Ola Didrik Saugstad

Bilde av Ola Didrik Saugstad
English version of this page
Telefon +47-23072790
Mobiltelefon +47-90194144
Rom D1.2029
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 None 0372 OSLO
Postadresse Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO
Andre tilknytninger Barne- og ungdomsklinikken

Faglige interesser

Ola Didrik Saugstad er en barnelege, forsker og debattant i spørsmål om medisinsk etikk. Han er professor i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo, overlege i neonatologi (nyfødtmedisin) og bestyrer ved Pediatrisk forskningsinstitutt på Rikshospitalet. Han er også avdelingsleder ved Avdeling for Kvinne og Barnehelse, Kvinne og Barnklinikken, Oslo Universitetssykehus. Fra 1991-2010 var han leder for den norske nyfødtscreeningen.

Saugstad har siden 1970-tallet forsket på gjenopplivning av nyfødte, og har vært banebrytende i å få endret praksis på området fra bruk av ren oksygen, som hadde vært praksis de siste 200 år, til bruk av vanlig luft. Forskningen har vist en nedgang i dødsraten på 30 prosent ved bruk av luft, og flere hundre tusen barn kan dermed reddes hvert år. I 2010 ble luft anbefalt i internasjonale retningslinjer, basert på Saugstads og kollegenes forskning. Denne forskningen har lagt grunnlaget for nye resusiteringsprogram for nyfødte i lavinntektsland.

Bakgrunn

 • 1991-2007 - Forfatter av «Når Barnet er Født for Tidlig» (1991,1999, 2009) som er oversatt til Svensk, Dansk, Russisk og Spansk og «Barnets første leveår» (2007).
 • 1986-1991 - Ble overlege i 1986 og professor i 1991
 • 1985 - Sammen med Gösta Rooth er han redaktør og bidragsyter til «The Roots of Perinatal Medicine» og sammen med Sigmund Vaage «Helse for den svake»
 • 1977 - Tok doktorgraden
 • 1974 - 1976 stipendiat med midler fra Norges forskningsråd ved Institutt for kirurgisk forskning ved Rikshospitalet i Norge
 • fra 1974 - Arbeidet som stipendiat ved universitetssykehuset i Uppsala
 • 1973 - Tok den medisinske embedseksamen
 • Han har publisert over 400 artikler i medisinske tidsskrifter og en rekke bokkapitler i internasjonale fagbøker

Priser og utmerkelse

 • 2014 - Æresprofessor ved Moskva Statsuniversitet; Æresdoktor ved  Universitetet i Athen
 • 2012 - ME prisen; SalusAnsvar Nordic Medical Award
 • 2011 - Bjørnsonprisen, American Academy of Pediatrics Landmark Award; Æresmedlem American Pediatric Society
 • 2010 - Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden
 • 2007 - Livsvernprisen
 • 2005 - Æresmedlem av den finske perinatalmedisinske foreningen
 • 2001 - The Virginia Apgar Prize; Æresmedlem av Norsk perinatalmedisinsk forening
 • 2000 - Æresmedlem av den ungarske barnelegeforeningen
 • 1997 - The Arvo Ylppo Medal in Neonatology (Universitetet i Helsingfors)
 • 1995 - The Laerdal Award in Acute Medicine (Universitetet i Oslo)
 • Medlem av Det Norske Videskaps-akademi
 • Märta Philipson Award for Progress in Pediatrics (Universitetet i Stockholm)
 • Innvalgt (en av 30) medlem av International Academy of Perinatal Medicine

Verv

 • 2012-2015 - Han var medlem at WHOs ekspertutvalg for Basic Newborn Care  (2012) og Guidelines for Handling of Preterm Infants (2015).
 • 1996-2006 - I perioden 1996 til 2006 var han styremedlem og fra 2002-2004 president for European Association of Perinatal Medicine.
 • 2001-2004 - Styremedlem i International Pediatric Foundation
 • 1997-2001 - Han var rådgiver for Helseministeren
 • 1990-1993 - Leder av ESPRs nyfødtgruppe
 • 1987-1989 - Grunnlegger og den første leder av Norsk Perinatalmedisinsk Forening
 • 1987-1990 Styremedlem i European Society of Pediatric Research (ESPR)
 • Han er eller har vært medlem av redaksjonskollegiet  og redaktør i 8 medisinske tidsskrift.
 • Han har også vært referee for mer enn tredve tidsskrifter.
 • Han har skrevet en rekke avisartikler og kronikker om medisinsk etiske emner knyttet til bioetikk spesielt relatert til foster og nyfødte og forsknings og helsepolitikk.

Undervisning

 • Ola Didrik Saugstad underviser i pediatri i MEDSEM9 - 9.semester i medisin på UiO. Han har holdt flere æresforelesninger i pediatri rundt om i verden og holdt mer enn 300 inviterte foredrag ved alle store kongresser i faget og andre fora i alle verdensdeler.

