Trond Buanes

Bilde av Trond Buanes
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS, Rikshospitalet 0424 Oslo

Bakgrunn

Cand med 1975, dr. med 1988 ved UiO,

 • spesialist i generell kirurgi 1983
 •  gastroenterologisk kirurgi 1989
 • Fra 1990 overlege ved gastrokirugisk avdeling, Ullevål sykehus
 • Professor i kirurgi 1998
 • Fra 2011 ble lever- og pancreas(HPB)- kirurgien ved OUS samlet på Rikshospitalet, der jeg siden har arbeidet med hovedvekt på pancreaskirurgi

Faglige interesser

 • Akutt-kirurgi og traumatologi
 • Laparoskopisk kirurgi
 • Kreftbehandling, særlig immunterapi
 • Translasjonsforskning med fokus på kreft i bukspyttkjertelen

Forskning/doktorgradveiledning innenfor fagfeltene overfor har vært hovedfelt. Fra 2008 ble «tematisk pancreas tumor prosjekt» (TPTP) etablert, med samling av kliniske data ved HPB-kirurgisk seksjon, biobank ved DNR, der jeg er med i styringsgruppen for «tematisk biobank».

Undervisning

 • Medisinstudiet i Oslo
  • Undervist i kirurgi – 6 og 12 semester fra 1996-2014
  • Modul 3 & 8 etter 2014 – forelesninger, klinikker, gruppeundervisning og veiledning av oppgaveskriving.
 • Spesialistutdanningen
  • Innen laparoskopisk kirurgi: ledet flere årlige kurs, i Oslo og deltatt som foredragsholder/instruktør ved andre universitetssykehus
  • I regi av EAES - deltatt som foredragsholder/instruktør internasjonalt

Publikasjoner

 • Krogvold, Lars; Genoni, Angelo; Puggioni, Anna; Campani, Daniela; Richardson, Sarah J. & Flaxman, Christine S. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Live enteroviruses, but not other viruses, detected in human pancreas at the onset of type 1 diabetes in the DiViD study. Diabetologia. ISSN 0012-186X. doi: 10.1007/s00125-022-05779-2.
 • Oikarinen, Sami; Krogvold, Lars; Edwin, Bjørn; Buanes, Trond; Korsgren, Olle & Laiho, Jutta E. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Characterisation of enterovirus RNA detected in the pancreas and other specimens of live patients with newly diagnosed type 1 diabetes in the DiViD study. Diabetologia. ISSN 0012-186X. 64, s. 2491–2501. doi: 10.1007/s00125-021-05525-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sahakyan, Mushegh A.; Verbeke, Caroline S.; Tholfsen, Tore; Ignjatovic, Dejan; Kleive, Dyre & Buanes, Trond [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Prognostic Impact of Resection Margin Status in Distal Pancreatectomy for Ductal Adenocarcinoma. Annals of Surgical Oncology. ISSN 1068-9265. 29, s. 366–375. doi: 10.1245/s10434-021-10464-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sahakyan, Mushegh; Røsok, Bård Ingvald; Tholfsen, Tore; Kleive, Dyre; Waage, Anne & Ignjatovic, Dejan [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Implementation and training with laparoscopic distal pancreatectomy: 23-year experience from a high-volume center. Surgical Endoscopy. ISSN 0930-2794. s. 1–12. doi: 10.1007/s00464-021-08306-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sahakyan, Mushegh; Tholfsen, Tore; Kleive, Dyre; Yaqub, Sheraz; Kazaryan, Airazat M. & Buanes, Trond [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Laparoscopic distal pancreatectomy following prior upper abdominal surgery (pancreatectomy and prior surgery). Journal of Gastrointestinal Surgery. ISSN 1091-255X. s. 1–8. doi: 10.1007/s11605-020-04858-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sahakyan, Mushegh; Tholfsen, Tore; Kleive, Dyre; Waage, Anne; Buanes, Trond & Labori, Knut Jørgen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Laparoscopic distal pancreatectomy in patients with poor physical status. HPB. ISSN 1365-182X. s. 1–5. doi: 10.1016/j.hpb.2020.10.004.
