Kontaktinformasjon for studier

Profesjonsstudiet i medisin

Modulkoordinatorer:

Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer (master)

Studietilbud og generell studieinformasjon ved fakultetet  ved

Telefon: +47-22851136

E-post: med-studieinfo@medisin.uio.no

 

Utveksling

IT-tjenester for studenter

  • Brukernavn og passord
  • Oppsyn med pc-stuer

Opptak og registrering

  • opptak og studiekompetanse
  • semesteravgift
  • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15