English version of this page

Avdeling for digital helseforskning (DIG)

Avdelingen forsker på utvikling, implementering, testing og bruk av IT-verktøy for å styrke pasienters og brukeres kompetanse til å håndtere helsemessige utfordringer og sykdom, og for å understøtte helsepersonell og pasienter med verktøy for bedre kommunikasjon og samhandling.

Kontakt

Postadresse OUS Aker sykehus Postboks 4959 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse OUS Aker sykehus Bygg 6 Trondheimsveien 235 0586 Oslo Stedkode: 531120