Ketil Størdal

Bilde av Ketil Størdal
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse OUS Rikshospitalet Sognsvannsveien 20 0372 Oslo
Postadresse OUS, Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Ketil Størdal er barnelege med hovedfelt mage/tarmsykdommer hos barn. Immunmedierte sykdommer hos barn (cøliaki, type 1 diabetes, inflammatorisk tarmsykdom) og hvordan infeksjoner kan spille inn i sykdomsutviklingen er en viktig del av forskningsfeltet. 

Epidemiologi og forskning på store befolkningsdata benyttes i forskningen, i samarbeid med bl.a. Folkehelseinstituttet og internasjonale aktører. Han har erfaring fra klinisk arbeid og forskning i global helse, med vekt på internasjonal nyfødthelse og resuscitering.

Emneord: Barnesykdommer, gastroenterologi, Global helse, Resucitering

Publikasjoner

 • Mikalsen, Ingvild Bruun; Halvorsen, Thomas; Juliusson, Pétur Benedikt; Magnus, Maria Christine; Nystad, Wenche; Stensrud, Trine; Størdal, Ketil; Vollsæter, Maria & Øymar, Knut Asbjørn Alexander (2021). Early life growth and associations with lung function and bronchial hyperresponsiveness at 11-years of age. Respiratory Medicine.  ISSN 0954-6111.  177 . doi: 10.1016/j.rmed.2021.106305
 • Bruun, Tone; Valcarcel Salamanca, Beatriz; Bekkevold, Terese; Døllner, Henrik; Gibory, Moustafa; Gilje, Ann Marit; Haarr, Elisebet; Kran, Anne-Marte Bakken; Leegaard, Truls Michael; Nakstad, Britt; Nordbø, Svein Arne; Rojahn, Astrid; Størdal, Ketil & Flem, Elmira (2020). Impact of the Rotavirus Vaccination Program in Norway After Four Years With High Coverage. The Pediatric Infectious Disease Journal.  ISSN 0891-3668. . doi: 10.1097/INF.0000000000003020 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dretvik, Thomas Bruvoll; Solevåg, Anne Lee; Finvåg, Andreas; Størdal, Eline Hasselgård; Størdal, Ketil & Klingenberg, Claus (2020). Active antibiotic discontinuation in suspected but not confirmed early‐onset neonatal sepsis—A quality improvement initiative. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  109(6), s 1125- 1130 . doi: 10.1111/apa.15202 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holte, Kari; Ersdal, Hege Langli; Eilevstjønn, Joar; Gomo, Øystein; Klingenberg, Claus; Thallinger, Monica; Linde, Jørgen Erland; Stigum, Hein; Yeconia, Anita; Hussein, Kidanto & Størdal, Ketil (2020). Positive end-expiratory pressure in newborn resuscitation around term: A randomized controlled trial. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  146(4), s 1- 12 . doi: 10.1542/peds.2020-0494
 • Lund-Blix, Nicolai Andre; Tapia, German; Mårild, Karl Staffan; Brantsæter, Anne Lise; Eggesbø, Merete Åse; Mandal, Siddhartha; Stene, Lars Christian Mørch & Størdal, Ketil (2020). Maternal fibre and gluten intake during pregnancy and risk of childhood celiac disease: the MoBa study. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  10, s 1- 9 . doi: 10.1038/s41598-020-73244-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund-Blix, Nicolai Andre; Tapia, German; Mårild, Karl Staffan; Brantsæter, Anne Lise; Njølstad, Pål Rasmus; Joner, Geir; Skrivarhaug, Torild; Størdal, Ketil & Stene, Lars Christian Mørch (2020). Maternal and child gluten intake and association with type 1 diabetes: The Norwegian Mother and Child Cohort Study. PLoS Medicine.  ISSN 1549-1277.  17(3), s 1- 15 . doi: 10.1371/journal.pmed.1003032 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lundeby, Karen Marie; Heen, Espen Kolstad; Mosa, Mohammed; Abdi, Abdirashid & Størdal, Ketil (2020). Neonatal morbidity and mortality in Hargeisa, Somaliland: An observational, hospital based study. Pan African Medical Journal.  ISSN 1937-8688.  37(3) . doi: 10.11604/pamj.2020.37.3.24741 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mårild, Karl Staffan; Ohlsson, Claes; Bygdell, Maria; Martikainen, Jari; Sävendahl, Lars; Størdal, Ketil & Kindblom, Jenny M. (2020). Growth and Pubertal Timing in Boys With Adult-diagnosed Celiac Disease: A Population-based Longitudinal Cohort Study. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN.  ISSN 0277-2116.  70(6), s 853- 857 . doi: 10.1097/MPG.0000000000002682