 • Ånonsen, Kim Vidar; Sahakyan, Mushegh; Kleive, Dyre; Waage, Anne; Verbeke, Caroline Sophie & Hauge, Truls [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Trends in management and outcome of cystic pancreatic lesions - analysis of 322 cases undergoing surgical resection. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN 0036-5521. 54(8), s. 1051–1057. doi: 10.1080/00365521.2019.1642379. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heiberg, Turid; Baekelandt, Bart Maria Gilbert; Kvien, Tore Kristian & Buanes, Trond (2019). Psychometric performance of the PAncreatic CAncer disease impact (PACADI) score. Pancreatology (Print). ISSN 1424-3903. doi: 10.1016/j.pan.2019.09.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Buanes, Trond & Edwin, Bjørn (2018). Long term oncological outcome of laparoscopic techniques in pancreatic cancer. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy (WJGE). ISSN 1948-5190. 10(12), s. 383–391. doi: 10.4253/wjge.v10.i12.383. Fulltekst i vitenarkiv
 • Baekelandt, Bart Maria Gilbert; Fagerland, Morten; Hjermstad, Marianne Jensen; Heiberg, Turid; Labori, Knut Jørgen & Buanes, Trond (2018). Survival, Complications and Patient Reported Outcomes after Pancreatic Surgery. HPB. ISSN 1365-182X. doi: 10.1016/j.hpb.2018.07.023. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sahakyan, Mushegh; Haugvik, Sven-Petter; Røsok, Bård Ingvald; Kazaryan, Airazat M.; Ignjatovic, Dejan & Buanes, Trond [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Can standardized pathology examination increase the lymph node yield following laparoscopic distal pancreatectomy for ductal adenocarcinoma? HPB. ISSN 1365-182X. 20(2), s. 175–181. doi: 10.1016/j.hpb.2017.08.038.
 • Sahakyan, Mushegh; Kim, Song Cheol; Kleive, Dyre; Kazaryan, Airazat M.; Song, Ki Byung & Ignjatovic, Dejan [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Laparoscopic distal pancreatectomy for pancreatic ductal adenocarcinoma: Long-term oncologic outcomes after standard resection. Surgery. ISSN 0039-6060. 162(4), s. 802–811. doi: 10.1016/j.surg.2017.06.009.
 • Buanes, Trond (2017). Role of surgery in pancreatic cancer. World Journal of Gastroenterology (WJG). ISSN 1007-9327. 23(21), s. 3765–3770. doi: 10.3748/wjg.v23.i21.3765.
 • Hauge, Truls; Ånonsen, Kim Vidar & Buanes, Trond (2017). Management of Pancreatic Cysts (PC)- Based on Cumulative Knowledge. EC Gastroenterology and Digestive System. ISSN 2276-1209. 02, s. 437–439. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ånonsen, Kim Vidar; Fagerland, Morten; Edwin, Bjørn; Labori, Knut Jørgen; Kure, E.H. & Hauge, Truls [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Cyst fluid CEA concentration discriminates between benign and premalignant/malignant pancreatic cystic lesions. A prospective cohort study. Short title: Diagnostic yield of pancreatic cyst fluid CEA analysis . EC Gastroenterology and Digestive System. ISSN 2276-1209. 02, s. 426–436. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kuric, Enida; Seiron, Peter; Krogvold, Lars; Edwin, Bjørn; Buanes, Trond & Hanssen, Kristian Folkvord [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Demonstration of tissue resident memory CD8 T cells in insulitic lesions in adult patients with recent-onset type 1 diabetes. American Journal of Pathology. ISSN 0002-9440. 187(3), s. 581–588. doi: 10.1016/j.ajpath.2016.11.002.
 • Sahakyan, Mushegh; Edwin, Bjørn; Kazaryan, Airazat M.; Barkhatov, Leonid; Buanes, Trond & Ignjatovic, Dejan [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Perioperative outcomes and survival in elderly patients undergoing laparoscopic distal pancreatectomy. Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences. ISSN 1868-6974. 24(1), s. 42–48. doi: 10.1002/jhbp.409.
