Forside

Koronavirus: Vi har etablert smittevernstiltak for å sikre deltakere og ansatte. Hvis du har avtalt en undersøkelse, men opplever sykdomssymptomer, ønsker vi at du tar kontakt før du møter opp.

NORMENT er et Senter for fremragende forskning (SFF) som ønsker å finne svar på hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser.

Bildet kan inneholde: skrift, kunst, rektangel.

Vi forsker på

Genetikk

Avdekke sårbarhetsgener for sykdom og hvilken funksjon de har

Hjerneavbildning

Studere sammenheng mellom gener og symptomer ved hjelp av avbildningsteknikker

Sykdomsutvikling

Forutsi sykdomsforløp basert på genetikk, miljø og kliniske faktorer

Klinisk intervensjon

Bruke ny kunnskap om sykdomsfaktorer til å teste ut bedre behandling

Forskningen ved NORMENT

Her kan du lese om senterets forskergrupper, internasjonale samarbeid og formidling

Hvem kan delta?

Her finner du informasjon om deltakelse i forskningen ved NORMENT og hvilke undersøkelser som inngår.

Aktuelle saker

  • arrangementsbilde-04.03.21-crop Schizofreni: Hvilken betydning har miljøfaktorer? 5. mars 2021 13:27

    Hva gjør at noen mennesker utvikler schizofreni, og hvilken rolle spiller miljøfaktorer som traumer, kosthold og rusbruk? Torsdag 4. mars inviterte NORMENT til webinar om miljøfaktorer ved schizofreni, der disse spørsmålene ble belyst med utgangspunkt i ny forskning.

  • tre-kvinner770-jpg---hovedbilde 8. mars: Kvinnesak på hjernefronten 5. mars 2021 10:40

    Kvinner er mer utsatt enn menn for både Alzheimers sjukdom og en rekke autoimmune lidelser. Likevel er forskning på kvinners helse mangelvare.

Nye publikasjoner

NORMENT er et samarbeid mellom

               

 

For ansatte