 • Stahl, Marisa G.; Dong, Fran; Lamb, Molly M.; Waugh, Kathleen C.; Taki, Iman; Størdal, Ketil; Stene, Lars Christian Mørch; Rewers, Marian J.; Liu, Edwin; Norris, Jill M. & Mårild, Karl (2020). Childhood growth prior to screen-detected celiac disease: prospective follow-up of an at-risk birth cohort. Scandinavian Journal of Gastroenterology.  ISSN 0036-5521.  55(11), s 1284- 1290 . doi: 10.1080/00365521.2020.1821087 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Størdal, Ketil; Bakken, Inger Johanne Landsjøåsen; Greve-Isdahl, Margrethe; Klingenberg, Claus; Helland, Eyvind; Nystad, Wenche; Hjellvik, Vidar & Gulseth, Hanne Løvdal (2020). Sars-CoV-2 hos barn og ungdom i Norge: Påvist smitte, sykehusinnleggelser og underliggende tilstander. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140(11), s 1- 9 . doi: 10.4045/tidsskr.20.0457 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Størdal, Ketil; Eilevstjønn, Joar; Mduma, Estomih; Holte, Kari; Thallinger, Monica; Linde, Jørgen Erland; Mdoe, Paschal Francis; Kidanto, Hussein & Ersdal, Hege Langli (2020). Increased perinatal survival and improved ventilation skills over a five-year period: An observational study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  15(10), s 1- 14 . doi: 10.1371/journal.pone.0240520 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Størdal, Ketil; Kahrs, Christian Riddervold; Tapia, German; Agardh, Daniel; Kurppa, Kalle & Stene, Lars Christian Mørch (2020). Review article: exposure to microbes and risk of coeliac disease. Alimentary Pharmacology and Therapeutics.  ISSN 0269-2813.  53(1), s 43- 62 . doi: 10.1111/apt.16161 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tapia, German; Chudá, Kateřina; Kahrs, Christian Riddervold; Stene, Lars Christian Mørch; Kramna, Lenka; Mårild, Karl; Rasmussen, Trond; Rønningen, Kjersti Skjold; Cinek, Ondřej & Størdal, Ketil (2020). Parechovirus Infection in Early Childhood and Association With Subsequent Celiac Disease. American Journal of Gastroenterology.  ISSN 0002-9270. . doi: 10.14309/ajg.0000000000001003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tapia, German; Mortimer, Georgina; Ye, Jody; Mårild, Karl Staffan; Chipper-Keating, Saranna; Gillard, Benjamin Thomas; Viken, Marte Katrine; Lie, Benedicte Alexandra; Stene, Lars Christian Mørch; Gillespie, Kathleen & Størdal, Ketil (2020). Maternal microchimerism in cord blood and risk of celiac disease in childhood. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN.  ISSN 0277-2116.  71(3), s 321- 327 . doi: 10.1097/MPG.0000000000002811 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Elverud, Ingvild Skålnes; Størdal, Ketil; Chiduo, Mercy Grace & Klingenberg, Claus (2019). Factors influencing growth of children aged 12-24 months in the Tanga Region, Tanzania. Journal of Tropical Pediatrics.  ISSN 0142-6338.  66(2), s 210- 217 . doi: 10.1093/tropej/fmz056 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holte, Kari; Ersdal, Hege Langli; Eilevstjønn, Joar; Thallinger, Monica; Linde, Jørgen Erland; Klingenberg, Claus; Holst, René; Bayo, Samwel; Kidanto, Hussein & Størdal, Ketil (2019). Predictors for expired CO2 in neonatal bag-mask ventilation at birth: observational study. BMJ Paediatrics Open.  ISSN 2399-9772.  3(1) . doi: 10.1136/bmjpo-2019-000544 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Husby, Steffen; Koletzko, Sibylle; Korponay-Szabó, Ilma R.; Kurppa, Kalle; Mearin, M. Luisa; Ribes-Koninckx, Carmen; Shamir, Raanan; Troncone, Riccardo; Auricchio, Renata; Castillejo, Gemma; Christensen, Robin; Dolinsek, Jernej; Gillett, Peter; Hróbjartsson, Asbjørn; Koltai, Tunde; Maki, Markku; Nielsen, Sabrina Mai; Popp, Alina; Størdal, Ketil; Werkstetter, Katharina & Wessels, Margreet (2019). European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition guidelines for diagnosing coeliac disease 2020. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN.  ISSN 0277-2116.  70(1), s 141- 156 . doi: 10.1097/MPG.0000000000002497 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kahrs, Christian Riddervold; Chuda, Katerina; Tapia, German; Stene, Lars Christian Mørch; Mårild, Karl Staffan; Rasmussen, Trond; Rønningen, Kjersti Skjold; Lundin, Knut Erik Aslaksen; Kramna, Lenka; Cinek, Ondrej & Størdal, Ketil (2019). Enterovirus as trigger of coeliac disease: nested case-control study within prospective birth cohort. BMJ (Clinical Research Edition).  