Ola Didrik Saugstad

Bilde av Ola Didrik Saugstad
English version of this page
Telefon +47-23072790 +47-23072794
Mobiltelefon +47-90194144
Faks +47-23072780
Rom D1.2029
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 OSLO
Postadresse Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO

Faglige interesser

Ola Didrik Saugstad er en barnelege, forsker og debattant i spørsmål om medisinsk etikk. Han er professor i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo, overlege i neonatologi (nyfødtmedisin) og bestyrer ved Pediatrisk forskningsinstitutt på Rikshospitalet. Han er også avdelingsleder ved Avdeling for Kvinne og Barnehelse, Kvinne og Barnklinikken, Oslo Universitetssykehus. Fra 1991-2010 var han leder for den norske nyfødtscreeningen.

Saugstad har siden 1970-tallet forsket på gjenopplivning av nyfødte, og har vært banebrytende i å få endret praksis på området fra bruk av ren oksygen, som hadde vært praksis de siste 200 år, til bruk av vanlig luft. Forskningen har vist en nedgang i dødsraten på 30 prosent ved bruk av luft, og flere hundre tusen barn kan dermed reddes hvert år. I 2010 ble luft anbefalt i internasjonale retningslinjer, basert på Saugstads og kollegenes forskning. Denne forskningen har lagt grunnlaget for nye resusiteringsprogram for nyfødte i lavinntektsland.

Bakgrunn

 • 1991-2007 - Forfatter av «Når Barnet er Født for Tidlig» (1991,1999, 2009) som er oversatt til Svensk, Dansk, Russisk og Spansk og «Barnets første leveår» (2007).
 • 1986-1991 - Ble overlege i 1986 og professor i 1991
 • 1985 - Sammen med Gösta Rooth er han redaktør og bidragsyter til «The Roots of Perinatal Medicine» og sammen med Sigmund Vaage «Helse for den svake»
 • 1977 - Tok doktorgraden
 • 1974 - 1976 stipendiat med midler fra Norges forskningsråd ved Institutt for kirurgisk forskning ved Rikshospitalet i Norge
 • fra 1974 - Arbeidet som stipendiat ved universitetssykehuset i Uppsala
 • 1973 - Tok den medisinske embedseksamen
 • Han har publisert over 400 artikler i medisinske tidsskrifter og en rekke bokkapitler i internasjonale fagbøker

Priser og utmerkelse

 • 2014 - Æresprofessor ved Moskva Statsuniversitet; Æresdoktor ved  Universitetet i Athen
 • 2012 - ME prisen; SalusAnsvar Nordic Medical Award
 • 2011 - Bjørnsonprisen, American Academy of Pediatrics Landmark Award; Æresmedlem American Pediatric Society
 • 2010 - Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden
 • 2007 - Livsvernprisen
 • 2005 - Æresmedlem av den finske perinatalmedisinske foreningen
 • 2001 - The Virginia Apgar Prize; Æresmedlem av Norsk perinatalmedisinsk forening
 • 2000 - Æresmedlem av den ungarske barnelegeforeningen
 • 1997 - The Arvo Ylppo Medal in Neonatology (Universitetet i Helsingfors)
 • 1995 - The Laerdal Award in Acute Medicine (Universitetet i Oslo)
 • Medlem av Det Norske Videskaps-akademi
 • Märta Philipson Award for Progress in Pediatrics (Universitetet i Stockholm)
 • Innvalgt (en av 30) medlem av International Academy of Perinatal Medicine

