Hvem kontakter jeg?

Er du ansatt eller ph.d.-kandidat ved et institutt og trenger hjelp med IT-tjenestene?

Kontakt lokal-IT der du er ansatt eller er ph.d.-kandidat:

Er du student og har spørsmål om ulike IT-tjenester ved fakultetet?

Ta kontakt med Orakeltjenesten

 

Er du ansatt ved Fakultetsadministrasjonen og trenger hjelp med IT-tjenestene?

Send epost til Sindre Kristoffer Rian: s.k.rian@medisin.uio.no