Forsiden

SHE merke

SHE utdanner endringsagenter innen helse slik at FNs bærekraftsmål blir en selvfølge i fremtidens helsebeslutninger - i møte med utfordringer som pandemier, antibiotikaresistens, overbehandling eller eldrebølgen.

Stipendutlysninger

Vi utlyser stipender, slik at studenter kan være med og påvirke læringsmetoder i helseutdanningen. 
 

Sosiale medier