritzi; Krobert, Kurt Allen & Edvardsen, Thor [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2009). CCN2/CTGF - Connective Tissue Growth Factor - Reduces beta-Adrenergic Receptor Responsiveness and Catecholamine-Induced Cardiotoxicity by Upregulation of Cardiac Myocyte G Protein-Coupled Receptor Kinase-5. Circulation. ISSN 0009-7322. 120(18), s. S720–S720.
 • Czibik, Gabor Tamas; Gravning, Jørgen Amundsen; Martinov, Vladimir Nikolkaev; Attramadal, Håvard & Valen, Guro (2008). Remote delivery of DNA encoding for hypoxia-inducible factor 1 alpha protects against myocardial remodeling in vivo. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. ISSN 0022-2828. 44, s. 736–737. doi: 10.1016/j.yjmcc.2008.02.062.
 • Gravning, Jørgen Amundsen & Kjekshus, John (2008). The perfect biomarker in acute coronary syndrome: a challenge for diagnosis, prognosis, and treatment. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 29(23), s. 2827–2828. doi: 10.1093/eurheartj/ehn489.
 • Gravning, Jørgen Amundsen; Ahmed, Muhammad Shakil; Qvigstad, Erik; Sagave, Julia Fritzi; Krobert, Kurt Allen & Edvardsen, Thor [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2008). Connective tissue growth factor (CTGF/CCN2) desensitizes myocardial beta-adrenergic receptor signaling and inhibits isoproterenol induced hypertrophy.
 • Gravning, Jørgen A.; von Lueder, Thomas Gero; Edvardsen, Thor; Vinge, Leif Erik; How, OJ & Ahmed, Shakil Muhammed [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2007). Inhibition of G protein-coupled receptor kinase-3 (GRK3) rescues cardiac dysfunction after pressure overload.
 • Ahmed, Muhammad Shakil; von Lueder, Thomas Gero; Gravning, Jørgen A.; Edvardsen, Thor; Smiseth, Otto A. & Attramadal, Håvard (2007). Connective tissue growth factor inhibits myocardial growth, stimulates fibrosis, but preserves myocardial function in chronic pressure overload.
 • Gravning, Jørgen A.; Ahmed, Shakil Muhammed; Martinov, V; von Lueder, Thomas Gero; Czibik, Gabor Tamas & Edvardsen, Thor [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2007). Novel cardioprotective role of connective tissue growth factor in ischemia/reperfusion injury and heart failure.
 • Gravning, Jørgen A.; von Lueder, Thomas Gero; Edvardsen, Thor; How, OJ; Aasum, E & Ahmed, Muhammad Shakil [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2006). Inhibition of G Protein-Couples Receptor Kinase-3 (GRK3) rescues cardiac dysfunction after pressure overload.
 • Gravning, Jørgen A. & Attramadal, Håvard (2013). Cardioprotective Mechanisms in Ischemia-Reperfusion Injury and Heart Failure - Experimental and Clinical Studies Dissecting the Functional Effects of Connective Tissue Growth Factor (CTGF/CCN2) in the Heart. Unipub forlag. ISSN 978-82-8264-421-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. feb. 2021 08:35 - Sist endret 19. feb. 2021 15:26