 • Buanes, Trond (2016). Updated therapeutic outcome for patients with periampullary and pancreatic cancer related to recent translational research. World Journal of Gastroenterology (WJG). ISSN 1007-9327. 22(48), s. 10502–10511. doi: 10.3748/wjg.v22.i48.10502.
 • Sandhu, Vandana; Wedge, David C.; Lothe, Inger Marie Bowitz; Labori, Knut Jørgen; Dentro, Stefan C. & Buanes, Trond [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2016). The genomic landscape of pancreatic and periampullary adenocarcinoma. Cancer Research. ISSN 0008-5472. 76(17), s. 5092–5102. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-16-0658.
 • Baekelandt, Bart Maria Gilbert; Hjermstad, Marianne Jensen; Nordby, Tom; Fagerland, Morten; Kure, Elin H. & Heiberg, Turid [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Preoperative cognitive function predicts survival in patients with resectable pancreatic ductal adenocarcinoma. HPB. ISSN 1365-182X. 18(3), s. 247–254. doi: 10.1016/j.hpb.2015.09.004.
 • Labori, Knut Jørgen; Matthew H, Katz; Tzeng, Ching; Bjørnbeth, Bjørn Atle; Småstuen, Milada Cvancarova & Edwin, Bjørn [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2016). Impact of early disease progression and surgical complications on adjuvant chemotherapy completion rates and survival in patients undergoing the surgery first approach for resectable pancreatic ductal adenocarcinoma - A population-based cohort study. Acta Oncologica. ISSN 0284-186X. 55(3), s. 265–277. doi: 10.3109/0284186X.2015.1068445.
 • Hauge, Truls; Hauge, Petra Weber; Warloe, Trond; Drolsum, Anders; Johansen, Cathrine & Viktil, Ellen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Randomised controlled trial of temoporfin photodynamic therapy plus chemotherapy in nonresectable biliary carcinoma-PCS Nordic study. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. ISSN 1572-1000. 13, s. 330–333. doi: 10.1016/j.pdpdt.2015.09.004.
 • Sandhu, Vandana; Lothe, Inger Marie Bowitz; Labori, Knut Jørgen; Skrede, Martina; Hamfjord, Julian & Larsen, Astrid Marie [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2016). Differential expression of miRNAs in pancreatobiliary type of periampullary adenocarcinoma and its associated stroma. Molecular Oncology. ISSN 1574-7891. 10(2), s. 303–316. doi: 10.1016/j.molonc.2015.10.011.
 • Krogvold, Lars; Skog, Oskar; Sundström, Görel; Edwin, Bjørn; Buanes, Trond & Hanssen, Kristian Folkvord [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Function of isolated pancreatic islets from patients at onset of type 1 diabetes: Insulin secretion can be restored after some days in a nondiabetogenic environment in vitro results from the divid study. Diabetes. ISSN 0012-1797. 64(7), s. 2506–2512. doi: 10.2337/db14-1911.
 • Krogvold, Lars; Wiberg, Anna; Edwin, Bjørn; Buanes, Trond; Jahnsen, Frode Lars & Hanssen, Kristian Folkvord [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Insulitis and characterisation of infiltrating T cells in surgical pancreatic tail resections from patients at onset of type 1 diabetes. Diabetologia. ISSN 0012-186X. 59(3), s. 492–501. doi: 10.1007/s00125-015-3820-4.
 • Sahakyan, Mushegh; Kazaryan, Airazat M.; Rawashdeh, Majd; Fuks, David; Shmavonyan, Mark & Haugvik, Sven-Petter [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2015). Laparoscopic distal pancreatectomy for pancreatic ductal adenocarcinoma: results of a multicenter cohort study on 196 patients. Surgical Endoscopy. ISSN 0930-2794. s. 1–10. doi: 10.1007/s00464-015-4623-x.