ISSN 0959-8138.  364 . doi: 10.1136/bmj.l231 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund-Blix, Nicolai Andre; Dong, Fran; Mårild, Karl Staffan; Seifert, Jennifer; Barón, Anna E.; Waugh, Kathleen C.; Joner, Geir; Størdal, Ketil; Tapia, German; Stene, Lars Christian Mørch; Johnson, Randi K.; Rewers, Marian & Norris, Jill M. (2019). Gluten Intake and Risk of Islet Autoimmunity and Progression to Type 1 Diabetes in Children at Increased Risk of the Disease: The Diabetes Autoimmunity Study in the Young (DAISY). Diabetes Care.  ISSN 0149-5992.  42(5), s 789- 796 . doi: 10.2337/dc18-2315
 • Lund-Blix, Nicolai Andre; Mårild, Karl Staffan; Tapia, German; Norris, Jill M.; Stene, Lars Christian Mørch & Størdal, Ketil (2019). Gluten Intake in Early Childhood and Risk of Celiac Disease in Childhood: A Nationwide Cohort Study. American Journal of Gastroenterology.  ISSN 0002-9270.  114(8), s 1299- 1306 . doi: 10.14309/ajg.0000000000000331
 • Mårild, Karl Staffan; Dong, Fran; Lund-Blix, Nicolai Andre; Seifert, Jennifer; Barón, Anna E.; Waugh, Kathleen C.; Taki, Iman; Størdal, Ketil; Tapia, German; Stene, Lars Christian Mørch; Johnson, Randi K.; Liu, Edwin; Rewers, Marian & Norris, Jill M. (2019). Gluten Intake and Risk of Celiac Disease: Long-Term Follow-up of an At-Risk Birth Cohort. American Journal of Gastroenterology.  ISSN 0002-9270.  114(9), s 1307- 1314 . doi: 10.14309/ajg.0000000000000255
 • Mårild, Karl Staffan; Tapia, German; Midttun, Øivind; Ueland, Per Magne; Magnus, Maria Christine; Rewers, Marian; Stene, Lars Christian Mørch & Størdal, Ketil (2019). Smoking in pregnancy, cord blood cotinine and risk of celiac disease diagnosis in offspring. European Journal of Epidemiology (EJE).  ISSN 0393-2990.  34(7) . doi: 10.1007/s10654-019-00522-5
 • Olsen, Annette; Iversen, Cathrine & Størdal, Ketil (2019). Bruk av lystgass hos barn. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(12) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0338
 • Sander, Stine Dydensborg; Andersen, Anne-Marie Nybø; Murray, Joseph A.; Karlstad, Øystein; Husby, Steffen & Størdal, Ketil (2019). Association Between Antibiotics in the First Year of Life and Celiac Disease. Gastroenterology.  ISSN 0016-5085.  156(8), s 2217- 2229 . doi: 10.1053/j.gastro.2019.02.039
 • Størdal, Ketil; Wyder, Corinne; Trobisch, Andreas; Grossman, Zachi & Hadjipanayis, Adamos (2019). Overtesting and overtreatment-statement from the European Academy of Paediatrics (EAP). European Journal of Pediatrics.  ISSN 0340-6199.  178(12), s 1923- 1927 . doi: 10.1007/s00431-019-03461-1
 • Tapia, German; Mortimer, Georgina; Ye, Jody; Gillard, Benjamin Thomas; Chipper-Keating, Saranna; Mårild, Karl Staffan; Viken, Marte K; Lie, Benedicte Alexandra; Joner, Geir; Skrivarhaug, Torild; Njølstad, Pål Rasmus; Størdal, Ketil; Gillespie, Kathleen & Stene, Lars Christian Mørch (2019). Maternal microchimerism in cord blood and risk of childhood-onset type 1 diabetes. Pediatric Diabetes.  ISSN 1399-543X.  20(6), s 728- 735 . doi: 10.1111/pedi.12875 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tapia, German; Mårild, Karl Staffan; Dahl, Sandra Rinne; Lund-Blix, Nicolai Andre; Viken, Marte K; Lie, Benedicte Alexandra; Njølstad, Pål Rasmus; Joner, Geir; Skrivarhaug, Torild; Cohen, Arieh S.; Størdal, Ketil & Stene, Lars Christian Mørch (2019). Maternal and Newborn Vitamin D-Binding Protein, Vitamin D Levels, Vitamin D Receptor Genotype, and Childhood Type 1 Diabetes. Diabetes Care.  ISSN 0149-5992.  42(4), s 553- 559 . doi: 10.2337/dc18-2176 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Granum, Berit; Vestrheim, Didrik Frimann; Størdal, Ketil; Ohm, Eyvind; Suren, Pål; Bøhler, Linn; Stene, Lars Christian Mørch & Blystad, Hans Henrik (2018). Barn og unges fysiske helse, I: Else Karin Grøholt; Linn Bøhler & Hanna Hånes (red.),  Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge.  Folkehelseinstituttet.  Barn og unges fysiske helse.
