Marit Inngjerdingen

Bilde av Marit Inngjerdingen
English version of this page
Telefon +47 22840213
Mobiltelefon 95063929
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1057 Blindern 0316 Oslo

Forskning

Vår forskningsgruppe studerer NK-celler og "innate lymphoid cells" med et fokus på hvordan NK-celler er regulert av kreft, og hvordan de kan benyttes terapeutisk i forbindelse med beinmargstransplantasjon og akutte leukemier.

 

Prosjekter

  • Prospektive studer av NK-celler i barn med ALL eller AML hvor vi korrelerer NK-celleresponser/fenotyper med risiko for tilbakefall, og også interaksjoner mellom leukemien og NK-cellene.
  • Mekanistiske studier av hvordan leukemi kan hemme immunsystemet ved bruk av dyremodeller for ALL og AML, inkludert ex vivo aktivering av NK-celler for immunterapi, og studier av exosomer frigjort fra leukemiceller.
  • Karakterisering av NK-celler og ILC i rotte, og hvordan de reguleres i forbindelse med akutt GvHD etter beinmargstransplantasjon.
  • Karakterisering av intreacellulære signalkaskader i humane NK-celler

 

Emneord: NK-celler, Immunologi, Exosomer, Transplantasjonsimmunologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Blakeney, Rebecca Angelica; Rydmark, Marcella Christine Orwick; Ulriksen, Emilie Steinbakk; Heien, Greta Karoline; Butt, Hussain Shakeel & Kool, Anneleen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Exhibition: Pharmaceutical Time Travels: From Ancient Plant Remedies to Modern Medicines / Utstilling: Farmasøytisk tidsreise: Fra historiske planteremedier til moderne medisiner.
  • Grødeland, Gunnveig; Fossum, Even & Inngjerdingen, Marit (2021). Vaksinepodden.no: Medfødt immunitet.
  • Inngjerdingen, Kari Tvete; Inngjerdingen, Marit; Wangensteen, Helle; Butt, Hussain Shakeel; Ulriksen, Emilie & Rasmussen Steien, Tore (2020). Graver i skogen og arkiver på leting etter nygamle legemidler. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935.
  • Inngjerdingen, Marit & Wangensteen, Helle (2020). På jakt etter medisinplanter. Avisa Valdres.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2018 11:41 - Sist endret 19. des. 2018 08:34