Publikasjoner

 • Saugstad, Ola Didrik (2018). Resuscitation of the Newborn, In Giuseppe Buonocore; Rodolfo Bracci & Michael Weindling (ed.),  Neonatology. A Practical Approach to Neonatal Diseases.  Springer.  ISBN 978-3-319-29487-2.  kapittel.  s 1 - 16
 • Asadi-Azarbaijani, Babak; Santos, Regiane R.; Jahnukainen, Kirsi; Braber, Saskia; van Duursen, Majorie BM; Toppari, Jorma; Saugstad, Ola Didrik; Nurmio, Mirja & Oskam, Irma Caroline (2017). Developmental effects of imatinib mesylate on follicle assembly and early activation of primordial follicle pool in postnatal rat ovary. Reproductive Biology.  ISSN 1642-431X.  17(1), s 25- 33 . doi: 10.1016/j.repbio.2016.11.003
 • Aune, Dagfinn; Schlesinger, Sabrina; Henriksen, Tore; Saugstad, Ola Didrik & Tonstad, Serena (2017). Physical activity and the risk of preterm birth: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology.  ISSN 1470-0328.  124(12), s 1816- 1826 . doi: 10.1111/1471-0528.14672
 • de Lange, Charlotte; Saugstad, Ola Didrik & Solberg, Rønnaug (2017). Assessment of cerebral perfusion with contrast-enhanced ultrasound during constriction of the neck mimicking malposition of the BD Odon Device™: a study in newborn piglets. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology.  ISSN 1470-0328.  124(S4), s 26- 34 . doi: 10.1111/1471-0528.14751
 • Garberg, Håvard Tetlie; Huun, Marianne Ullestad; Baumbusch, Lars Oliver; Atneosen-Åsegg, Monica; Solberg, Rønnaug & Saugstad, Ola Didrik (2017). Temporal Profile of Circulating microRNAs after Global Hypoxia-Ischemia in Newborn Piglets. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  111(2), s 133- 139 . doi: 10.1159/000449032
 • Garberg, Håvard Tetlie; Solberg, Rønnaug; Barlinn, Jon; Martinez-Orgado, Jose; Løberg, Else Marit & Saugstad, Ola Didrik (2017). High-dose cannabidiol induced hypotension after global hypoxia-ischemia in piglets. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  112(2), s 143- 149 . doi: 10.1159/000471786
 • Grytten, Jostein Ivar; Monkerud, Lars Chr.; Skau, Irene; Eskild, Anne; Sørensen, Rune Jørgen & Saugstad, Ola Didrik (2017). Saving Newborn Babies – The Benefits of Interventions in Neonatal Care in Norway over More Than 40 Years. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  26(3), s 352- 370 . doi: 10.1002/hec.3314 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kuligowski, Julia; Solberg, Rønnaug; Sánchez-Illana, Ángel; Pankratov, Leonid; Parra-Llorca, Anna; Quintas, Guillermo; Saugstad, Ola Didrik & Ventoa, Máximo (2017). Plasma metabolite score correlates with Hypoxia time in a newly born piglet model for asphyxia. Redox Biology.  ISSN 2213-2317.  12, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.redox.2017.02.002
 • Kwinta, Przemko; Bokiniec, Renata; Bik-Multanowski, Miroslaw; Günther, Clara-Cecilie; Grabowska, A.; Ksiazek, Teofila; Madetko-Talowska, Anna; Szewczyk, Katarzyna; Szwarc-Duma, Monika; Borszewska-Kornacka, Maria K.; Baumbusch, Lars Oliver; Revhaug, Cecilie; Saugstad, Ola Didrik & Pietrzyk, Jacek J. (2017). Comparison of whole genome expression profile between preterm and full-term newborns. Ginekologia Polska.  ISSN 0017-0011.  88(8), s 434- 441 . doi: 10.5603/GP.a2017.0080.
 • Kwinta, Przemko; Bokiniec, Renata; Bik-Multanowski, Miroslaw; Günther, Clara-Cecilie; Grabowska, Agnieszka; Ksiazek, Teofila; Madetko-Talowska, Anna; Szewczyk, Katarzyna; Szwarc-Duma, Monika; Borszewska-Kornacka, Maria K.; Baumbusch, Lars Oliver; Revhaug, Cecilie; Saugstad, Ola Didrik & Pietrzyk, Jacek J. (2017). Comparison of whole genome expression profile between preterm and full-term newborns. Ginekologia Polska.  ISSN 0017-0011.  88(8), s 434- 441 . doi: 10.5603/GP.a2017.0080
 • Manja, Veena; Saugstad, Ola Didrik & Lakshminrusimha, Satyan (2017). Oxygen saturation targets in preterm infants and outcomes at 18-24 months: A systematic review. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  139(1) . doi: 10.1542/peds.2016-1609
 • Oei, Ju Lee; Saugstad, Ola Didrik; Lui, Kei; Wright, Ian M.; Smyth, John P.; Craven, Paul; Wang, Yueping Alex; McMullan, Rowena; Coates, Elisabeth; Ward, Meredith; Mishra, Parag; De Waal, Koert; Travadi, Javeed; See, Kwee Ching; Cheah, Irene G.S.; Lim, Chin Theam; Choo, Yao Mun; Kamar, Azanna Ahmad; Cheah, Fook Choe; Masoud, Ahmed & Tarnow-Mordi, William (2017). Targeted oxygen in the resuscitation of preterm infants, a randomized clinical trial. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  139(1), s 1- 11 . doi: 10.1542/peds.2016-1452
 • Oei, Ju Lee; Vento, Máximo; Rabi, Yacov; Wright, Ian; Finer, Neil; Rich, Wade; Kapadia, Vishal; Aune, Dagfinn; Rook, Denise; Tarnow-Mordi, William & Saugstad, Ola Didrik (2017). Higher or lower oxygen for delivery room resuscitation of preterm infants below 28 completed weeks gestation: a meta-analysis. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition.  ISSN 1359-2998.  102(1), s F24- F30 . doi: 10.1136/archdischild-2016-310435
