English version of this page

Avdeling for digital helseforskning

Vi forsker på utvikling, testing, implementering og bruk av digitale løsninger for å styrke pasienters kompetanse til å håndtere helsemessige utfordringer og sykdom, og for å understøtte helsepersonell og pasienter med verktøy for bedre kommunikasjon og samhandling.

Brukermedvirkning er en sentral del i alle ledd av avdelingens forskningsarbeid.

Kontakt

Postadresse Postboks 4959 Nydalen, OUS Aker sykehus, 0424 Oslo Besøksadresse OUS Aker sykehus Bygg 6 Trondheimsveien 235 0586 Oslo Telefon: +47 22894000

Enhetskoder

Koststed 13153050 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531120 Vortex, FS m.m.