Pediatrismertepodden

Camilla Gustavsen (27) og David Hui (26) går begge på sisteåret på medisin. Interessen for smerter hos barn ble vekket da de skrev hver sin prosjektoppgave om temaet.

Camilla Gustavsen og David Hui. Foto: David Hui

Hva går prosjektet ut på?

Vi skal lage en podcastserie om bruk av smertescoringsverktøy i behandling av smerter hos barn. I prosjektoppgavene fant vi at smertescoringsverktøy blir lite brukt, til tross for at det er verktøy som fører til målrettet og god smertebehandling. Med podcasten håper vi å belyse temaet og stille kritiske spørsmål som forhåpentligvis bidrar til økt bruk av smertescoringsverktøy.

Funnene i prosjektoppgavene viste også at barn som ikke får tilstrekkelig smertelindring, har større sannsynlighet for å utvikle kroniske smerteplager og ikke oppsøke helsevesenet senere i livet. På den måten kan bruk av smertescoringsverktøy føre til at pasientene får et mer bærekraftig forbruk av helsetjenester, noe som er gunstig for både pasientene og samfunnet.

Hvorfor ønsket dere å søke på SHE-stipend?

Da vi så stipendutlysningen tenkte vi at dette er en unik og spennende mulighet til å dele våre funn og erfaringer. Derfor diskuterte vi ulike muligheter, og landet på at en podcastserie om pediatrismerter ville være en fin utfordring for oss, og samtidig spennende for lytterne. SHE-stipendet har dermed gitt oss en unik mulighet til å formidle dette viktige temaet.

Hva ønsker dere å oppnå med prosjektet?

Først og fremst håper vi å øke kunnskapen rundt temaet og at podcasten blir en nyttig læringsressurs for studenter. Hvis vi kan bidra til bevisstgjøring rundt bruken av smertescoringsverktøy, hadde det vært flott – i tillegg til at vi selv får muligheten til å lære mer!

 

Intervjuet av Oline Marie Sæther.

Publisert 23. sep. 2020 11:59 - Sist endret 25. sep. 2020 14:41