Shuo-Wang Qiao

Bilde av Shuo-Wang Qiao
English version of this page
Telefon +47 22850533
Mobiltelefon +47-97725876
Rom A2.2053
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Jeg er utdannet cand. med. og dr. med. fra Universitetet i Oslo. I tillegg har jeg en cand. mag. grad i matematikk. Jeg har jobbet ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet siden 2001 foruten et to-årlig post doc i USA.

Mine faglige interesser 

Under doktorgraden jobbet jeg med identifisering og karakterisering av T-celleepitoper i gluten som har betydning for cøliakiutvikling. Under post doc oppholdet undersøkte jeg betydning av neonatal Fc reseptor (FcRn) i antigenpresentasjon, spesielt antigen som er bundet til antistoffer i store komplekser. I de siste ti årene har jeg jobbet molekylært, med analyse av T-cellereseptorer og hel transkriptom på enkeltcelle-nivå. Disse analysene utføres på både gluten-spesifikke T-celler som driver cøliakiutvikling og andre immunceller som driver kroniske inflammatoriske sykdommer.  Jeg har vært gruppeleder i Centre for Immune Regulation (CIR) som var et SFF i perioden 2007-2017. Siden 2016 har jeg vært gruppeleder i K. G. Jebsen senter for cøliakiforskning. Ved siden av forskning av human immunologi, jobber jeg i et samarbeidsprosjekt finansiert av konvergensmidler fra UiO: Livsvitenskap med å kartlegge det særegne immunsystemet hos torsk.

Bakgrunn

 • Gruppeleder, K. G. Jebsen senter for cøliakiforskning fra 2016
 • Gruppeleder, Centre for Immune Regulation 2015-2017
 • Førsteamanuensis, avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin fra 2015
 • Undervisning av adaptiv immunologi for medisinerstudenter, fra 2015
 • Forsker, Immunologisk institutt, Rikshospitalet, 2010-2015
 • Post doc med NFR stipend, Immunologisk institutt, Rikshospitalet, 2007-2009
 • Post doc, Brigham and Women’s hospital og Harvard Medical School, 2005-2007
 • Dr. med., Immunologisk institutt, UiO, 2005
 • Styremedlem i EuroDoc, 2004
 • Styremedlem i UiODoc og Stipendiatorganisasjonene i Norge, 2003-2004
 • Cand. mag. (i matematikk), UiO, 2001
 • Cand. med., UiO, 1999
Emneord: Immunologi, T-celler, Autoimmune sykdommer, Molekylærbiologi, scRNA-seq
Publisert 13. apr. 2011 11:43 - Sist endret 24. juni 2019 11:56