Verv

 • 2012-2015 - Han var medlem at WHOs ekspertutvalg for Basic Newborn Care  (2012) og Guidelines for Handling of Preterm Infants (2015).
 • 1996-2006 - I perioden 1996 til 2006 var han styremedlem og fra 2002-2004 president for European Association of Perinatal Medicine.
 • 2001-2004 - Styremedlem i International Pediatric Foundation
 • 1997-2001 - Han var rådgiver for Helseministeren
 • 1990-1993 - Leder av ESPRs nyfødtgruppe
 • 1987-1989 - Grunnlegger og den første leder av Norsk Perinatalmedisinsk Forening
 • 1987-1990 Styremedlem i European Society of Pediatric Research (ESPR)
 • Han er eller har vært medlem av redaksjonskollegiet  og redaktør i 8 medisinske tidsskrift.
 • Han har også vært referee for mer enn tredve tidsskrifter.
 • Han har skrevet en rekke avisartikler og kronikker om medisinsk etiske emner knyttet til bioetikk spesielt relatert til foster og nyfødte og forsknings og helsepolitikk.

Undervisning

 • Ola Didrik Saugstad underviser i pediatri i MEDSEM9 - 9.semester i medisin på UiO. Han har holdt flere æresforelesninger i pediatri rundt om i verden og holdt mer enn 300 inviterte foredrag ved alle store kongresser i faget og andre fora i alle verdensdeler.