 • Kårhus, Line Lund; Gunnes, Nina; Størdal, Ketil; Bakken, Inger Johanne; Tapia, German; Stene, Lars Christian; Håberg, Siri Eldevik & Mårild, Karl (2018). Influenza and risk of later celiac disease: a cohort study of 2.6 million people. Scandinavian Journal of Gastroenterology.  ISSN 0036-5521.  53(1), s 15- 23 . doi: 10.1080/00365521.2017.1362464
 • Lossius, Anne Kristine; Magnus, Maria Christine; Lunde, Jon & Størdal, Ketil (2018). Prospective Cohort Study of Breastfeeding and the Risk of Childhood Asthma. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  195, s 182- 189.e2 . doi: 10.1016/j.jpeds.2017.11.065
 • Magnus, Maria Christine; Olsen, Sjurdur Frodi; Granström, Charlotta; Lund-Blix, Nicolai Andre; Svensson, Jannet; Johannesen, Jesper; Fraser, Abigail; Skrivarhaug, Torild; Joner, Geir; Njølstad, Pål Rasmus; Størdal, Ketil & Stene, Lars Christian Mørch (2018). Paternal and maternal obesity but not gestational weight gain is associated with type 1 diabetes. International Journal of Epidemiology.  ISSN 0300-5771.  47(2), s 417- 426 . doi: 10.1093/IJE/DYX266 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Magnus, Maria Christine; Tapia, German; Olsen, Sjurdur Frodi; Granström, Charlotta; Mårild, Karl Staffan; Ueland, Per Magne; Midttun, Øivind; Svensson, Jannet; Johannesen, Jesper; Skrivarhaug, Torild; Joner, Geir; Njølstad, Pål Rasmus; Størdal, Ketil & Stene, Lars Christian Mørch (2018). Parental smoking and risk of childhood-onset type 1 diabetes. Epidemiology.  ISSN 1044-3983.  29(6), s 848- 856 . doi: 10.1097/EDE.0000000000000911 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Qadori, Mohammed; Flem, Elmira; Bekkevold, Terese; Døllner, Henrik; Gilje, Ann Marit; Rojahn, Astrid & Størdal, Ketil (2018). Hypoglycaemia was common in acute gastroenteritis in a prospective hospital-based study, but electrolyte imbalances were not. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  107(8), s 1455- 1460 . doi: 10.1111/apa.14318
 • Sander, Stine Dydensborg; Hansen, Anne Vinkel; Størdal, Ketil; Andersen, Anne-Marie Nybo; Murray, Joseph A. & Husby, Steffen (2018). Mode of delivery is not associated with celiac disease. Clinical Epidemiology.  ISSN 1179-1349.  10, s 323- 332 . doi: 10.2147/CLEP.S152168 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Størdal, Ketil; McArdle, Harry J.; Hayes, Helen; Tapia, German; Viken, Marte K; Lund-Blix, Nicolai Andre; Haugen, Margaretha; Joner, Geir; Skrivarhaug, Torild; Mårild, Karl Staffan; Njølstad, Pål Rasmus; Eggesbø, Merete Åse; Mandal, Siddhartha; Page, Christian; London, Stephanie J.; Lie, Benedicte Alexandra & Stene, Lars Christian Mørch (2018). Prenatal iron exposure and childhood type 1 diabetes. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  8 . doi: 10.1038/s41598-018-27391-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tapia, German; Størdal, Ketil; Mårild, Karl Staffan; Kahrs, Christian Riddervold; Skrivarhaug, Torild; Njølstad, Pål Rasmus; Joner, Geir & Stene, Lars Christian Mørch (2018). Antibiotics, acetaminophen and infections during prenatal and early life in relation to type 1 diabetes. International Journal of Epidemiology.  ISSN 0300-5771.  47(5), s 1538- 1548 . doi: 10.1093/ije/dyy092 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thorsen, Steffen U.; Mårild, Karl Staffan; Olsen, Sjurdur Frodi; Holst, Klaus; Tapia, German; Granström, Charlotta; Halldorsson, Thorhallur Ingi; Cohen, Arieh S.; Haugen, Margaretha; Lundqvist, Marika; Skrivarhaug, Torild; Njølstad, Pål Rasmus; Joner, Geir; Magnus, Per; Størdal, Ketil; Svensson, Jannet & Stene, Lars Christian Mørch (2018). Lack of Association between Maternal or Neonatal Vitamin D Status and Risk of Childhood Type 1 Diabetes: A Scandinavian Case-Cohort Study. American Journal of Epidemiology.  ISSN 0002-9262.  187(6), s 1174- 1181 . doi: 10.1093/aje/kwx361 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Beitnes, Ann-Christin Røberg; Vikskjold, Florin Berge; Jóhannesdóttir, Gróa Björk; Perminow, Gøri Margrete; Olbjørn, Christine; Andersen, Solveig Norheim; Bentsen, Beint Sigmund; Rugtveit, Jarle & Størdal, Ketil (2017). Symptoms and mucosal changes stable during rapid increase of pediatric celiac disease in Norway. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN.  ISSN 0277-2116.  64(4), s 586- 591 . doi: 10.1097/MPG.0000000000001307