 • Ånonsen, Kim Vidar; Buanes, Trond; Røsok, Bård Ingvald; Hauge, Truls & Edwin, Bjørn (2015). Outcome of laparoscopic surgery in patients with cystic lesions in the distal pancreas. JOP. Journal of the Pancreas. ISSN 1590-8577. 16(3), s. 266–270. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hamfjord, Julian; Saldova, Radka; Stockmann, Henning; Sandhu, Vandana; Lothe, Inger Marie Bowitz & Buanes, Trond [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Serum N-glycome characterization in patients with resectable periampullary adenocarcinoma. Journal of Proteome Research. ISSN 1535-3893. 14(12), s. 5144–5156. doi: 10.1021/acs.jproteome.5b00395.
 • Krogvold, Lars; Edwin, Bjørn; Buanes, Trond; Frisk, Gun; Skog, Oskar & Anagandula, Mahesh [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2015). Detection of a low-grade enteroviral infection in the islets of langerhans of living patients newly diagnosed with type 1 diabetes. Diabetes. ISSN 0012-1797. 64(5), s. 1682–1687. doi: 10.2337/db14-1370.
 • Sandhu, Vandana; Lothe, Inger Marie Bowitz; Labori, Knut Jørgen; Lingjærde, Ole Christian; Buanes, Trond & Dalsgaard, Astrid Marie [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2015). Molecular signatures of mRNAs and miRNAs as prognostic biomarkers in pancreatobiliary and intestinal types of periampullary adenocarcinomas. Molecular Oncology. ISSN 1574-7891. 9(4), s. 758–771. doi: 10.1016/j.molonc.2014.12.002.
 • Krogvold, Lars; Edwin, Bjørn; Buanes, Trond; Ludvigsson, Johnny; Korsgren, Olle & Hyöty, Heikki [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Pancreatic biopsy by minimal tail resection in live adult patients at the onset of type 1 diabetes: experiences from the DiViD study. Diabetologia. ISSN 0012-186X. 57(4), s. 841–843. doi: 10.1007/s00125-013-3155-y.
 • Buanes, Trond (2014). Pancreatic cancer-improved care achievable. World Journal of Gastroenterology (WJG). ISSN 1007-9327. 20(30), s. 10405–10418. doi: 10.3748/wjg.v20.i30.10405.
 • Skog, Oskar; Korsgren, Stella; Wiberg, Anna; Danielsson, Angelika; Edwin, Bjørn & Buanes, Trond [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Expression of human leukocyte antigen class i in endocrine and exocrine pancreatic tissue at onset of type 1 diabetes. American Journal of Pathology. ISSN 0002-9440. 185(1), s. 129–138. doi: 10.1016/j.ajpath.2014.09.004.
 • Nordby, Tom; Hugenschmidt, Harald; Fagerland, Morten; Ikdahl, Tone ; Buanes, Trond & Labori, Knut Jørgen (2013). Follow-up after curative surgery for pancreatic ductal adenocarcinoma: Asymptomatic recurrence is associated with improved survival. European Journal of Surgical Oncology. ISSN 0748-7983. 39(6), s. 559–566. doi: 10.1016/j.ejso.2013.02.020.
 • Heiberg, Turid; Nordby, Tom; Kvien, Tore Kristian & Buanes, Trond (2013). Development and preliminary validation of the pancreatic cancer disease impact score. Supportive Care in Cancer. ISSN 0941-4355. 21(6), s. 1677–1684. doi: 10.1007/s00520-012-1713-3.
 • Nordby, Tom; Andersen, Tone Ikdahl; Lothe, Inger Marie Bowitz; Ånonsen, Kim Vidar; Hauge, Truls & Edwin, Bjørn [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Opportunities of improvement in the management of pancreatic and periampullary tumors: Prospective evaluation of outcome from a multidisciplinary research program. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN 0036-5521. 48(5), s. 617–625. doi: 10.3109/00365521.2013.781218.
 • Nordby, Tom; Ikdahl, Tone; Lothe, Inger Marie Bowitz; Fagerland, Morten; Heiberg, Turid & Hauge, Truls [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Improved survival and quality of life in patients undergoing R1 pancreatic resection compared to patients with locally advanced unresectable pancreatic adenocarcinoma. Pancreatology (Print). ISSN 1424-3903. 13(2), s. 180–185. doi: 10.1016/j.pan.2013.01.003.
