Forside

Vi forsker på

Genetikk

Avdekke sårbarhetsgener for sykdom og hvilken funksjon de har

Hjerneavbildning

Studere sammenheng mellom gener og symptomer ved hjelp av avbildningsteknikker

Sykdomsutvikling

Forutsi sykdomsforløp basert på genetikk, miljø og kliniske faktorer

Klinisk intervensjon

Bruke ny kunnskap om sykdomsfaktorer til å teste ut bedre behandling

Aktuelle saker

  • ar-forside-2018 NORMENT årsrapport 2018 12. apr. 2019 10:49

    NORMENTs årsrapport for 2018 er nå publisert. Rapporten er en bestilling fra Forskningsrådet som en del av SFF-ordningen.

  • monica-aas Barndomstraumer kan fremskynde aldringsprosessen 29. mars 2019 15:32

    Monica Aas og kollegaer ved NORMENT har dokumentert at pasienter med alvorlige psykiske lidelser som har opplevd barndomstraumer, har kortere telomerer. Disse endestykkene på kromosomene har sammenheng med livslengden vår.

Månedens forsker

Arrangementer

23 mai
18:00, Store auditorium, Ullevål sykehus

 

NORMENT er et Senter for fremragende forskning (SFF) finansiert av Norges forskningsråd.

Vårt overordnede mål er å finne svar på hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser.

Hvem kan delta?

Her finner du informasjon om deltakelse i forskningen ved NORMENT og hvilke undersøkelser som inngår.

NORMENT i sosiale medier

Samarbeid