 • Ghaderi, Sara; Størdal, Ketil; Gunnes, Nina; Bakken, Inger Johanne; Magnus, Per & Håberg, Siri Eldevik (2017). Encephalitis after influenza and vaccination: a nationwide population-based registry study from Norway. International Journal of Epidemiology.  ISSN 0300-5771.  46(5), s 1618- 1626 . doi: 10.1093/ije/dyx149
 • Gibory, Moustafa; Haltbakk, Ildri; Flem, Elmira; Vainio, Kirsti; Valcarcel Salamanca, Beatriz; Størdal, Ketil; Nordbø, Svein Arne; Jakobsen, Kirsti; Haarr, Elisebet & Dudman, Susanne Gjeruldsen (2017). Rotavirus detection in bulk stool and rectal swab specimens in children with acute gastroenteritis in Norway. Journal of Clinical Virology.  ISSN 1386-6532.  97, s 50- 53 . doi: 10.1016/j.jcv.2017.10.017 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kahrs, Christian Riddervold; Magnus, Maria Christine; Stigum, Hein; Lundin, Knut Erik Aslaksen & Størdal, Ketil (2017). Early growth in children with coeliac disease: a cohort study. Archives of Disease in Childhood.  ISSN 0003-9888.  102(11), s 1037- 1043 . doi: 10.1136/archdischild-2016-312304 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund-Blix, Nicolai Andre; Sander, Stine Dydensborg; Størdal, Ketil; Nybo Andersen, Anne-Marie; Rønningen, Kjersti Skjold; Joner, Geir; Skrivarhaug, Torild; Njølstad, Pål Rasmus; Husby, Steffen & Stene, Lars Christian (2017). Infant feeding and risk of type 1 diabetes in two large scandinavian birth cohorts. Diabetes Care.  ISSN 0149-5992.  40(7), s 920- 927 . doi: 10.2337/dc17-0016
 • Mårild, Karl; Kahrs, Christian Riddervold; Tapia, German; Stene, Lars Christian & Størdal, Ketil (2017). Maternal Infections, Antibiotics and Paracetamol in Pregnancy and Offspring Celiac Disease: A Cohort Study. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN.  ISSN 0277-2116.  64(5), s 730- 736 . doi: 10.1097/MPG.0000000000001339
 • Mårild, Karl; Størdal, Ketil; Bulik, Cynthia M.; Rewers, Marian; Ekbom, Anders; Liu, Edwin & Ludvigsson, Jonas F. (2017). Celiac Disease and Anorexia Nervosa: A Nationwide Study. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  139(5) . doi: 10.1542/peds.2016-4367 Vis sammendrag
 • Mårild, Karl; Tapia, German; Haugen, Margaretha; Dahl, Sandra Rinne; Cohen, Arieh S.; Lundqvist, Marika; Lie, Benedicte Alexandra; Stene, Lars Christian & Størdal, Ketil (2017). Maternal and neonatal vitamin D status, genotype and childhood celiac disease. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  12(7) . doi: 10.1371/journal.pone.0179080 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pernica, Jeffrey M.; Steenhoff, Andrew P.; Mokomane, Margaret; Moorad, Banno; Lechiile, Kwana; Smieja, Marek; Mazhani, Loeto; Cheng, Ji; Kelly, Matthew S.; Loeb, Mark; Størdal, Ketil & Goldfarb, David M. (2017). Rapid enteric testing to permit targeted antimicrobial therapy, with and without Lactobacillus reuteri probiotics, for paediatric acute diarrhoeal disease in Botswana: A pilot, randomized, factorial, controlled trial. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  12(10) . doi: 10.1371/journal.pone.0185177 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Størdal, Ketil; Lundeby, Karen Marie; Brantsæter, Anne Lise; Haugen, Margaretha; Nakstad, Britt; Lund-Blix, Nicolai Andre & Stene, Lars Christian (2017). Breast-feeding and Infant Hospitalization for Infections: Large Cohort and Sibling Analysis. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN.  ISSN 0277-2116.  65(2), s 225- 231 . doi: 10.1097/MPG.0000000000001539
 • Størdal, Ketil; Mårild, Karl Staffan & Blix, Hege Salvesen (2017). Bruk av antibiotika hos barn i perioden 2005 - 16. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(18) . doi: 10.4045/tidsskr.17.0272
 • Størdal, Ketil; Mårild, Karl; Tapia, German; Haugen, Margaretha; Cohen, Arieh S; Lie, Benedicte Alexandra & Stene, Lars Christian (2017). Fetal and maternal genetic variants influencing neonatal vitamin D status. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.  ISSN 0021-972X.  102(11), s 4072- 4079 . doi: 10.1210/jc.2017-00827
 • Thallinger, Monica; Ersdal, Hege Langli; Francis, Fortunata; Yeconia, Anita; Mduma, Estomih; Kidanto, Hussein; Linde, Jørgen Erland; Eilevstjønn, Joar; Gunnes, Nina & Størdal, Ketil (2017). Born not breathing: A randomised trial comparing two self-inflating bag-masks during newborn resuscitation in Tanzania. Resuscitation.  ISSN 0300-9572.  116, s 66- 72 . doi: 10.1016/j.resuscitation.2017.04.012
 • Thallinger, Monica; Ersdal, Hege Langli; Morley, Colin J.; Purington, Carolyn; Gomo, Øystein; Mduma, Estomih; Eilevstjønn, Joar & Størdal, Ketil (2017). Neonatal ventilation with a manikin model and two novel PEEP valves without an external gas source. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition.  ISSN 1359-2998.  102(3), s F208- F213 . doi: 10.1136/archdischild-2016-310955