 • Marangos, Irina Pavlik; Buanes, Trond; Røsok, Bård Ingvald; Kazaryan, Airazat M.; Rosseland, Arne Retvedt & Grzyb, Krzysztof [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). Laparoscopic resection of exocrine carcinoma in central and distal pancreas results in a high rate of radical resections and long postoperative survival. Surgery. ISSN 0039-6060. 151(5), s. 717–723. doi: 10.1016/j.surg.2011.12.016.
 • Monrad-Hansen, Jens Wiel; Buanes, Trond; Young, Victoria Solveig; Langebrekke, Anton & Qvigstad, Erik (2012). Endometriosis of the Pancreas. Journal of minimally invasive gynecology. ISSN 1553-4650. 19(4), s. 521–523. doi: 10.1016/j.jmig.2012.03.011.
 • Haugen, Fred; Labori, Knut Jørgen; Noreng, Hans Jørgen; Buanes, Trond; Iversen, Per Ole & Drevon, Christian A (2011). Altered expression of genes in adipose tissues associated with reduced fat mass in patients with pancreatic cancer. Archives of Physiology and Biochemistry. ISSN 1381-3455. 117(2), s. 78–87. doi: 10.3109/13813455.2011.560609.
 • Weden, Synne L. S.; Klemp, Marianne ; Gladhaug, Ivar Prydz; Møller, Mona; Eriksen, Jon Amund & Gaudernack, Gustav [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Long-term follow-up of patients with resected pancreatic cancer following vaccination against mutant K-ras. International Journal of Cancer. ISSN 0020-7136. 128(5), s. 1120–1128. doi: 10.1002/ijc.25449.
 • Røsok, Bård Ingvald; Marangos, Irina Pavlik; Kazaryan, Ayrazat; Rosseland, Arne Retvedt; Buanes, Trond & Mathisen, Øystein [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Single-centre experience of laparoscopic pancreatic surgery. British Journal of Surgery. ISSN 0007-1323. 97(6), s. 902–909. doi: 10.1002/bjs.7020.
 • Labori, Knut Jørgen; TRONDSEN, ERIK; Buanes, Trond & Hauge, Truls (2009). Endoscopic sealing of pancreatic fistulas: Four case reports and review of the literature. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN 0036-5521. 44(12), s. 1491–1496. doi: 10.3109/00365520903362610.
 • Buanes, Trond (2009). Endoscopic sealing of pancreatic fistulas: Four case reports and review of the literature. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN 0036-5521. 44(12), s. 1491–1496.
 • Gaarder, C; Naess, PA; Eken, T; Skaga, NO; Pillgram-Larsen, J & Klow, NE [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2007). Liver injuries - Improved results with a formal protocol including angiography. Injury. ISSN 0020-1383. 38, s. 1075–1083. doi: 10.1016/j.injury.2007.02.001.
 • Buanes, Trond (2005). Svulster i bukspyttkjertel, lever og galleveier. I Kåresen, Rolf & Wist, Erik (Red.), Kreftsykdommer - en basisbok for helsepersonell. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-33494-3.
 • Gaarder, C.; Skaga, Nils Oddvar; Eken, Torsten; Pillgram, Johan Larsen; Buanes, Trond & Næss, Pål Aksel (2005). The impact of patient volume on surgical trauma training in a Scandinavian trauma centre. Injury. ISSN 0020-1383. 36(11), s. 1288–1292.
 • Gaarder, C.; Naess, P.A.; Buanes, Trond & Pillgram, Johan Larsen (2005). Advanced surgical trauma care training with a live porcine model. Injury. ISSN 0020-1383. 36(6).
 • Skattum, Jorunn Pettersen; Edwin, Bjørn; TRONDSEN, ERIK; Mjåland, J; Ræder, Johan & Buanes, Trond (2004). Outpatient laparoscopic surgery: feasibility and consequences for educatin and health care costs. Surgical Endoscopy. ISSN 0930-2794. 18, s. 796–801.
 • Skattum, Jorunn Pettersen; Edwin, Bjørn; TRONDSEN, ERIK; Mjåland, O.; Ræder, Johan & Buanes, Trond (2004). Outpatient laparoscopic surgery: feasibility and consequences for education and health care costs. Surgical Endoscopy. ISSN 0930-2794. 18(5), s. 796–801. doi: 10.1007/s00464-003-9180-z.
