Marit Inngjerdingen

Bilde av Marit Inngjerdingen
English version of this page
Telefon +47 22840213
Mobiltelefon 95063929
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1057 Blindern 0316 Oslo

Forskning

Vår forskningsgruppe studerer NK-celler og "innate lymphoid cells" med et fokus på hvordan NK-celler er regulert av kreft, og hvordan de kan benyttes terapeutisk i forbindelse med beinmargstransplantasjon og akutte leukemier.

 

Prosjekter

 • Prospektive studer av NK-celler i barn med ALL eller AML hvor vi korrelerer NK-celleresponser/fenotyper med risiko for tilbakefall, og også interaksjoner mellom leukemien og NK-cellene.
 • Mekanistiske studier av hvordan leukemi kan hemme immunsystemet ved bruk av dyremodeller for ALL og AML, inkludert ex vivo aktivering av NK-celler for immunterapi, og studier av exosomer frigjort fra leukemiceller.
 • Karakterisering av NK-celler og ILC i rotte, og hvordan de reguleres i forbindelse med akutt GvHD etter beinmargstransplantasjon.
 • Karakterisering av intreacellulære signalkaskader i humane NK-celler

 

Emneord: NK-celler, Immunologi, Exosomer, Transplantasjonsimmunologi

Publikasjoner

 • Crossland, Rachel E.; Perutelli, Francesca; Bogunia-Kubik, Katarzyna; Mooney, Nuala; Gašperov, Nina Milutin & Pučić-Baković, Maja [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2020). Potential Novel Biomarkers in Chronic Graft-Versus-Host Disease. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 11:602547. doi: 10.3389/fimmu.2020.602547. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saidu, Nathaniel Edward Bennett; Chiara, Bonini; Dickinson, Anne M.; Grce, Magdalena; Inngjerdingen, Marit & Koehl, Ulrike [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). New Approaches for the Treatment of Chronic Graft-Versus-Host Disease: Current Status and Future Directions. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 11:578314, s. 1–19. doi: 10.3389/fimmu.2020.578314. Fulltekst i vitenarkiv
 • Farcas, Marius & Inngjerdingen, Marit (2020). Natural killer cell-derived extracellular vesicles in cancer therapy. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 92:e12938(4), s. 1–7. doi: 10.1111/sji.12938. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sikorski, Krzysztof; Mehta, Adi; Inngjerdingen, Marit; Thakor, Flourina Kumar; Kling, Simon & Kalina, Tomas [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). A high-throughput pipeline for validation of antibodies. Nature Methods. ISSN 1548-7091. 15(11), s. 909–912. doi: 10.1038/s41592-018-0179-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bräunlich, Paula Marie; Inngjerdingen, Kari Tvete; Inngjerdingen, Marit; Johnson, Quinton; Paulsen, Berit Smestad & Mabusela, Wilfred (2018). Polysaccharides from the South African medicinal plant Artemisia afra: Structure and activity studies. Fitoterapia. ISSN 0367-326X. 124, s. 182–187. doi: 10.1016/j.fitote.2017.11.016. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sudworth, Amanda; Vaage, John T.; Inngjerdingen, Marit & Kveberg, Lise (2017). Frontline Science: A hyporesponsive subset of rat NK cells negative for Ly49s3 and NKR-P1B are precursors to the functionally mature NKR-P1B+ subset. Journal of Leukocyte Biology. ISSN 0741-5400. 102(6), s. 1289–1298. doi: 10.1189/jlb.1HI0517-177RR. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Blakeney, Rebecca Angelica; Rydmark, Marcella Christine Orwick; Ulriksen, Emilie Steinbakk; Heien, Greta Karoline; Butt, Hussain Shakeel & Kool, Anneleen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Exhibition: Pharmaceutical Time Travels: From Ancient Plant Remedies to Modern Medicines / Utstilling: Farmasøytisk tidsreise: Fra historiske planteremedier til moderne medisiner.
 • Grødeland, Gunnveig; Fossum, Even & Inngjerdingen, Marit (2021). Vaksinepodden.no: Medfødt immunitet.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Inngjerdingen, Marit; Wangensteen, Helle; Butt, Hussain Shakeel; Ulriksen, Emilie & Rasmussen Steien, Tore (2020). Graver i skogen og arkiver på leting etter nygamle legemidler. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935.
 • Inngjerdingen, Marit & Wangensteen, Helle (2020). På jakt etter medisinplanter. Avisa Valdres.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2018 11:41 - Sist endret 19. des. 2018 08:34