Publikasjoner

 • Benterud, Torkil; Pankratov, Leonid; Solberg, Rønnaug; Bolstad, Nils; Skinningsrud, Anders; Baumbusch, Lars Oliver; Sandvik, Leiv & Saugstad, Ola Didrik (2015). Perinatal asphyxia may influence the level of beta-amyloid (1-42) in cerebrospinal fluid: An experimental study on newborn pigs. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  10(10) . doi: 10.1371/journal.pone.0140966
 • Curstedt, Tore; Halliday, Henry L.; Hallman, Mikko; Saugstad, Ola Didrik & Speer, Christian P. (2015). 30 Years of Surfactant Research - From Basic Science to New Clinical Treatments for the Preterm Infant. Neonatology.  ISSN 1661-7800. . doi: 10.1159/000381160
 • Lindenskov, Paal Helge H.; Castellheim, Albert; Saugstad, Ola Didrik & Mollnes, Tom Eirik (2015). Meconium aspiration syndrome: Possible pathophysiological mechanisms and future potential therapies. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  107(3), s 225- 230 . doi: 10.1159/000369373
 • Ramji, Siddarth; Saugstad, Ola Didrik & Jain, Ashish (2015). Current Concepts of Oxygen Therapy in Neonates. Indian Journal of Pediatrics.  ISSN 0019-5456.  82(1), s 46- 52 . doi: 10.1007/s12098-014-1571-8
 • Ramji, Siddarth; Saugstad, Ola Didrik & Jain, Ashish (2015). Current Concepts of Oxygen Therapy in Neonates, In  Advances in Neonatology. Current Status and Challenges in Research in India and US.  Indian Journal of Pediatrics.  ISBN 978-81-923838-2-8.  Kapittel 3 Section I.  s 35 - 50
 • Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Wollen, Embjørg Julianne; Atneosen-Åsegg, Monica & Saugstad, Ola Didrik (2015). Increased expression of inflammatory genes in the neonatal mouse brain after hyperoxic reoxygenation. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  77(2), s 326- 333 . doi: 10.1038/pr.2014.193
 • Samiee-Zafarghandy, Samira; Saugstad, Ola Didrik & Fusch, Christoph (2015). Do we have an answer when it comes to providing extremely preterm infants with optimal target oxygen saturation?. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  104(3), s e130- e133 . doi: 10.1111/apa.12840
 • Saugstad, Ola Didrik (2015). Delivery room management of term and preterm newly born infants. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  107(4), s 365- 371 . doi: 10.1159/000381159
 • Tataranno, ML; Oei, Ju Lee; Perrone, S.; Wright, IM; Smyth, JP; Lui, K.; Tarnow-Mordi, WO; Longini, M; Proietti, Fabrizio; Negro, S.; Saugstad, Ola Didrik & Buonocore, Giuseppe (2015). Resuscitating preterm infants with 100% oxygen is associated with higher oxidative stress than room air. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  104(8), s 759- 765 . doi: 10.1111/apa.13039
 • Ystgaard, Martin Bogale; Sejersted, Yngve; Løberg, Else Marit; Lien, Egil; Yndestad, Arne & Saugstad, Ola Didrik (2015). Early upregulation of NLRP3 in the brain of neonatal mice exposed to hypoxia-ischemia: No early neuroprotective effects of NLRP3 deficiency. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  108, s 211- 219 . doi: 10.1159/000437247
 • Arduini, Alessandro; Escobar, Javier; Vento, Maximo; Escrig, Raquel; Quintas, Guillermo; Sastre, Juan; Saugstad, Ola Didrik & Solberg, Rønnaug (2014). Metabolic adaptation and neuroprotection differ in the retina and choroid in a piglet model of acute postnatal hypoxia. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  76(2), s 127- 134 . doi: 10.1038/pr.2014.70
 • Aune, Dagfinn; Saugstad, Ola Didrik; Henriksen, Tore & Tonstad, Serena (2014). Maternal body mass index and the risk of fetal death, stillbirth, and infant death: A systematic review and meta-analysis . Journal of the American Medical Association (JAMA).  ISSN 0098-7484.  311(15), s 1536- 1546 . doi: 10.1001/jama.2014.2269
 • Aune, Dagfinn; Saugstad, Ola Didrik; Henriksen, Tore & Tonstad, Serena (2014). Physical Activity and the Risk of Preeclampsia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Epidemiology.  ISSN 1044-3983.  25(3), s 331- 343 . doi: 10.1097/EDE.0000000000000036