 • Edwin, Bjørn; Skattum, Jorunn Pettersen; Ræder, Johan; TRONDSEN, ERIK & Buanes, Trond (2004). Outpatient laparoscopic splenectomy. Surgical Endoscopy. ISSN 0930-2794. 18(9), s. 1331–1334.
 • Edwin, Bjørn; Mala, Tom; Mathisen, Øystein; Gladhaug, Ivar Prydz; Buanes, Trond & Lunde, O.C. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2004). Laparoscopic resection of the pancreas: a feasibility study of the short-term outcome. Surgical Endoscopy. ISSN 0930-2794. 18(3), s. 407–411.
 • Gaarder, Christine; Næss, Pål Aksel; Schwab, CW; Bjørnbeth, Bjørn Atle; Buanes, Trond & Pillgram, Johan Larsen (2004). "Vac pac" - en god metode for midlertidig bukveggslukking. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 124(21), s. 2710–2712.
 • Myre, Kirsti; Rostrup, Morten; Eriksen, Morten; Buanes, Trond; Ræder, Johan & Stokland, Olav Audun (2004). Increased spillover of norepinephrine to the portal vein during CO2-pneumoperitoneum in pigs. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. 48, s. 443–450.
 • Myre, Kirsti; Ræder, Johan; Rostrup, Morten; Buanes, Trond & Stokland, Olav (2003). Catecholamine release during laparoscopic fundoplication with high and low doses of remifentanil. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. 47(3), s. 267–273.
 • Aanestad, Margunn; Røtnes, Jan Sigurd; Edvin, Bjørn & Buanes, Trond (2002). From operating theatre to operating studio - visualizing surgery in the age of telemedicine. Journal of Telemedicine and Telecare. ISSN 1357-633X. 8(1), s. 56–60.
 • Trondsen, Erik; Johannessen, Hans-Olaf; Buanes, Trond & Ræder, Johan (2002). Dagkirurgisk laparoskopisk fundoplikasjon for gastrooesophageal reflukssykdom. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 122, s. 2692–2695.
 • Trondsen, Espen; Naess, P.A.; Erichsen, Aage & Buanes, Trond (2002). Laparoscopic treatment of splenic cysts. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Aanestad, M.; Rotnes, J.S.; Edvin, Bjørn & Buanes, Trond (2002). From operating theatre to operating studio - visualizing surgery in the age of telemedicine. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Trondsen, Espen; Johannessen, H.O.; Buanes, Trond & Ræder, Johan (2002). Dagkirurgisk laparoskopisk fundoplikasjon for gastroøsofageal reflukssykdom. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Hellund, Johan Castberg; Geitung, Jonn Terje; Meo, Axel Marco; Angelsen, J.H.; Munkvik, M. & Trondsen, Espen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2002). Secretin stimulated magnetic resonance cholangiopancreatography in diseases of the biliary and pancreatic ducts. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hauge, Petra Weber; Hauge, Truls; Warloe, Trond; Franco-Lie, Isabel; Drolsum, Anders & Johansen, Cathrine Kiperberg [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). LOCALLY ADVANCED/METASTATIC CHOLANGIOCARCINOMA TREATED WITH STENT, GEMCITABINE/CAPECITABINE PLUS-MINUS PHOTODYNAMIC THERAPY (TEMOPORFIN) - PRELIMINARY RESULTS FROM A NORWEGIAN PHASE II TRIAL. Annals of Oncology. ISSN 0923-7534. 23, s. 56–56.
 • Hauge, Truls; Warloe, Trond; Hauge, Petra Weber; Franco-Lie, Isabel; Drolsum, Anders & Johansen, Cathrine Kiperberg [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). Photodynamic therapy with temoporfin in combination with gemcitabine/capecitabine in biliary tract cancer: Feasibility and safety in a randomized phase II trial. Journal of Clinical Oncology. ISSN 0732-183X. 30(15).