 • Vistnes, Maria; Tapia, German; Mårild, Karl Staffan; Midttun, Øivind; Ueland, Per Magne; Viken, Marte K; Magnus, Per; Berg, Jens Petter; Gillespie, Kathleen M; Skrivarhaug, Torild; Njølstad, Pål Rasmus; Joner, Geir; Størdal, Ketil & Stene, Lars Christian Mørch (2017). Plasma immunological markers in pregnancy and cord blood: A possible link between macrophage chemo-attractants and risk of childhood type 1 diabetes. American journal of reproductive immunology.  ISSN 1046-7408.  79(3) . doi: 10.1111/aji.12802
 • Bruun, Tone; Valcarcel Salamanca, Beatriz; Bekkevold, Terese; Vainio, Kirsti; Gibory, Moustafa; Haugstad, Kirsti Egge; Rojahn, Astrid; Jakobsen, Kirsti; Størvold, Gunnar; Lunde, Anette; Størdal, Ketil; Kanestrøm, Anita; Eidem, Magnhild Owesen; Døllner, Henrik; Skanke, Lars Høsøien; Nordbø, Svein Arne; Sivertsen, Heidi; Gilje, Ann Marit; Haarr, Elisebet & Flem, Elmira (2016). Burden of rotavirus disease in Norway: Using national registries for public health research. The Pediatric Infectious Disease Journal.  ISSN 0891-3668.  35(4), s 396- 400 . doi: 10.1097/INF.0000000000001055
 • Mårild, Karl; Ludvigsson, Jonas F & Størdal, Ketil (2016). Current evidence on whether perinatal risk factors influence coeliac disease is circumstantial. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  105(4), s 366- 375 . doi: 10.1111/apa.13150
 • Mårild, Karl; Størdal, Ketil; Hagman, Anna & Ludvigsson, Jonas F (2016). Turner Syndrome and Celiac Disease: A Case-Control Study. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  137(2) . doi: 10.1542/peds.2015-2232
 • Sander, Stine Dydensborg; Størdal, Ketil; Hansen, Tine Plato; Andersen, Anne Marie Nybo; Murray, Joseph A; Lillevang, Søren T & Husby, Steffen (2016). Validation of celiac disease diagnoses recorded in the Danish National Patient Register using duodenal biopsies, celiac disease-specific antibodies, and human leukocyte-antigen genotypes. Clinical Epidemiology.  ISSN 1179-1349.  8, s 789- 799 . doi: 10.2147/CLEP.S122300 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thallinger, Monica; Ersdal, Hege; Ombay, Crescent; Eilevstjønn, Joar & Størdal, Ketil (2016). Randomised comparison of two neonatal resuscitation bags in manikin ventilation. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition.  ISSN 1359-2998.  101(4), s F299- F303 . doi: 10.1136/archdischild-2015-308754
 • Anderssen, Sven-Harald; Løvlund, Emma Elisabeth; Nygaard, Egil Andre; Selberg, Terje Reidar & Størdal, Ketil (2015). Expressing breast milk at home for 24-h periods provides viable samples for macronutrient analysis. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  104(1), s 43- 46 . doi: 10.1111/apa.12825
 • Emilsson, Louise; Magnus, Maria Christine & Størdal, Ketil (2015). Perinatal risk factors for development of celiac disease in children, based on the prospective Norwegian Mother and Child Cohort Study. Clinical Gastroenterology and Hepatology.  ISSN 1542-3565.  13(5), s 921- 927 . doi: 10.1016/j.cgh.2014.10.012 Vis sammendrag
 • Magnus, Maria Christine; Olsen, Sjurdur Frodi; Granström, Charlotta; Joner, Geir; Skrivarhaug, Torild; Svensson, Jannet; Johannesen, Jesper; Njølstad, Pål Rasmus; Magnus, Per; Størdal, Ketil & Stene, Lars Christian (2015). Infant growth and risk of childhood-onset type 1 diabetes in children from 2 scandinavian birth cohorts. JAMA pediatrics.  ISSN 2168-6203.  169(12), s 1- 8 . doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.3759
 • Mårild, Karl; Kahrs, Christian Riddervold; Tapia, German; Stene, Lars Christian & Størdal, Ketil (2015). Infections and risk of celiac disease in childhood: a prospective nationwide cohort study. American Journal of Gastroenterology.  ISSN 0002-9270.  110(10), s 1475- 1484 . doi: 10.1038/ajg.2015.287
 • Brun, Anne Charlotte; Olafsdottir, Edda Jonina; Bentsen, Beint Sigmund; Størdal, Ketil; Johannesdottir, Groa B & Medhus, Asle Wilhelm (2014). Electrogastrography in children with cerebral palsy: Abnormal postprandial response to both fast- and slow-emptying meals. e - SPEN: the European e-journal of clinical nutrition and metabolism.  ISSN 1751-4991.  9(6), s e215- e219 . doi: 10.1016/j.clnme.2014.09.003