 • Sánchez-Illana, Ángel; Solberg, Rønnaug; Lliso, Isabel; Pankratov, Leonid; Quintas, Guillermo; Saugstad, Ola Didrik; Vento, Máximo & Kuligowski, Julia (2017). Assessment of phospholipid synthesis related biomarkers for perinatal asphyxia: a piglet study. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  7:40315, s 1- 11 . doi: 10.1038/srep40315
 • Saugstad, Ola Didrik (2017). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Feeding Studies in Low-Birth-Weight Infants. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  184, s 124 . doi: 10.1016/j.jpeds.2016.11.065
 • Saugstad, Ola Didrik (2017). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: The Incidence of Neonatal Hypoglycemia?A Completed Survey. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  180, s 73- 73 . doi: 10.1016/j.jpeds.2016.08.014
 • Solberg, Rønnaug; Longini, Mariangela; Proietti, Fabrizio; Perrone, Serafina; Felici, Cosetta; Porta, Alessio; Saugstad, Ola Didrik & Buonocore, Giuseppe (2017). DHA Reduces Oxidative Stress after Perinatal Asphyxia: A Study in Newborn Piglets. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  112(1), s 1- 8 . doi: 10.1159/000454982
 • Solevåg, Anne Lee; Schmölzer, Georg M.; Nakstad, Britt; Saugstad, Ola Didrik & Cheung, Po-Yin (2017). Association between Brain and Kidney Near-Infrared Spectroscopy and Early Postresuscitation Mortality in Asphyxiated Newborn Piglets. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  112(1), s 80- 86 . doi: 10.1159/000458515
 • Sweet, David G.; Carnielli, Virgilio; Greisen, Gorm; Hallman, Mikko; Ozek, Eren; Plavka, Richard; Saugstad, Ola Didrik; Simeoni, Umberto; Speer, Christian P.; Vento, Máximo; Visser, Gerard H.A. & Halliday, Henry L. (2017). European Consensus Guidelines on the management of respiratory distress syndrome - 2016 update. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  111(2), s 107- 125 . doi: 10.1159/000448985
 • Aschner, Judy L.; Gien, Jason; Ambalavanan, Namasivayam; Kinsella, John P.; Konduri, Girija Ganesh; Lakshminrusimha, Satyan; Saugstad, Ola Didrik & Steinhorn, Robin H. (2016). Challenges, priorities and novel therapies for hypoxemic respiratory failure and pulmonary hypertension in the neonate. Journal of Perinatology.  ISSN 0743-8346.  36(2), s S32- S36 . doi: 10.1038/jp.2016.47
 • Aune, Dagfinn; Sen, Abhijit; Henriksen, Tore; Saugstad, Ola Didrik & Tonstad, Serena (2016). Physical activity and the risk of gestational diabetes mellitus: a systematic review and dose–response meta-analysis of epidemiological studies. European Journal of Epidemiology.  ISSN 0393-2990.  31(10), s 967- 997 . doi: 10.1007/s10654-016-0176-0
 • Bains, Sukhjeet Kaur; Kumar, Praveen; Sundaram, Venkataseshan; Lang, Astri Maria & Saugstad, Ola Didrik (2016). A Comparison of Health Care Workers Assessment and Management of Pain between a Neonatal Intensive Care Unit in India and Norway. Journal of Palliative Care & Medicine.  ISSN 2165-7386.  6(2) . doi: 10.4172/2165-7386.1000255
 • Benterud, Torkil; Ystgaard, Martin Bogale; Manueldas, Sophia; Pankratov, Leonid; Alfaro-Cervello, Clara; Florholmen, Geir; Ahmed, Muhammad Shakil; Sandvik, Leiv; Norgren, Svante; Bjørås, Magnar; Baumbusch, Lars Oliver; Solberg, Rønnaug & Saugstad, Ola Didrik (2016). N-Acetylcysteine Amide Exerts Possible Neuroprotective Effects in Newborn Pigs after Perinatal Asphyxia. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  111(1), s 12- 21 . doi: 10.1159/000447255
 • Bryn, Vesna; Aass, Hans Christian; Skjeldal, Ola; Isaksen, Jørn; Saugstad, Ola Didrik & Ormstad, Heidi Kristin (2016). Cytokine profile in autism spectrum disorders in children. Journal of Molecular Neuroscience.  ISSN 0895-8696.  61(1), s 1- 7 . doi: 10.1007/s12031-016-0847-z Vis sammendrag
 • Chafer-Pericas, C.; Torres-Cuevas, Isabel; Sanchez-Illana, A.; Escobar, Javier; Kuligowski, Julia; Solberg, Rønnaug; Garberg, Håvard Tetlie; Huun, Marianne Ullestad; Saugstad, Ola Didrik & Vento, M. (2016). Development of a reliable analytical method to determine lipid peroxidation biomarkers in newborn plasma samples. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry.  ISSN 0039-9140.  153, s 152- 157 . doi: 10.1016/j.talanta.2016.03.010
 • Escobar, Javier; Sánchez-Illana, Ángel; Kuligowski, Julia; Torres-Cuevas, Isabel; Solberg, Rønnaug; Garberg, Håvard Tetlie; Huun, Marianne Ullestad; Saugstad, Ola Didrik; Vento, Máximo & Cháfer-Pericás, Consuelo (2016). Development of a reliable method based on ultra-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry to measure thiol-associated oxidative stress in whole blood samples. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  123, s 104- 112 . doi: 10.1016/j.jpba.2016.02.007
