Forskningsarrangementer

Kommende 5 dager

i dag jan.
Tid og sted: 22. jan. 2021 10:15, Zoom

Cand. Psychol. Jannicke Fjæra Laskemoen at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: Understanding psychosis as trauma: Theories and empirical knowledge on the potential link between psychosis and trauma.

Image may contain: Lip, Cheek, Brown, Hairstyle, Skin.
Tid og sted: 22. jan. 2021 12:15, Zoom

Cand.psychol. Jannicke Fjæra Laskemoen at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Sleep disturbances in schizophrenia spectrum and bipolar disorders” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Flere kommende arrangementer

Image may contain: Brown, Infrastructure, Line, Amber, Ceiling.
Tid og sted: 17. feb. 2021 12:0015:30, Digitalt

Psykiske lidelser er en av de ledende årsakene til funksjonsnedsettelse og død på global basis. De er også blant de mer kostbare lidelsene for samfunnet. Den underliggende årsaken til denne typen sykdommer er en kompleks sammensetning av genetiske, biologiske og psykososiale mekanismer. Teknologiske fremskritt kan bidra til å navigere i denne kompleksiteten, og føre til en bedre forståelse av lidelsene som igjen kan gi bedre strategier for behandling og forebygging.