Norsk-somaliere og korona

Medisinstudentene Amanda Hylland Spjeldnæs (21), Emma Lengle (25), Sine Grude (22) og Ida Sofie Rettedal Skjæveland (22). Amanda og Ida Sofie går begge forskerlinjen med fokus på samfunnsmedisin, mens Emma og Sine går på henholdsvis 11. og 6. semester. 

Fire kvinner under et tre

Amanda Hylland Spjeldnæs, Ida Sofie Rettedal Skjæveland, Emma Lengle og Sine Grude. Foto: Amanda Hylland Spjeldnæs.

 

Hva går prosjektet ut på?

Vi er fire medisinstudenter som skal lage en podcastserie om norsk-somaliere og korona. Denne befolkningsgruppen var mye i media under korona fordi gruppen på et tidspunkt ble hardest rammet. Med podcasten ønsker vi å utforske og diskutere sosial ulikhet i helse ved å ta utgangspunkt i situasjonen med norsk-somaliere. 

Vi håper podcasten inspirerer helsefagstudenter, men også andre lyttere, til å ikke bare kjenne til problemstillingene, men også til å ville bli endringsagenter som jobber for et bærekraftig samfunn der sosial ulikhet i helse er et mindre problem enn i dag. Vi planlegger blant annet en episode om nettopp hvordan man kan bidra til endring, hvor vi håper å kunne dele noen verktøy og tips med lytterne.

Hvorfor ønsket dere å søke på SHE-stipend?

Vi i prosjektgruppen har hatt en lesergruppe denne våren sammen med professor i samfunnsmedisin, Anne Kveim Lie. Da stipendet ble lyst ut, begynte vi å snakke om at det hadde vært kult å starte et prosjekt knyttet til samfunnsmedisin og ulikheter i helse. Vi hadde allerede i forbindelse med leseklubbsamtalene diskutert situasjonen med norsk-somaliere og korona. Derfor føltes det naturlig, og ikke minst viktig, å ta for oss dette temaet, samtidig som vi selv vil lære mer om det.

Hva ønsker dere å oppnå med prosjektet?

Vi har to hovedmål. Det første er å spre kunnskap om sosiale forholds betydning for ulikheter i helse. Det andre er å skape økt engasjement og en vilje hos lytterne til å ville jobbe for mer sosial likhet i helse, uansett om man er helsepersonell eller ikke.

 

Intervjuet av Oline Marie Sæther. 

Publisert 23. sep. 2020 11:59 - Sist endret 30. sep. 2020 09:42