 • Braband, Knut; de Lange, Charlotte; Emblem, Kyrre Eeg; Reinholt, Finn P.; Saugstad, Ola Didrik; Schram Stokke, Eirik & Munkeby, Berit Holthe (2014). Contrast-enhanced ultrasound identifies reduced overall and regional renal perfusion during global hypoxia in piglets. Investigative Radiology.  ISSN 0020-9996.  49(8), s 540- 546 . doi: 10.1097/RLI.0000000000000053
 • Dennery, Phyllis A.; Buonocore, Giuseppe & Saugstad, Ola Didrik (2014). Preface (to Perinatal and Prenatal Disorders), In  Perinatal and Prenatal Disorders.  Humana Press.  ISBN 978-1-4939-1404-3.  forord.  s v - vi
 • Hameed, Numan Nafie; Abdul, Jaleel,RK & Saugstad, Ola Didrik (2014). The use of continuous positive airway pressure in preterm babies with respiratory distress syndrome: A report from Baghdad, Iraq. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.  ISSN 1476-7058.  27(6), s 629- 632 . doi: 10.3109/14767058.2013.825595
 • Kuligowski, J.; Perez-Guaita, D.; Lliso, I.; Escobar, J.; Leon, Z.; Gombau, L.; Solberg, Rønnaug; Saugstad, Ola Didrik; Vento, M. & Quintas, G. (2014). Detection of batch effects in liquid chromatography-mass spectrometry metabolomic data using guided principal component analysis. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry.  ISSN 0039-9140.  130, s 442- 448 . doi: 10.1016/j.talanta.2014.07.031
 • Mitra, Shabana; Aune, Dagfinn; Speer, CP & Saugstad, Ola Didrik (2014). Chorioamnionitis as a Risk factor for retinopathy of prematurity: A systematic review and meta-analysis . Neonatology.  ISSN 1661-7800.  105(3), s 189- 199 . doi: 10.1159/000357556
 • Salvesen, Bodil; Curstedt, Tore; Mollnes, Tom Eirik & Saugstad, Ola Didrik (2014). Effects of natural versus synthetic surfactant with SP-B and SP-C analogs in a porcine model of meconium aspiration syndrome. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  105(2), s 128- 135 . doi: 10.1159/000356065
 • Saugstad, Ola Didrik (2014). Oxygen and Oxidative Stress in the Newborn, In  Studies on Pediatric Disorders.  Humana Press.  ISBN 978-1-4939-0679-6.  Chapter 1.  s 3 - 13
 • Saugstad, Ola Didrik & Aune, Dagfinn (2014). Optimal Oxygenation of Extremely Low Birth Weight Infants: A Meta-Analysis and Systematic Review of the Oxygen Saturation Target Studies . Neonatology.  ISSN 1661-7800.  105(1), s 55- 63 . doi: 10.1159/000356561
 • Saugstad, Ola Didrik; Aune, Dagfinn; Aguar, Marta; Kapadia, Vishal; Finer, Neil & Vento, Maximo (2014). Systematic review and meta-analysis of optimal initial fraction of oxygen levels in the delivery room at ≤32 weeks. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  103(7), s 744- 751 . doi: 10.1111/apa.12656
 • Solevåg, Anne Lee; Dannevig, Ingrid; Saltyte Benth, Jurate; Saugstad, Ola Didrik & Nakstad, Britt (2014). Reliability of pulse oximetry in hypoxic newborn pigs. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.  ISSN 1476-7058.  27(8), s 833- 838 . doi: 10.3109/14767058.2013.842550
 • Sweet, D; Carnielli, V; Greisen, G; Hallmann, M; Ozek, E; Plavka, R; Saugstad, Ola Didrik; Simeoni, U; Speer, CP & Halliday, HL (2014). [European consensus guidelines on the management of neonatal respiratory distress syndrome in preterm infants--2013 update]. Zhonghua er ke za zhi.  ISSN 0578-1310.  s 749- 755
 • Wollen, Embjørg Julianne; Kwinta, Przemko; Bik-Multanowski, Miroslaw; Madetko-Talowska, Anna; Sejersted, Yngve; Wright, Marianne; Günther, Clara-Cecilie; Nygård, Ståle; Saugstad, Ola Didrik & Pietrzyk, Jacek Jozef (2014). Hypoxia-reoxygenation affects whole-genome expression in the newborn eye. Investigative Ophthalmology and Visual Science.  ISSN 0146-0404.  55(3), s 1393- 1401 . doi: 10.1167/iovs.13-13159
 • Wollen, Embjørg Julianne; Sejersted, Yngve; Wright, Marianne; Madetko-Talowska, Anna; Bik-Multanowski, Miroslaw; Kwinta, Przemko; Günther, Clara-Cecilie; Nygård, Ståle; Løberg, Else Marit; Ystgaard, Martin Bogale; Pietrzyk, Jacek J. & Saugstad, Ola Didrik (2014). Transcriptome profiling of the newborn mouse brain after hypoxia-reoxygenation: Hyperoxic reoxygenation induces inflammatory and energy failure responsive genes. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  75(4), s 517- 526 . doi: 10.1038/pr.2013.249