 • Garberg, Håvard Tetlie; Huun, Marianne Ullestad; Escobar, Javier; Martinez-Orgado, Jose; Løberg, Else Marit; Solberg, Rønnaug & Saugstad, Ola Didrik (2016). Short-term effects of cannabidiol after global hypoxia-ischemia in newborn piglets. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  80(5), s 710- 718 . doi: 10.1038/pr.2016.149 Vis sammendrag
 • Lakshminrusimha, Satyan & Saugstad, Ola Didrik (2016). The fetal circulation, pathophysiology of hypoxemic respiratory failure and pulmonary hypertension in neonates, and the role of oxygen therapy. Journal of Perinatology.  ISSN 0743-8346.  36(2), s S3- S11 . doi: 10.1038/jp.2016.43
 • Oei, Ju Lee; Ghadge, Alpana; Coates, Elisabeth; Wright, Ian M.; Saugstad, Ola Didrik; Vento, Maximo; Buonocore, Giuseppe; Nagashima, Tatsuo; Suzuki, Keiji; Hosono, Shiguhero; Davis, Peter G.; Craven, Paul; Askie, Lisa; Dawson, Jennifer; Garg, Shalabh; Keech, Anthony; Rabi, Yacov; Smyth, John; Sinha, Sunil; Stenson, Ben; Lui, Kei; Hunter, Carol Lu & Tarnow Mordi, William (2016). Clinicians in 25 countries prefer to use lower levels of oxygen to resuscitate preterm infants at birth. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  105(9), s 1061- 1066 . doi: 10.1111/apa.13485
 • Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Wollen, Embjørg Julianne; Atneosen-Åsegg, Monica & Saugstad, Ola Didrik (2016). Temporal Patterns of Gene Expression Profiles in the Neonatal Mouse Lung after Hypoxia-Reoxygenation. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  111(1), s 45- 54 . doi: 10.1159/000447322 Vis sammendrag
 • Rognum, Torleiv Ole; Holmen, Sigve; Musse, Musse Ahmed; Dahlberg, Pål Skage; Stray-Pedersen, Arne; Saugstad, Ola Didrik & Opdal, Siri Hauge (2016). Estimation of time since death by vitreous humor hypoxanthine, potassium, and ambient temperature. Forensic Science International.  ISSN 0379-0738.  262, s 160- 165 . doi: 10.1016/j.forsciint.2016.03.001
 • Saugstad, Ola Didrik (2016). Oxygenation of the Newborn. Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.  ISSN 0973-614X.  10(2), s 170- 171
 • Saugstad, Ola Didrik; Robertson, Nicola J. & Vento, Maximo (2016). A critical review of the 2015 International Liaison Committee on Resuscitation treatment recommendations for resuscitating the newly born infant. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  105(5), s 442- 444 . doi: 10.1111/apa.13358
 • Saugstad, Ola Didrik & Stokkereit, Ivar (2016). Children's right to health: Implications for decision-making in newborn medical care. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  138(1) . doi: 10.1542/peds.2015-4195
 • Solberg, Rønnaug; Kuligowski, Julia; Pankratov, Leonid; Escobar, Javier; Quintas, Guillermo; Lliso, Isabel; Sánchez-Illana, Ángel; Saugstad, Ola Didrik & Vento, Máximo (2016). Changes of the plasma metabolome of newly born piglets subjected to postnatal hypoxia and resuscitation with air. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  80(2), s 284- 292 . doi: 10.1038/pr.2016.66
 • Torres-Cuevas, Isabel; Kuligowski, Julia; Carcel, Maria; Cháfer-Pericás, Consuelo; Asensi, Miguel; Solberg, Rønnaug; Cubells, Elena; Nunez, Antonio; Saugstad, Ola Didrik; Vento, Maximo & Escobar, Javier (2016). Protein-bound tyrosine oxidation, nitration and chlorination by-products assessed by ultraperformance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  913, s 104- 110 . doi: 10.1016/j.aca.2016.01.054
 • Benterud, Torkil; Pankratov, Leonid; Solberg, Rønnaug; Bolstad, Nils; Skinningsrud, Anders; Baumbusch, Lars Oliver; Sandvik, Leiv & Saugstad, Ola Didrik (2015). Perinatal asphyxia may influence the level of beta-amyloid (1-42) in cerebrospinal fluid: An experimental study on newborn pigs. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  10(10) . doi: 10.1371/journal.pone.0140966
 • Curstedt, Tore; Halliday, Henry L.; Hallman, Mikko; Saugstad, Ola Didrik & Speer, Christian P. (2015). 30 Years of Surfactant Research - From Basic Science to New Clinical Treatments for the Preterm Infant. Neonatology.  ISSN 1661-7800. . doi: 10.1159/000381160
 • Lindenskov, Paal Helge H.; Castellheim, Albert; Saugstad, Ola Didrik & Mollnes, Tom Eirik (2015). Meconium aspiration syndrome: Possible pathophysiological mechanisms and future potential therapies. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  107(3), s 225- 230 . doi: 10.1159/000369373
 • Ramji, Siddarth; Saugstad, Ola Didrik & Jain, Ashish (2015). Current Concepts of Oxygen Therapy in Neonates. Indian Journal of Pediatrics.  ISSN 0019-5456.  82(1), s 46- 52 . doi: 10.1007/s12098-014-1571-8
