Hefte om korona og ungdom

Marika Kromberg (21) er medisinstudent på 5. semester. Hun har familie i USA, og synes det har vært interessant å følge koronapandemien tett både i USA og Norge.

Foto: Hannah Odell

Hva går prosjektet ut på?

Jeg skal lage et hefte som tar et dypdykk i hvordan det er å være ungdom under en pandemi som koronapandemien. Ved å se på forskning vil jeg prøve å forstå hvordan ungdom oppfatter risikoen tilknyttet pandemisituasjonen.

Slik håper jeg å bidra til at helsepersonell og beslutningstagere i en framtidig pandemisituasjon har et bedre grunnlag for å forstå hvordan man kan nå ut til ungdom med smitteverntiltak. Med tiltak som er bedre tilpasset ungdomsgruppens livssituasjon vil ungdommene forhåpentligvis bedre kunne bidra til etterlevelse av tiltakene. Da vil tiltakene på et overordnet nivå også være mer bærekraftige og virkningsfulle.

Hvorfor ønsket dere å søke på SHE-stipend?

Da jeg så stipendutlysningen, tenkte jeg på hvordan jeg som ung medisinstudent kan bidra til å belyse bærekraft – hva er jeg ekspert på? Jeg tenkte; jeg er kanskje ikke ekspert på medisinske tilstander eller ferdig utdannet lege, men jeg er førstehåndskunnskap om hvordan det er å være ungdom i en pandemisituasjon. Dette har jeg lyst til å belyse, fordi jeg tror det er mye vi kan lære, og SHE-stipendet gir meg den muligheten.

Hva ønsker dere å oppnå med prosjektet?

Med heftet ønsker jeg å belyse hvordan man i en lignende situasjon i framtiden, bedre kan nå ut til ungdom og sikre at tiltakene er tilpasset dem, både i måten de ble formidlet på, men også selve utformingen av tiltakene.

 

Intervjuet av Oline Marie Sæther.

Publisert 23. sep. 2020 11:59 - Sist endret 28. sep. 2020 14:48