Familieplanlegging hos immigrantkvinner

Emran Hasan (32) er utdannet lege og nåværende student på masterprogrammet International Community Health på Institutt for helse og samfunn.

Emran Hasan. Foto: Arunendu Majunder.

Hva går prosjektet ut på?

I dette prosjektet utforsker vi familieplanleggingstilbudet til immigrantkvinner på en helsestasjon i Oslo. Vi intervjuer immigrantkvinner om hvordan de opplever tilbudet, men også jordmødrene som jobber på helsestasjonene om deres opplevelse. Det er ofte stor forskjell på helsen til immigrantkvinner sammenlignet med den øvrige befolkningen. Ved å utforske dagens tilbud, men også utforske om det er rom for forbedring, ønsker jeg å se om det er mulig å bidra til mer likhet i helse. At flest mulig i en befolkningsgruppe oppnår den høyest oppnåelige helsestandarden er ikke bare en menneskerett, men også bærekraftig for samfunnet.  

Hvorfor ønsket dere å søke på SHE-stipend?

Selv er jeg utdannet lege, og syns det er flott at SHE ønsker å jobbe for at helsepersonell blir mer fokusert på bærekraftperspektivet. Selv er jeg spesielt interessert i global helse, og ønsket å benytte meg av stipendmidlene til å både bidra til SHE sitt overordnede mål, men også utforske mitt eget fagfelt.

Hva ønsker dere å oppnå med prosjektet?

Jeg ønsker å bidra til bevissthet rundt hva som ikke fungerer i det norske helsevesenet, slik at beslutningstakerne i helsevesenet kan utvikle nye løsninger som fungerer bedre. 

 

Intervjuet av Oline Marie Sæther.

Publisert 23. sep. 2020 11:59 - Sist endret 25. sep. 2020 14:41