 • Bernhardt, SL; Buanes, Trond; Moller, M; Eriksen, JA & Geudernack, G (2005). Imiquimod a new adjuvant for telomerase peptide vaccine: A phase I trial in patients with inoperable pancreatic cancer. Journal of Clinical Oncology. ISSN 0732-183X. 23.
 • Digranes, Torstein; Trondsen, Erik; Labori, Knut Jørgen; Buanes, Trond & Bjørnbeth, Bjørn Atle (2005). Penetrerende bukskade i øvre høyre kvadrant.
 • Gaarder, C.; Skaga, Nils Oddvar; Eken, Torsten; Buanes, Trond & Næss, Pål Aksel (2005). Betydningen av pasientvolum for kirurgisk erfaring med skadebehandling.
 • Førland, Dag Tidemann; Næss, Pål Aksel; Gaarder, C.; Buanes, Trond & Labori, Knut Jørgen (2005). Pankreastumor påvist etter stump bukskade hos barn.
 • Yaqub, Sheraz; Mahic, Milada; Bjørnbeth, Bjørn Atle; Buanes, Trond; Henjum, Karen & Jahnsen, Frode L. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2005). Adaptive regulatoriske T-celler hemmer anti-tumor immunresponser.
 • Bjørnbeth, Bjørn Atle; Labori, Knut Jørgen; Buanes, Trond & Carlsen, Erik (2005). Resultater for drift av onkologisk-kirurgisk poliklinikk.
 • Bjørnbeth, Bjørn Atle; Labori, Knut Jørgen; Buanes, Trond; Tveit, Magne Kjell; Nordeng, Hans Jørgen & Drolsum, Anders [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2005). Onkologisk-kirurgisk poliklinikk.
 • Fretland, Åsmund Avdem; Kvernebo, Knut; Trondsen, Erik; Bjørnbeth, Bjørn Atle; Labori, Knut Jørgen & Meidel, Nina [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2005). Nekrotiserende pancreatitt - potensielle dødsårsaker.
 • Labori, Knut Jørgen; Hjermstad, Marianne Jensen; Wester, Torunn; Buanes, Trond & Loge, Jon Håvard (2005). Symptomprofil, livskvalitet og hjelpetiltak ved avansert pankreascancer - en prospektiv studie.
 • Digranes, Torstein; Trondsen, Erik; Bjørnbeth, Bjørn Atle; Labori, Knut Jørgen & Buanes, Trond (2005). Histologisk verifikasjon er indisert ved inoperabel pancreascancer.
 • Trondsen, Erik; Skattum, Jorunn; Labori, Knut Jørgen; Bjørnbeth, Bjørn Atle; Hauge, T. & Buanes, Trond (2005). Intraduktale papillære mucinøse neoplasier (IPMN).
 • Buanes, Trond; Edwin, B.; Trondsen, E.; Bjørnbeth, B.A.; Rosseland, Arne Retvedt & Mala, Tom (2005). High risk of cancer in cystic and non-cystic pancreativ neoplasms - laparoscopic removal without preoperative biopsy, a key to improved survival.
 • Buanes, Trond; Skattum, Jorunn Pettersen; TRONDSEN, ERIK & Bjørnbeth, Bjørn Atle (2004). Konsekvenser av ambulant laparoskopisk kirurgi for driftskostnader og organisering av sykehusavdelinger.
 • Røtnes, Jan Sigurd; Sørhus, Vidar; Edwin, Bjørn; Buanes, Trond; Fosse, Erik & Rosseland, Arne Retvedt (2004). Etablering av en utdanningsplattform for laparoskopisk kirurgi.
 • Buanes, Trond; Bernhardt, Synne L. S. & Geitung, JT (2004). Radiologisk staging og kirurgisk behandling av pancreascancer.
 • Bernhardt, Synne L. S.; Gjertsen, Marianne K.; Moeller, Mona; Eriksen, Jon Amund; Soereide, Odd & Gladhaug, Ivar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2004). Ras Peptide Vaccination in Resected Pancreatic Cancer. Patients: Safety, Immune Response and Survival.
 • Gaarder, C.; Næss, P.A.; Pillgram-Larsen, J. & Buanes, Trond (2003). Nye aspekter ved behandling av lever- og miltskader.