 • Ramji, Siddarth; Saugstad, Ola Didrik & Jain, Ashish (2015). Current Concepts of Oxygen Therapy in Neonates, In Dharmapuri Vidyasagar & Ashok K. Deorari (ed.),  Advances in Neonatology. Current Status and Challenges in Research in India and US.  Indian Journal of Pediatrics.  ISBN 978-81-923838-2-8.  Kapittel 3 Section I.  s 35 - 50
 • Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Wollen, Embjørg Julianne; Atneosen-Åsegg, Monica & Saugstad, Ola Didrik (2015). Increased expression of inflammatory genes in the neonatal mouse brain after hyperoxic reoxygenation. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  77(2), s 326- 333 . doi: 10.1038/pr.2014.193 Vis sammendrag
 • Samiee-Zafarghandy, Samira; Saugstad, Ola Didrik & Fusch, Christoph (2015). Do we have an answer when it comes to providing extremely preterm infants with optimal target oxygen saturation?. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  104(3), s e130- e133 . doi: 10.1111/apa.12840
 • Saugstad, Ola Didrik (2015). Delivery room management of term and preterm newly born infants. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  107(4), s 365- 371 . doi: 10.1159/000381159
 • Tataranno, ML; Oei, Ju Lee; Perrone, S.; Wright, IM; Smyth, JP; Lui, K.; Tarnow-Mordi, WO; Longini, M; Proietti, Fabrizio; Negro, S.; Saugstad, Ola Didrik & Buonocore, Giuseppe (2015). Resuscitating preterm infants with 100% oxygen is associated with higher oxidative stress than room air. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  104(8), s 759- 765 . doi: 10.1111/apa.13039
 • Ystgaard, Martin Bogale; Sejersted, Yngve; Løberg, Else Marit; Lien, Egil; Yndestad, Arne & Saugstad, Ola Didrik (2015). Early upregulation of NLRP3 in the brain of neonatal mice exposed to hypoxia-ischemia: No early neuroprotective effects of NLRP3 deficiency. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  108, s 211- 219 . doi: 10.1159/000437247 Vis sammendrag
 • Arduini, Alessandro; Escobar, Javier; Vento, Maximo; Escrig, Raquel; Quintas, Guillermo; Sastre, Juan; Saugstad, Ola Didrik & Solberg, Rønnaug (2014). Metabolic adaptation and neuroprotection differ in the retina and choroid in a piglet model of acute postnatal hypoxia. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  76(2), s 127- 134 . doi: 10.1038/pr.2014.70
 • Aune, Dagfinn; Saugstad, Ola Didrik; Henriksen, Tore & Tonstad, Serena (2014). Maternal body mass index and the risk of fetal death, stillbirth, and infant death: A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Medical Association (JAMA).  ISSN 0098-7484.  311(15), s 1536- 1546 . doi: 10.1001/jama.2014.2269
 • Aune, Dagfinn; Saugstad, Ola Didrik; Henriksen, Tore & Tonstad, Serena (2014). Physical Activity and the Risk of Preeclampsia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Epidemiology.  ISSN 1044-3983.  25(3), s 331- 343 . doi: 10.1097/EDE.0000000000000036
 • Braband, Knut; de Lange, Charlotte; Emblem, Kyrre Eeg; Reinholt, Finn P.; Saugstad, Ola Didrik; Schram Stokke, Eirik & Munkeby, Berit Holthe (2014). Contrast-enhanced ultrasound identifies reduced overall and regional renal perfusion during global hypoxia in piglets. Investigative Radiology.  ISSN 0020-9996.  49(8), s 540- 546 . doi: 10.1097/RLI.0000000000000053
 • Dennery, Phyllis A.; Buonocore, Giuseppe & Saugstad, Ola Didrik (2014). Preface (to Perinatal and Prenatal Disorders), In Phyllis A. Dennery; Giuseppe Buonocore & Ola Didrik Saugstad (ed.),  Perinatal and Prenatal Disorders.  Humana Press.  ISBN 978-1-4939-1404-3.  forord.  s v - vi
 • Hameed, Numan Nafie; Abdul, Jaleel,RK & Saugstad, Ola Didrik (2014). The use of continuous positive airway pressure in preterm babies with respiratory distress syndrome: A report from Baghdad, Iraq. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.  ISSN 1476-7058.  27(6), s 629- 632 . doi: 10.3109/14767058.2013.825595
 • Kuligowski, J.; Perez-Guaita, D.; Lliso, I.; Escobar, J.; Leon, Z.; Gombau, L.; Solberg, Rønnaug; Saugstad, Ola Didrik; Vento, M. & Quintas, G. (2014). Detection of batch effects in liquid chromatography-mass spectrometry metabolomic data using guided principal component analysis. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry.  ISSN 0039-9140.  130, s 442- 448 . doi: 10.1016/j.talanta.2014.07.031
 • Mitra, Shabana; Aune, Dagfinn; Speer, CP & Saugstad, Ola Didrik (2014). Chorioamnionitis as a Risk factor for retinopathy of prematurity: A systematic review and meta-analysis. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  105(3), s 189- 199 . doi: 10.1159/000357556
 • Salvesen, Bodil; Curstedt, Tore; Mollnes, Tom Eirik & Saugstad, Ola Didrik (2014). Effects of natural versus synthetic surfactant with SP-B and SP-C analogs in a porcine model of meconium aspiration syndrome. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  105(2), s 128- 135 . doi: 10.1159/000356065
