English version of this page

Pediatrisk forskningsinstitutt

PFI er et kombinert universitets og sykehusinstitutt og er Barne- og Ungdomsklikkens forskningsavdeling. Klinisk forskningspost for barn (KFPB) er en del av PFI.

PFI ble etablert ved Rikshospitalet i 1959 som et kombinert universitets- og sykehusinstitutt og er i dag forskningsavdelingen ved Barne- og ungdomsklinikken (BAR). 

De første årene ble forskningen fokusert om hematologi, men ganske snart ble fokus utvidet til å omfatte en hel rekke med emner som inkluderer metabolske sykdommer, kreft hos barn, skadelige effekter av bilirubin.

Ved instituttet har det vært drevet grunnleggende studier vedrørende peptiders effekt på sykdommer. I over 20 år har hovedfokus vært effekten av reoksygenering etter en periode med oksygenmangel. Dette har spesielt vært studert i nyfødtperioden.

I dag speiler PFI bredden i pediatrien ved å inkludere forskning relatert til nyfødtmedisin, hjertesykdommer, nyresykdommer, kreft, leversykdommer og gastroenterologi. PFI har ansatt en biobankmedarbeider som bistår alle forskningsgrupper på BAR med opprettelse, logistikk og utvikling av biobanker.

Klinisk Forskningspost Barn (KFPB) er en del av Pediatrisk forskningsinstitutt (PFI). KFPB deltar med studiesykepleiere og forskere/leger for å understøtte deltakelse i industri- og i forskerinitierte kliniske studier for barn og ungdom både i og utenfor BAR.

Det er etablert en rekke dyremodeller og cellekulturmodeller ved PFI, inkludert omfattende stamcelleforskning. Instituttets forskere har et bredt samarbeid med en rekke forskergrupper i inn- og utland.

Runar Almaas er leder for PFI.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, OUS, Rikshospitalet, 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13157010 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 534611 Vortex, FS m.m.