English version of this page

SHE - et senter for fremragende utdanning

Vi utdanner endringsagenter innen helse slik at FNs bærekraftsmål blir en selvfølge i fremtidens helsebeslutninger - i møte med for eksempel pandemier, antibiotikaresistens eller eldrebølgen. 

Logoen til SHE

SHEs visjon er å utdanne helsepersonell til å ta bærekraftige kunnskapsbaserte beslutninger som ivaretar globale og fremtidige ressurser og behov. Senteret bygger på en modell utviklet av UNESCO. Modellen beskriver fem nøkkelkompetanser for bærekraftig utdanning. Vårt senter har som mål å oversette og tilpasse disse kompetanseområdene til ulike helsefaglige sammenhenger i og til utdanning av fremtidig helseprofesjonelle.

Vårt utgangspunkt er at disse kompetansene tilsammen kan danne et solid grunnlag for å fatte bærekraftige helsebeslutninger på ulike nivåer av helsetjenesten. Basert på disse kompetanseområdene vil SHE utvikle og utprøve nye studietilbud, undervisningsinnhold og pedagogiske tilnærminger, samt nye modeller for kunnskapsbasert beslutningspraksis.

organisasjonskart

Modellen viser sentrale kompetanser som setter helsearbeidere i stand til å ta bærekraftige beslutninger og kloke valg. Bærekraftig evidensbasert beslutningstaking, vil ifølge denne modellen til SHE, bestå av kompetansene strategisk, normativ, samarbeidende, systemtenkende og erfaringsbasert.

Senter for fremragende utdanning

Centre for Sustainable Healthcare Education (SHE) er lagt til Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. SHE er finansiert av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU) som et Senter for fremragende utdanning i en periode for 5 år med mulighet for 5 ekstra år etter en midtveis-evaluering.

Logo for Senter for fremragende utdanning

Søknad om Senter for fremragende utdanning

Centre for Sustainable Healthcare Education (SHE) fikk innvilget søknaden av DIKU desember 2019 (pdf)

 

Publisert 15. sep. 2020 14:36 - Sist endret 22. apr. 2021 10:21