English version of this page

SHE - et senter for fremragende utdanning

Vi utdanner endringsagenter innen helse slik at FNs bærekraftsmål blir en selvfølge i fremtidens helsebeslutninger - i møte med for eksempel pandemier, antibiotikaresistens eller eldrebølgen. 

Senteret bygger på et pedagogisk rammeverk utviklet av UNESCO som beskriver seks nøkkelkompetanser i utdanning for bærekraftig utvikling. Vårt senter har som mål å oversette og tilpasse disse kompetanseområdene eller læringsutbyttene samt bærekraftrelevant læringsinnhold til konkrete læringsprinsipper for bærekraft i helseutdanningene. Vårt utgangspunkt er at disse kompetansene kombinert med tverrfaglige perspektiver på helse og oppdatert kunnskap om globale helseutfordringer kan danne et solid grunnlag for å fatte bærekraftige helsebeslutninger.

Figuren viser hvordan SHE implementerer læringsinnhold og læringsutbytter i form av mer konkrete læringsprinsipper for bærekraft i helseutdanningen. 

SHEs visjon er å utdanne helsepersonell til å ta bærekraftige kunnskapsbaserte beslutninger som ivaretar globale og fremtidige ressurser og behov.

Senteret bygger på et pedagogisk rammeverk utviklet av UNESCO som beskriver seks nøkkelkompetanser i utdanning for bærekraftig utvikling. Vårt senter har som mål å oversette og tilpasse disse kompetanseområdene eller læringsutbyttene samt bærekraftrelevant læringsinnhold til konkrete læringsprinsipper for bærekraft i helseutdanningene.

Vårt utgangspunkt er at disse kompetansene kombinert med tverrfaglige perspektiver på helse og oppdatert kunnskap om globale helseutfordringer kan danne et solid grunnlag for å fatte bærekraftige helsebeslutninger. 

Senterets implementeringsmodell er oppsummert i figuren ovenfor. Denne implementeringen støttes gjennom innovasjon, forskning og studentinvolvering ved senteret.

Senter for fremragende utdanning

Centre for Sustainable Healthcare Education (SHE) er lagt til Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. SHE er finansiert av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU) som et Senter for fremragende utdanning i en periode for 5 år med mulighet for 5 ekstra år etter en midtveis-evaluering.

Logo for Senter for fremragende utdanning

Søknad om Senter for fremragende utdanning

Centre for Sustainable Healthcare Education (SHE) fikk innvilget søknaden av DIKU desember 2019 (pdf)

 

Publisert 15. sep. 2020 14:36 - Sist endret 24. aug. 2022 15:05