 • Stene, Lars Christian; Joner, Geir & Størdal, Ketil (2014). Prediction of autoimmune diabetes and celiac disease in childhood by genes and perinatal environment: Design and initial aims of the PAGE study. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  24(1-2), s 111- 119 . doi: 10.5324/nje.v24i1-2.1811 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Størdal, Ketil; Haugen, Margaretha; Brantsæter, Anne Lise; Lundin, Knut E A & Stene, Lars Christian (2014). Association Between Maternal Iron Supplementation During Pregnancy and Risk of Celiac Disease in Children. Clinical Gastroenterology and Hepatology.  ISSN 1542-3565.  12(4), s 624- 631.e2 . doi: 10.1016/j.cgh.2013.09.061
 • Zash, RM; Ajose-Popoola, O; Størdal, Ketil; Souda, S; Ogwu, A; Dryden-Peterson, S; Powis, K; Lockman, S; Makhema, J; Essex, M & Shapiro, RL (2014). Risk factors for mortality among human immunodeficiency virus-exposed and unexposed infants admitted to a neonatal intensive care unit in Botswana. Journal of Paediatrics and Child Health.  ISSN 1034-4810.  50(3), s 189- 195 . doi: 10.1111/jpc.12454
 • Brun, Anne Charlotte; Størdal, Ketil; JOHANNESDOTTIR, GROA; Fossum, Vibeke; Bentsen, Beint Sigmund & Medhus, Asle Wilhelm (2013). Nissen fundoplication in children with cerebral palsy: Influence on rate of gastric emptying and postprandial symptoms in relation to protein source in caloric liquid meals. Clinical Nutrition.  ISSN 0261-5614.  32(4), s 619- 623 . doi: 10.1016/j.clnu.2012.11.010
 • Størdal, Ketil; Bakken, Inger Johanne; Suren, Pål & Stene, Lars Christian (2013). Epidemiology of Coeliac Disease and Comorbidity in Norwegian Children. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN.  ISSN 0277-2116.  57(4), s 467- 471 . doi: 10.1097/MPG.0b013e3182a455dd
 • Størdal, Ketil; White, Richard & Eggesbø, Merete Åse (2013). Early feeding and risk of celiac disease in a prospective birth cohort. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  132(5), s e1202- e1209 . doi: 10.1542/peds.2013-1752
 • Brun, Anne Charlotte; Størdal, Ketil; Johannesdottir, Groa B; Bentsen, Beint Sigmund & Medhus, Asle Wilhelm (2012). The effect of protein composition in liquid meals on gastric emptying rate in children with cerebral palsy. Clinical Nutrition.  ISSN 0261-5614.  31(1), s 108- 112 . doi: 10.1016/j.clnu.2011.07.009
 • Størdal, Ketil (2009). Nyfødtdødelighet - nøkkel til redusert barnedødelighet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(21), s 2270- 2273
 • Størdal, Ketil & Lie, Sverre O. (2009). Barn som dør - er tusenårsmålet innen rekkevidde?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(21), s 2266- 2269
 • Størdal, Ketil; JOHANNESDOTTIR, GROA; Bentsen, Beint Sigmund; Knudsen, Per Kristian; Carlsen, Karin C. Lødrup; Closs, O; Handeland, Martin; Holm, HK & Sandvik, L (2005). Acid suppression does not change respiratory symptoms in children with asthma and gastro-oesophageal reflux disease. Archives of Disease in Childhood.  ISSN 0003-9888.  90(9), s 956- 960
 • Nygaard, Egil A.; Størdal, Ketil & Bentsen, Beint Sigmund (2004). Recurrent Abdominal Pain in Children Revisited: Irritable Bowel Syndrome and Psychosomatic Aspects. A Prospective Study. Scandinavian Journal of Gastroenterology.  ISSN 0036-5521.  (10), s 938- 940
 • Størdal, Ketil; Jahnsen, Jørgen; Bentsen, Beint Sigmund & Moum, Bjørn A. (2004). Pediatric Inflammatory Bowel Disease in Southeastern Norway: A Five-Year Follow-Up Study. Digestion.  ISSN 0012-2823.  70, s 226- 230
 • Størdal, K.; Nygaard, Egil A. & Bentsen, B S. (2001). Organic abnormalities in recurrent abdominal pain in children. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  90, s 638- 642

Se alle arbeider i Cristin

 • Brodwall, Kristoffer & Størdal, Ketil (2020). Verdens barn er sarbare for ringvirkninger av pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140(9), s 1- 3 . doi: 10.4045/tidsskr.20.0433
 • Kristensen, Vendel Ailin; Lund, Charlotte; Opheim, Randi; Ricanek, Petr; Huppertz-Hauss, Gert; Perminow, Gøri Margrete; Detlie, Trond Espen; Skram, Kristina; Vatn, Simen Svendsen; Olbjørn, Christine; Rove, JA; Stray-Pedersen, Reidulf; Safdar, Muhammad; Pedersen, Aina; Skogestad, Erik; Holm, Hans Kristian; Ystrøm, Carl Magnus; Aballi, B; Torp, Roald; Hovde, Øistein; Frigstad, Svein Oskar; Halvorsen, Fred-Arne; Vikskjold, Florin Berge; Sagosen, Arnt; Bengtson, May-Bente; Aabrekk, Tone Bergene; Andersen, Svend; Hussain, Yassin A.G.; Dahler, Stein; Henriksen, Magne; Løvlund, Emma Elisabeth; Størdal, Ketil; Hasund, Audun; Høie, Ole Ingebreth; Schmidt, K.; Pallenschat, Jens & Høivik, Marte Lie (2020). Inflammatory Bowel Disease in South-Eastern Norway III – IBSEN III.