 • Saugstad, Ola Didrik (2014). Oxygen and Oxidative Stress in the Newborn, In Hirokazu Tsukahara & Kazunari Kaneko (ed.),  Studies on Pediatric Disorders.  Humana Press.  ISBN 978-1-4939-0679-6.  Chapter 1.  s 3 - 13
 • Saugstad, Ola Didrik & Aune, Dagfinn (2014). Optimal Oxygenation of Extremely Low Birth Weight Infants: A Meta-Analysis and Systematic Review of the Oxygen Saturation Target Studies. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  105(1), s 55- 63 . doi: 10.1159/000356561
 • Saugstad, Ola Didrik; Aune, Dagfinn; Aguar, Marta; Kapadia, Vishal; Finer, Neil & Vento, Maximo (2014). Systematic review and meta-analysis of optimal initial fraction of oxygen levels in the delivery room at ≤32 weeks. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  103(7), s 744- 751 . doi: 10.1111/apa.12656
 • Solevåg, Anne Lee; Dannevig, Ingrid; Saltyte Benth, Jurate; Saugstad, Ola Didrik & Nakstad, Britt (2014). Reliability of pulse oximetry in hypoxic newborn pigs. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.  ISSN 1476-7058.  27(8), s 833- 838 . doi: 10.3109/14767058.2013.842550
 • Sweet, D; Carnielli, V; Greisen, G; Hallmann, M; Ozek, E; Plavka, R; Saugstad, Ola Didrik; Simeoni, U; Speer, CP & Halliday, HL (2014). [European consensus guidelines on the management of neonatal respiratory distress syndrome in preterm infants--2013 update]. Zhonghua er ke za zhi.  ISSN 0578-1310.  s 749- 755
 • Wollen, Embjørg Julianne; Kwinta, Przemko; Bik-Multanowski, Miroslaw; Madetko-Talowska, Anna; Sejersted, Yngve; Wright, Marianne; Günther, Clara-Cecilie; Nygård, Ståle; Saugstad, Ola Didrik & Pietrzyk, Jacek Jozef (2014). Hypoxia-reoxygenation affects whole-genome expression in the newborn eye. Investigative Ophthalmology and Visual Science.  ISSN 0146-0404.  55(3), s 1393- 1401 . doi: 10.1167/iovs.13-13159 Vis sammendrag
 • Wollen, Embjørg Julianne; Sejersted, Yngve; Wright, Marianne; Madetko-Talowska, Anna; Bik-Multanowski, Miroslaw; Kwinta, Przemko; Günther, Clara-Cecilie; Nygård, Ståle; Løberg, Else Marit; Ystgaard, Martin Bogale; Pietrzyk, Jacek J. & Saugstad, Ola Didrik (2014). Transcriptome profiling of the newborn mouse brain after hypoxia-reoxygenation: Hyperoxic reoxygenation induces inflammatory and energy failure responsive genes. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  75(4), s 517- 526 . doi: 10.1038/pr.2013.249 Vis sammendrag
 • Dannevig, Ingrid; Solevåg, Anne Lee; Sonerud, Tonje; Saugstad, Ola Didrik & Nakstad, Britt (2013). Brain inflammation induced by severe asphyxia in newborn pigs and the impact of alternative resuscitation strategies on the newborn central nervous system. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  73(2), s 163- 170 . doi: 10.1038/pr.2012.167 Vis sammendrag
 • Døhlen, Gaute; Antal, Ellen-Ann; Castellheim, Albert; Thaulow, Erik; Kielland, Anders & Saugstad, Ola Didrik (2013). Hyperoxic resuscitation after hypoxia-ischemia induces cerebral inflammation that is attenuated by tempol in a reporter mouse model with very young mice. Journal of Perinatal Medicine.  ISSN 0300-5577.  41(3), s 251- 257 . doi: 10.1515/jpm-2012-0135
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Saugstad, Ola Didrik (2013). Management of periviable newborns in Nordic countries. Current pediatric reviews.  ISSN 1573-3963.  9, s 19- 24 . doi: 10.2174/157339613805289415
 • Kro, Grete A; Yli, Branislava Markovic; Rasmussen, Svein; Norén, Håkan; Amer-Wåhlin, Isis; Rosén, Karl Gustaf; Stray-Pedersen, Babill & Saugstad, Ola Didrik (2013). Association between umbilical cord artery pCO2 and the Apgar score; elevated levels of pCO2 may be beneficial for neonatal vitality after moderate acidemia. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  92(6), s 662- 670 . doi: 10.1111/aogs.12090
 • Pietrzyk, Jacek Jozef; Kwinta, Przemko; Bik-Multanowski, Miroslaw; Madetko-Talowska, Anna; Jagla, Mateusz; Tomasik, Tomasz; Mitkowska, Zofia; Wollen, Embjørg Julianne; Nygård, Ståle & Saugstad, Ola Didrik (2013). New insight into the pathogenesis of retinopathy of prematurity: assessment of whole-genome expression. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  73(4), s 476- 483 . doi: 10.1038/pr.2012.195
 • Pietrzyk, Jacek Jozef; Kwinta, Przemko; Wollen, Embjørg Julianne; Bik-Multanowski, Miroslaw; Madetko-Talowska, Anna; Günther, Clara-Cecilie; Jagla, Mateusz; Tomasik, Tomasz & Saugstad, Ola Didrik (2013). Gene Expression Profiling in Preterm Infants: New Aspects of Bronchopulmonary Dysplasia Development. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  8(10) . doi: 10.1371/journal.pone.0078585 Vis sammendrag
