Marit Inngjerdingen

Bilde av Marit Inngjerdingen
English version of this page
Telefon +47 22840213
Mobiltelefon 95063929
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1057 Blindern 0316 Oslo

Forskning

Vår forskningsgruppe studerer NK-celler og "innate lymphoid cells" med et fokus på hvordan NK-celler er regulert av kreft, og hvordan de kan benyttes terapeutisk i forbindelse med beinmargstransplantasjon og akutte leukemier.

 

Prosjekter

  • Prospektive studer av NK-celler i barn med ALL eller AML hvor vi korrelerer NK-celleresponser/fenotyper med risiko for tilbakefall, og også interaksjoner mellom leukemien og NK-cellene.
  • Mekanistiske studier av hvordan leukemi kan hemme immunsystemet ved bruk av dyremodeller for ALL og AML, inkludert ex vivo aktivering av NK-celler for immunterapi, og studier av exosomer frigjort fra leukemiceller.
  • Karakterisering av NK-celler og ILC i rotte, og hvordan de reguleres i forbindelse med akutt GvHD etter beinmargstransplantasjon.
  • Karakterisering av intreacellulære signalkaskader i humane NK-celler

 

Emneord: NK-celler, Immunologi, Exosomer, Transplantasjonsimmunologi
Publisert 28. sep. 2018 11:41 - Sist endret 19. des. 2018 08:34