English version of this page

Pediatrisk forskningsinstitutt (PFI)

Pediatrisk forskningsinstitutt er en forskningsenhet ved Barne- og ungdomsklinikken. I løpet av de siste 30 årene har instituttets forskningsinnsats bidratt til å belyse mekanismene rundt hypoksi og reoksygenering, oksidativt stress og påfølgende skader.

PFI ble etablert ved Rikshospitalet i 1959 som et kombinert universitets- og sykehusinstitutt.

De første årene ble forskningen fokusert om hematologi, men senere har fokuset blitt utvidet til å omfatte en hel rekke emner som inkluderer metabolske sykdommer, kreft hos barn, skadelige effekter av bilirubin og peptiders effekt på sykdommer.

I løpet av de siste 30 årene har instituttets forskningsinnsats bidratt til å belyse mekanismene rundt hypoksi og reoksygenering, oksidativt stress og påfølgende skader.

Instituttets forskning har vært avgjørende til de endrede retningslinjene for nyfødtscreening i 2010, og fortsatt er det viktig forskningsaktivitet rundt oksidativt stress og mulige intervensjonsstrategier for å redusere skadelige effekter. Det er etablert en rekke dyremodeller og cellekulturmodeller ved PFI, og instituttets forskere har et bredt samarbeid med en rekke forskergrupper i inn- og utland.

Instituttet ledes av Ola Didrik Saugstad, avdelingsleder, professor dr.med

Kontakt

Postadresse OUS, Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse OUS Rikshospitalet Sognsvannsveien 20 0372 Oslo Stedkode: 534611