 • Dannevig, Ingrid; Solevåg, Anne Lee; Sonerud, Tonje; Saugstad, Ola Didrik & Nakstad, Britt (2013). Brain inflammation induced by severe asphyxia in newborn pigs and the impact of alternative resuscitation strategies on the newborn central nervous system. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  73(2), s 163- 170 . doi: 10.1038/pr.2012.167
 • Døhlen, Gaute; Antal, Ellen-Ann; Castellheim, Albert; Thaulow, Erik; Kielland, Anders & Saugstad, Ola Didrik (2013). Hyperoxic resuscitation after hypoxia-ischemia induces cerebral inflammation that is attenuated by tempol in a reporter mouse model with very young mice. Journal of Perinatal Medicine.  ISSN 0300-5577.  41(3), s 251- 257 . doi: 10.1515/jpm-2012-0135
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Saugstad, Ola Didrik (2013). Management of periviable newborns in Nordic countries. Current pediatric reviews.  ISSN 1573-3963.  9, s 19- 24 . doi: 10.2174/157339613805289415
 • Kro, Grete A; Yli, Branislava Markovic; Rasmussen, Svein; Norén, Håkan; Amer-Wåhlin, Isis; Rosén, Karl Gustaf; Stray-Pedersen, Babill & Saugstad, Ola Didrik (2013). Association between umbilical cord artery pCO2 and the Apgar score; elevated levels of pCO2 may be beneficial for neonatal vitality after moderate acidemia. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  92(6), s 662- 670 . doi: 10.1111/aogs.12090
 • Pietrzyk, Jacek Jozef; Kwinta, Przemko; Bik-Multanowski, Miroslaw; Madetko-Talowska, Anna; Jagla, Mateusz; Tomasik, Tomasz; Mitkowska, Zofia; Wollen, Embjørg Julianne; Nygård, Ståle & Saugstad, Ola Didrik (2013). New insight into the pathogenesis of retinopathy of prematurity: assessment of whole-genome expression. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  73(4), s 476- 483 . doi: 10.1038/pr.2012.195
 • Pietrzyk, Jacek Jozef; Kwinta, Przemko; Wollen, Embjørg Julianne; Bik-Multanowski, Miroslaw; Madetko-Talowska, Anna; Günther, Clara-Cecilie; Jagla, Mateusz; Tomasik, Tomasz & Saugstad, Ola Didrik (2013). Gene Expression Profiling in Preterm Infants: New Aspects of Bronchopulmonary Dysplasia Development. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  8(10) . doi: 10.1371/journal.pone.0078585
 • Saugstad, Ola Didrik; Kwinta, Przemko; Wollen, Embjørg Julianne; Bik-Multanowski, M; Madetko-Talowska, A; Jagla, Mateusz; Tomasik, Tomasz & Pietrzyk, Jacek Jozef (2013). Impact of antenatal glucocorticosteroids on whole-genome expression in preterm babies. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  102(4), s 349- 355 . doi: 10.1111/apa.12166
 • Solberg, Rønnaug; Escobar, Javier; Arduini, Alessandro; Torres-Cuevas, Isabel; Lahoz, Agustın; Sastre, Juan; Saugstad, Ola Didrik; Vento, Maximo; Kuligowski, Julia & Quintas, Guillermo (2013). Metabolomic Analysis of the Effect of Postnatal Hypoxia on the Retina in a Newly Born Piglet Model. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  8(6) . doi: 10.1371/journal.pone.0066540
 • Sweet, David G.; Carnielli, V; Greisen, G; Hallman, Mikko; Ozek, Eren; Plavka, R; Saugstad, Ola Didrik; Simeoni, U; Speer, CP; Vento, M & Halliday, Henry L. (2013). European Consensus Guidelines on the Management of Neonatal Respiratory Distress Syndrome in Preterm Infants-2013 Update. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  103(4), s 353- 368 . doi: 10.1159/000349928
 • Wollen, Embjørg Julianne; Sejersted, Yngve; Wright, Marianne; Bik-Multanowski, Miroslaw; Madetko-Talowska, Anna; Günther, Clara-Cecilie; Nygård, Ståle; Kwinta, Przemko; Pietrzyk, Jacek Jozef & Saugstad, Ola Didrik (2013). Transcriptome profiling of the newborn mouse lung after hypoxia and reoxygenation: hyperoxic reoxygenation affects mTOR signaling pathway, DNA repair, and JNK-pathway regulation. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  74(5), s 536- 544 . doi: 10.1038/pr.2013.140
