English version of this page

Kritisk begrepsanalyse i helseutdanningen

Implementering av bærekraftsmålene i høyere helseutdanning krever kritisk analyse av hvordan "bærekraft" og andre nøkkelbegreper brukes til ulike og tildels mostridende formål. 

Om gruppen

Les mer på de engelske sidene

Publisert 10. juni 2022 13:22 - Sist endret 24. aug. 2022 13:49