 • Saugstad, Ola Didrik; Kwinta, Przemko; Wollen, Embjørg Julianne; Bik-Multanowski, M; Madetko-Talowska, A; Jagla, Mateusz; Tomasik, Tomasz & Pietrzyk, Jacek Jozef (2013). Impact of antenatal glucocorticosteroids on whole-genome expression in preterm babies. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  102(4), s 349- 355 . doi: 10.1111/apa.12166
 • Solberg, Rønnaug; Escobar, Javier; Arduini, Alessandro; Torres-Cuevas, Isabel; Lahoz, Agustın; Sastre, Juan; Saugstad, Ola Didrik; Vento, Maximo; Kuligowski, Julia & Quintas, Guillermo (2013). Metabolomic Analysis of the Effect of Postnatal Hypoxia on the Retina in a Newly Born Piglet Model. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  8(6) . doi: 10.1371/journal.pone.0066540
 • Sweet, David G.; Carnielli, V; Greisen, G; Hallman, Mikko; Ozek, Eren; Plavka, R; Saugstad, Ola Didrik; Simeoni, U; Speer, CP; Vento, M & Halliday, Henry L. (2013). European Consensus Guidelines on the Management of Neonatal Respiratory Distress Syndrome in Preterm Infants-2013 Update. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  103(4), s 353- 368 . doi: 10.1159/000349928
 • Wollen, Embjørg Julianne; Sejersted, Yngve; Wright, Marianne; Bik-Multanowski, Miroslaw; Madetko-Talowska, Anna; Günther, Clara-Cecilie; Nygård, Ståle; Kwinta, Przemko; Pietrzyk, Jacek Jozef & Saugstad, Ola Didrik (2013). Transcriptome profiling of the newborn mouse lung after hypoxia and reoxygenation: hyperoxic reoxygenation affects mTOR signaling pathway, DNA repair, and JNK-pathway regulation. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  74(5), s 536- 544 . doi: 10.1038/pr.2013.140 Vis sammendrag
 • World Health Organization, Odon Device Research Group; Schvartzman, Javier A; Krupitzki, Hugo; Betran, Ana Pilar; Requejo, Jennifer; Bergel, Eduardo; Fiorillo, Ángel E; Gadow, Enrique C; Vizcaino, Francisco M; von Petery, Felicitas; Althabe, Fernando; Belizán, José; Borruto, Franco; Boulvain, Michel; Di Renzo, Gian Carlo; Gülmezoglu, Metin; Hofmeyr, Justus; Judge, Kevin; Leung, Tak Yeung; Nguyen, My Huong; Saugstad, Ola Didrik; Temmerman, Marleen; Treisser, Alain; Vayena, Effy & Merialdi, Mario (2013). Feasibility and safety study of a new device (Odón device) for assisted vaginal deliveries: study protocol. Reproductive Health.  ISSN 1742-4755.  10(33) . doi: 10.1186/1742-4755-10-33
 • Alsharnoubi, Jehan Mohamed; Odland, Hans Henrik & Saugstad, Ola Didrik (2012). Nicotine does not influence NF-kappa B activity in neonatal mice reoxygenated with room-air or 100% oxygen. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.  ISSN 1476-7058.  25(10), s 2102- 2105 . doi: 10.3109/14767058.2012.678434
 • Dalen, Marit Lunde; Liu, Xun; Elstad, Maja; Løberg, Else Marit; Saugstad, Ola Didrik; Rootwelt, Terje & Thoresen, Marianne (2012). Resuscitation with 100% oxygen increases injury and counteracts the neuroprotective effect of therapeutic hypothermia in the neonatal rat. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  71(3), s 247- 252 . doi: 10.1038/pr.2011.43
 • Dannevig, Ingrid; Solevåg, Anne Lee; Saugstad, Ola Didrik & Nakstad, Britt (2012). Lung Injury in Asphyxiated Newborn Pigs Resuscitated from Cardiac Arrest - The Impact of Supplementary Oxygen, Longer Ventilation Intervals and Chest Compressions at Different Compression-to-Ventilation Ratios. Open Respiratory Medicine Journal.  ISSN 1874-3064. . doi: 10.2174/1874306401206010089 Vis sammendrag
 • Koh, Jeremy; Yeo, Cheo Lian; Wright, Ian; Lui, Kei; Saugstad, Ola Didrik; Tarnow-Mordi, William; Smyth, John & Oei, Ju Lee (2012). The use of oxygen for delivery room resuscitation of newborn infants in non-Western countries. Early Human Development.  ISSN 0378-3782.  88(8), s 631- 635 . doi: 10.1016/j.earlhumdev.2012.01.005
 • Lange, Eva Charlotte de; Malinen, Eirik; Qu, Hong; Johnsrud, Kjersti; Skretting, Arne; Saugstad, Ola Didrik & Munkeby, Berit Holthe (2012). Dynamic FDG-PET for assessing early effects of cerebral hypoxia and resuscitation in new born pigs. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging.  ISSN 1619-7070.  39(5), s 792- 799 . doi: 10.1007/s00259-011-2055-y
 • Odland, Hans Henrik; Brun, Henrik; Sejersted, Yngve; Dalen, Marit Lunde; Edvardsen, Thor; Saugstad, Ola Didrik & Thaulow, Erik (2012). Myocardial longitudinal peak systolic acceleration (pSac): relationship to ejection phase, pressure, and contractility. Echocardiography.  ISSN 0742-2822.  29(5), s 541- 553 . doi: 10.1111/j.1540-8175.2011.01628.x Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Dennery, Phyllis A.; Buonocore, Giuseppe & Saugstad, Ola Didrik (ed.) (2014). Perinatal and Prenatal Disorders. Humana Press.  ISBN 978-1-4939-1404-3.  435 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Saugstad, Ola Didrik (2017). Kommentar til "Fish Oil in Pregnancy and Asthma in Offspring". New England Journal of Medicine.  ISSN 0028-4793.  376 . doi: 10.1056/NEJMc1701020