 • Størdal, Ketil & Hjørleifsson, Stefan (2020). Kan vi gjøre klokere valg?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140(2) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0759
 • Lee, Anja; Størdal, Ketil; Haugstad, Kirsti Egge; Ziener, Vigdis Margrethe & Winger, Anette (2019). Hvordan skal barn best få leve?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Lee, Anja; Størdal, Ketil; Haugstad, Kirsti Egge; Ziener, Vigdis Margrethe & Winger, Anette (2019). Palliasjon må samles gjennom gode grunnleggende tjenester. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Størdal, Ketil (2019). Svar til Wester fra Norsk barnelegeforening. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(8) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0295
 • Størdal, Ketil; Lee, Anja; Grøgaard, Jens; Haugstad, Kirsti Egge & Winger, Anette (2019). Når et barn skal dø. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Skrivarhaug, Torild; Størdal, Ketil & Stene, Lars Christian Mørch (2018). Hva kan gjøres for å forebygge forsinket diagnostikk av diabetes type 1 hos barn?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(6), s 521- 523 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0935
 • Størdal, Ketil; Lund-Blix, Nicolai Andre & Stene, Lars Christian Mørch (2018). Helseeffekter av amming. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(9), s 812- 814 . doi: 10.4045/tidsskr.18.0035
 • Størdal, Ketil; Selvaag, Elisabeth & Greve-Isdahl, Margrethe (2018). Forbud mot energidrikker?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(17), s 1593- 1593 . doi: 10.4045/tidsskr.18.0773
 • Suren, Pål; Holt, Tonje; Wang, Mari Vaage; Bye, Elin Kristin; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Helland, Maren Sand; Lund, Marianne; Størdal, Ketil; Øvrevik, Johan & Sivertsen, Børge (2018). Barn og unges helse: oppvekst og levekår, I: Else Karin Grøholt; Linn Bøhler & Hanna Hånes (red.),  Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge.  Folkehelseinstituttet.  2.
 • Mårild, Karl; Vistnes, Maria; Tapia, German; Midttun, Øivind; Ueland, Per Magne; Viken, Marte K; Magnus, Per; Berg, Jens Petter; Stene, Lars Christian & Størdal, Ketil (2017). Midpregnancy and cord blood immunologic biomarkers, HLA genotype, and pediatric celiac disease. Journal of Allergy and Clinical Immunology.  ISSN 0091-6749.  139(5), s 1696- 1698 . doi: 10.1016/j.jaci.2016.10.016
 • Størdal, Ketil & Fagerli, Ingebjørg (2016). Re: Barnet på det innvandringspolitiske alter?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(8), s 688- 688 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0321
 • Størdal, Ketil; Olbjørn, Christine; Vikskjold, Florin Peter & Holm, Hans Kristian (2016). Cøliaki hos barn - nye retningslinjer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(5), s 403 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1139
 • Vainio, Kirsti; Bruun, Tone; Bekkevold, Terese; Rojahn, Astrid; Størvold, Gunnar; Jakobsen, Kirsti; Haugstad, Kirsti Egge; Størdal, Ketil; Kanestrøm, Anita; Døllner, Henrik; Skanke, Lars Høsøien; Nordbø, Svein Arne; Gilje, Ann Marit; Haarr, Elisebet; Gibory, Moustafa; Dudman, Susanne Gjeruldsen & Flem, Elmira (2014). Aktiv sykehusovervåkning av rotavirus i Norge.
 • Størdal, Ketil & Bentsen, Beint Sigmund (2004). Recurent abdominal pain in school children revisited: fitting adverse food reactions into the puzzle. Acta Paediatrica. Supplement.  ISSN 0803-5326.  93, s 869- 871

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. apr. 2020 13:16 - Sist endret 30. sep. 2020 14:18