English version of this page

Kritisk analyse av bærekraftskonsepter

Effektiv implementering av bærekraftsmålene (SDG) i høyere utdanning krever høyt engasjement på grunn av kontroversene de fortsetter å generere globalt.

Om gruppen

SHE tror på å fremme innovative, forskningsledede og digitalt støttede utdanningsstrategier som kan tillate studenter å utforske paradokser og utfordringer fritt, innenfor et åpent, støttende læringsmiljø og på grunnlag av empirisk bevis.

Vårt utgangspunkt er at effektiv implementering av bærekraftsmålene (SDG) i høyere utdanning krever et omfattende engasjement på grunn av de kontroversene bærekraftsmålene fortsetter å generere globalt i stedet for ukritisk enighet om innholdet i målene slik det forstås innenfor begrensede lokale rom.

SHE investerer derfor i å utvikle og ta i bruk undervisningsstrategier som fremmer samarbeidende kritisk refleksjon fremfor ukritisk kunnskapsinnhenting og anvendelse.

En del av denne strategien innebærer å gi tilgang til ressurser og verktøy som kan sette en ny generasjon studenter i stand til å analysere maktstrukturer i helsevesenet empirisk, på globalt nivå, og å tilby flerkulturelle og tverrfaglige læringsrom for å forstå etiske dilemmaer knyttet til implementeringen av SDGs gjennom produktiv (snarere enn antagonistisk) uenighet.

Oslo Medical Corpus (OMC) og tilhørende visualiseringsprogramvare, som for tiden utvikles av SHE, er sentrale for å realisere disse utdanningsmålene. OMC er utformet som en stor pakke med elektronisk data som søker i millioner av ord med autentiske medisinske og medisinskrelaterte tekster som er hentet fra mange forskjellige deler av verden.

Det er tenkt som en fritt tilgjengelig ressurs som hele det internasjonale akademiske samfunnet kan dra nytte av, spesielt studenter, forskere og klinikere som står overfor kravet om å innlemme bærekraftsverdier og prinsipper i omfattende medisinske beslutninger.

For eksempel vil aktiviteter basert på hackathons (begivenheter der ulike fagpersoner jobber sammen om programvareutvikling) tillate kollektiv analyse av korpusdata i klasserommet.

I likhet med hackathons vil våre datatoner bringe eksperter fra forskjellige disipliner (i dette tilfellet studenter) sammen i team over en kort periode for å takle komplekse spørsmål basert på kollektiv, levende analyse av data. Designet som en del av Circle U Chair of Global Health-agendaen, vil de fremme empirisk informert refleksjon og debatt og forbedre studentenes analytiske ferdigheter.

Datatoner er tenkt som studentledede, svært interaktive og vil bestå av live, praktiske idédugnadsøkter der studentene vil forhøre OMC og bli utsatt for forskjellige og nye tolkninger av dataene som stammer fra deres egen analyse eller analyse av andre deltakere i dataton.

De skal prøves ut og implementeres i studieprogrammene ved Det medisinske fakultet (inkludert det planlagte æresbeviset i bærekraftsutdanning) og i samarbeid med Circle U-partnere.

SHEs pedagogiske agenda inkluderer også å organisere opplæring av trenerverkstedene der studenter og ansatte vil bli veiledet i å gjennomføre korpusbaserte analyser. OMC vil til slutt tilby en åpen tilgang og kontinuerlig utviklende ressurs for studenter og forskere ved SHE, Circle U-universiteter og utover.

Publisert 10. juni 2022 13:22 - Sist endret 21. juni 2022 13:52