Forsiden

SHE utdanner endringsagenter innen helse slik at FNs bærekraftsmål blir en selvfølge i fremtidens helsebeslutninger - i møte med utfordringer som pandemier, antibiotikaresistens, overbehandling eller eldrebølgen.

Aktuelt

Stipendutlysninger

Vi utlyser stipender, slik at studenter kan være med og påvirke læringsmetoder i helseutdanningen.

Flere stipender kommer i desember 2020.

 

 

Sosiale medier

Besøk oss på: