English version of this page

Satsningsområder

Medisinsk utstyr

Vi utvikler forskningsbasert og tverrfaglig læringsinnhold og ferdigheter for å håndtere antimikrobiell resistens (AMR), som er en av de største globale truslene mot bærekraftig utvikling innenfor helse.

Implementering av bærekraftsmålene i høyere helseutdanning krever kritisk analyse av hvordan "bærekraft" og andre nøkkelbegreper brukes til ulike og tildels mostridende formål. 

Denne forskergruppen utforsker faktorer som hindrer eller muliggjør kunnskaps oversettelsesprosesser i helsevesenet og utvikler konsepter og modeller for å forstå, evaluere og legge til rette for slike prosesser. Videre fokuserer gruppen på å utvikle pedagogiske metoder og verktøy for å lære studenter i helsefag å bidra til kunnskapsoversettelse.

SHE utvikler en case-metodikk for å ta kloke og langsiktige beslutninger i tråd med bærekraftsmålene.

En av hovedambisjonene til SHE er å skape bevissthet blant fremtidens helsepersonell om sammenhengene mellom klima og helse, og involvere studenter i innovativ tenkning om hvordan de kan bidra til et grønnere helsevesen.