Forsiden

Senter for bærekraft i helseutdanningene - SHE - utdanner endringsagenter innen helse slik at FNs bærekraftsmål blir en selvfølge i fremtidens helsebeslutninger - i møte med utfordringer som pandemier, antibiotikaresistens, overbehandling eller eldrebølgen.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Stipendutlysninger

Vi utlyser stipender, slik at studenter kan være med og påvirke læringsmetoder i helseutdanningen. 
 

Publikasjoner

Her legger vi ut forskning i form av artikler, kommentarer, bøker og rapporter

Sosiale medier