Farmapodden

Malin Flønes (26) og Cecilie Lunde (23) er begge medisinstudenter. De fullførte 8. semester våren 2020, hvor man blant annet har en eksamen i farmakologi.

Foto: Magnus Aronsen

Hva går prosjektet ut på?

Vi ønsker å lage en podcast om farmakologi for helsefagstudenter. Vi planlegger korte episoder som diskuterer farmakologi, legemidler og legemiddelbruk på en introduserende måte for nye studenter og oppsummerende måte for nesten-eksamensklare medisinstudenter og ferske leger.

I og med at det er vi to som studenter som skal lage podcasten – med god hjelp fra farmakologieksperter – vil vi sørge for at den lages slik at den vil være særs relevant for medisinstudenter. Gode læringsressurser som retter seg spesifikt mot målgruppens interesser mener vi er bærekraftige læringsressurser.

Hvorfor ønsket dere å søke på SHE-stipend?

Vi har lenge vurdert å starte med en farmakologipodcast. Da vi så SHE-stipendutlysningen, tenkte vi at dette er en mulighet til ikke kan la gå fra oss, vi måtte bare søke! At SHE gir studenter mulighet til å utvikle undervisningsprodukter selv, syns vi er veldig bra!

Hva ønsker dere å oppnå med prosjektet?

Vi håper podcasten kan bli en læringsressurs som er verdsatt hos studentene. Vi ønsker å presentere faget på en helhetlig måte som er grundig, men samtidig lett å forstå. Hvis vi kan være til hjelp for andre studenter og hjelpe dem med å se sammenhengen mellom sykdom, legemidler og behandling, så har vi nådd målet vårt.

 

Intervjuet av Oline Marie Sæther

Publisert 23. sep. 2020 11:59 - Sist endret 25. sep. 2020 14:41