 • Gaarder, C.; Næss, P.A.; Pillgram-Larsen, J.; Bjørnbeth, B.A. & Buanes, Trond (2003). "VAC PAC" - God metode for å legge abdomen åpen?
 • Buanes, Trond (2003). Behandling av pancreaspasienter.
 • Gaudernack, Gustav; Buanes, Trond; Meo, Axel Marco; Aamdal, Steinar; Brunsvig, P. & Braathen, L.R. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2003). Clinical trials of a peptide based vaccine targeting telomerase.
 • Edvin, Bjørn; Mala, Tom; Mathisen, Øystein; Rosseland, Arne Retvedt; Buanes, Trond & Trondsen, Erik [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2003). Laparoskopisk pancreaskirurgi.
 • Trondsen, Erik; Gondal, Ghous; Bjørnbeth, Bjørn Atle & Buanes, Trond (2003). Laparoskopisk operasjon for ventralhernie.
 • Digranes, Torstein; Trondsen, Erik & Buanes, Trond (2003). Tuberkuløs peritonitt - laparoskopisk diagnostikk (video).
 • Skattum, Jorunn; Edvin, Bjørn; Trondsen, Erik & Buanes, Trond (2003). Laparoskopisk dagkirurgi - konsekvenser for paseint, utdanning og økonomi.
 • Edvin, Bjørn; Skattum, Jorunn; Ræder, Johan; Trondsen, Erik & Buanes, Trond (2003). Laparoskopisk splenectomi som dagkirurgi.
 • Bjørnbeth, Bjørn Atle; Trondsen, Erik & Buanes, Trond (2003). To pasienter med tumor i øvre høyre kvadrant med uventet histologi.
 • Bernhardt, Synne L. S.; Gaudernack, Gustav; Gjertsen, Marianne Klemp; Møller, Mona; Eriksen, Jon Amund & Baksaas, Ingebjørg [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2003). Telomerase immunstimulering - klinisk og immunologisk respons hos pasienter med inoperabel pancreascancer.
 • Buanes, Trond; Trondsen, Erik; Bjørnbeth, Bjørn Atle & Edvin, Bjørn (2003). Prognose og behandling ved mucinøse tumores i pancreas (pancreatic intraductal papillary mucinous neoplasms = IPMNs.
 • Edvin, Bjørn; Trondsen, Erik; Bjørnbeth, Bjørn Atle & Buanes, Trond (2003). Kirurgisk teknikk ved laparoskopisk resekjon av corpus/cauda pancreatis med splenectomi ved adenocarcinom, oppstått ved kronisk pancreatitt (video).
 • Trondsen, Erik; Edvin, Bjørn; Bjørnbeth, Bjørn Atle & Buanes, Trond (2003). Kirurgisk teknikk ved laparoskopisk reseksjon av corpus/cauda pancreatis med splenectomi ved Gruber-Frantz tumor (video).
 • Edvin, Bjørn; Trondsen, Erik; Skattum, Jorunn & Buanes, Trond (2003). Outpatient laparoscopic splenectomy - patient safety and satisfaction.
 • Trondsen, Erik & Buanes, Trond (2003). Outpatient laparoscopic fundoplication for gastroesophageal reflux disease.
 • Buanes, Trond (2003). The potential of laparoscopic surgery on an outpatient basis.
 • Buanes, Trond; Gaudernack, Gustav; Eriksen, Jon Amund & Møller, Mona (2003). Peptid-basert vaksine mot telomerase -nyttig for pasienter?
 • Buanes, Trond (2003). Behandling av pancreascancer.
 • Skattum, Jorunn; Meo, Axel Marco; Hellund, Johan Castberg; Geitung, Jonn Terje & Buanes, Trond (2002). Sekretinstimulert MRCP (S-MRCP) ved kartlegging av sykdom i papilleregionen.
 • Myre, Kirsti; Eriksen, M.; Ræder, Johan; Rostrup, Morten; Buanes, Trond & Stokland, Olav Audun (2004). Increased spillover of norepinephrine to the portal vein during CO2-pneumoperitoneum in pigs. Faculty of Medicine, University of Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:37 - Sist endret 31. aug. 2018 11:13