Ketil Størdal

Bilde av Ketil Størdal
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse OUS Rikshospitalet Sognsvannsveien 20 0372 Oslo
Postadresse OUS, Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Ketil Størdal er barnelege med hovedfelt mage/tarmsykdommer hos barn. Immunmedierte sykdommer hos barn (cøliaki, type 1 diabetes, inflammatorisk tarmsykdom) og hvordan infeksjoner kan spille inn i sykdomsutviklingen er en viktig del av forskningsfeltet. 

Epidemiologi og forskning på store befolkningsdata benyttes i forskningen, i samarbeid med bl.a. Folkehelseinstituttet og internasjonale aktører. Han har erfaring fra klinisk arbeid og forskning i global helse, med vekt på internasjonal nyfødthelse og resuscitering.

Emneord: Barnesykdommer, gastroenterologi, Global helse, Resucitering
Publisert 1. apr. 2020 13:16 - Sist endret 30. sep. 2020 14:18