 • Kessler, Jørg; Yli, Branislava Markovic; Stray-Pedersen, Babill; Jacobsen, Anne Flem; Saugstad, Ola Didrik & Henriksen, Tore (2016). Why did the authors perform a meta-analysis of studies with primary endpoints they consider clinically unimportant?. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  95(5), s 606- 607 . doi: 10.1111/aogs.12876
 • Saugstad, Ola Didrik (2016). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Acetylcholine in the Treatment of Idiopathic Respiratory Distress Syndrome : Moss AJ, Emmanouilides GC, Rettori O, Adams FH. J Pediatrics 1966;69:817-25. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  178, s 92- 92 . doi: 10.1016/j.jpeds.2016.05.023
 • Saugstad, Ola Didrik (2016). Re: Kronisk utmattelsessyndrom/ myalgisk encefalopati – sykdomsmekanismer, diagnostikk og behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(3), s 205- 205 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0053
 • Saugstad, Ola Didrik (2016). The Newborn at the edge of viability. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  105(11), s 1249- 1251 . doi: 10.1111/apa.13564
 • Saugstad, Ola Didrik (2016). The neonate from cesarean delivery, In Gian Carlo Di Renzo & Antonio Malvasi (ed.),  Cesarean Delivery.  CRC Press.  ISBN 9781482226331.  Chapter 17.  s 297 - 306
 • Vento, Maximo; Schmölzer, Georg; Cheung, Po-Yin; Finer, Neil; Solevåg, Anne Lee; Oei, Ju Lee & Saugstad, Ola Didrik (2016). What initial oxygen is best for preterm infants in the delivery room?-A response to the 2015 neonatal resuscitation guidelines. Resuscitation.  ISSN 0300-9572.  101, s e7- e8 . doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.12.020
 • Egeland, Torstein; Angelsen, Arild; Haug, Ruth; Henriksen, Jan-Olav; Lea, Tor Erling & Saugstad, Ola Didrik (2015). T. Egeland og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(22), s 2021- 2022 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1230
 • Egeland, Torstein; Angelsen, Arild; Haug, Ruth; Henriksen, Jan-Olav; Lea, Tor Erling & Saugstad, Ola Didrik (2015). T. Egeland og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(22), s 2020- 2021 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1185
 • Saugstad, Ola Didrik (2015). Hyperoxia and cerebral vasoconstriction in healthy newborns. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  104(7), s 645- 646 . doi: 10.1111/apa.13004
 • Angelsen, Arild; Egeland, Torstein; Haug, Ruth; Henriksen, Jan-Olav; Lea, Tor Erling & Saugstad, Ola Didrik (2014). De ME-syke fortjener seriøs forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Eik-Nes, Sturla; Saugstad, Ola Didrik & Kahrs, Birgitte Heiberg (2014, 08. februar). Ein kompleks prosedyre. Kronikk på ytring.no. [Internett].  nrk.no/ytring.no.
 • Haaland, Eilif; Meland, Eivind; Magelssen, Morten; Saugstad, Ola Didrik; Salbu, Harald; Felde, Gunhild & Rognum, Torleiv Ole (2014). Ikke reelt bortfall av henvisningsplikten. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(17), s 1646 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1007
 • Saugstad, Ola Didrik (2014). Twins should be delivered before 38 weeks of gestation: AGAINST.. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology.  ISSN 1470-0328. . doi: 10.1111/1471-0528.12916
 • Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Wollen, Embjørg Julianne; Atneosen-Åsegg, Monica; Bjørås, Magnar & Saugstad, Ola Didrik (2013). Gene expression changes in the brain of Ogg1/Mutyh knockout mice following a hypoxia-reoxygenation insult. Vis sammendrag
 • Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Wollen, Embjørg Julianne; Bjørås, Magnar & Saugstad, Ola Didrik (2013). DNA Glycosylases Protect the Newborn Mouse Lung from Apoptosis, Cell Cycle Arrest and Inflammation. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  103(4), s 350- 351 Vis sammendrag
 • Saugstad, Ola Didrik (2013). Oksygen til for tidlig fødte – en ny skandale?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (19) . doi: 10.4045/tidsskr.13.1048
 • Saugstad, Ola Didrik (2013). The Oxygen Paradox in the Newborn: Keep Oxygen at Normal Levels. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  163(4), s 934- 935 . doi: 10.1016/j.jpeds.2013.06.003
 • Saugstad, Ola Didrik (2013). Too Expensive to Treat? Finitude, Tragedy, and the Neonatal ICU. Journal of Bioethical Inquiry.  ISSN 1176-7259.  10(2), s 253- 255 . doi: 10.1007/s11673-013-9433-z
 • Dawson, Jennifer A.; Vento, Maximo; Finer, Neil; Rich, Wade; Saugstad, Ola Didrik; Morley, Colin J. & Davis, Peter G. (2012). Managing Oxygen Therapy during Delivery Room Stabilization of Preterm Infants. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  160(1), s 158- 161 . doi: 10.1016/j.jpeds.2011.07.045

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:44 - Sist endret 22. apr. 2016 09:28