 • World Health Organization, Odon Device Research Group; Schvartzman, Javier A; Krupitzki, Hugo; Betran, Ana Pilar; Requejo, Jennifer; Bergel, Eduardo; Fiorillo, Ángel E; Gadow, Enrique C; Vizcaino, Francisco M; von Petery, Felicitas; Althabe, Fernando; Belizán, José; Borruto, Franco; Boulvain, Michel; Di Renzo, Gian Carlo; Gülmezoglu, Metin; Hofmeyr, Justus; Judge, Kevin; Leung, Tak Yeung; Nguyen, My Huong; Saugstad, Ola Didrik; Temmerman, Marleen; Treisser, Alain; Vayena, Effy & Merialdi, Mario (2013). Feasibility and safety study of a new device (Odón device) for assisted vaginal deliveries: study protocol. Reproductive Health.  ISSN 1742-4755.  10(33) . doi: 10.1186/1742-4755-10-33
 • Alsharnoubi, Jehan Mohamed; Odland, Hans Henrik & Saugstad, Ola Didrik (2012). Nicotine does not influence NF-kappa B activity in neonatal mice reoxygenated with room-air or 100% oxygen. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.  ISSN 1476-7058.  25(10), s 2102- 2105 . doi: 10.3109/14767058.2012.678434
 • Dalen, Marit Lunde; Liu, Xun; Elstad, Maja; Løberg, Else Marit; Saugstad, Ola Didrik; Rootwelt, Terje & Thoresen, Marianne (2012). Resuscitation with 100% oxygen increases injury and counteracts the neuroprotective effect of therapeutic hypothermia in the neonatal rat. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  71(3), s 247- 252 . doi: 10.1038/pr.2011.43
 • Dannevig, Ingrid; Solevåg, Anne Lee; Saugstad, Ola Didrik & Nakstad, Britt (2012). Lung Injury in Asphyxiated Newborn Pigs Resuscitated from Cardiac Arrest - The Impact of Supplementary Oxygen, Longer Ventilation Intervals and Chest Compressions at Different Compression-to-Ventilation Ratios. Open Respiratory Medicine Journal.  ISSN 1874-3064. . doi: 10.2174/1874306401206010089
 • Koh, Jeremy; Yeo, Cheo Lian; Wright, Ian; Lui, Kei; Saugstad, Ola Didrik; Tarnow-Mordi, William; Smyth, John & Oei, Ju Lee (2012). The use of oxygen for delivery room resuscitation of newborn infants in non-Western countries. Early Human Development.  ISSN 0378-3782.  88(8), s 631- 635 . doi: 10.1016/j.earlhumdev.2012.01.005
 • Lange, Eva Charlotte de; Malinen, Eirik; Qu, Hong; Johnsrud, Kjersti; Skretting, Arne; Saugstad, Ola Didrik & Munkeby, Berit Holthe (2012). Dynamic FDG-PET for assessing early effects of cerebral hypoxia and resuscitation in new born pigs. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging.  ISSN 1619-7070.  39(5), s 792- 799 . doi: 10.1007/s00259-011-2055-y
 • Odland, Hans Henrik; Brun, Henrik; Sejersted, Yngve; Dalen, Marit Lunde; Edvardsen, Thor; Saugstad, Ola Didrik & Thaulow, Erik (2012). Myocardial longitudinal peak systolic acceleration (pSac): relationship to ejection phase, pressure, and contractility. Echocardiography.  ISSN 0742-2822.  29(5), s 541- 553 . doi: 10.1111/j.1540-8175.2011.01628.x
 • Odland, Hans Henrik; Kro, Grete A; Edvardsen, Thor; Thaulow, Erik & Saugstad, Ola Didrik (2012). Impaired diastolic function and disruption of the force-frequency relationship in the right ventricle of newborn pigs resuscitated with 100% oxygen. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  101(2), s 147- 153 . doi: 10.1159/000330804
 • Saugstad, Ola Didrik (2012). Hyperoxia in the term newborn: more evidence is still needed for optimal oxygen therapy. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  101, s 34- 38 . doi: 10.1111/j.1651-2227.2011.02546.x
 • Saugstad, Ola Didrik; Sejersted, Yngve; Solberg, Rønnaug; Wollen, Embjørg Julianne & Bjørås, Magnar (2012). Oxygenation of the Newborn: A Molecular Approach. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  101(4), s 315- 325 . doi: 10.1159/000337345
 • Saugstad, Ola Didrik; Vento, Maximo; Ramji, Siddarth; Howard, Diantha & Soll, Roger F (2012). Neurodevelopmental Outcome of Infants Resuscitated with Air or 100% Oxygen: A Systematic Review and Meta-Analysis. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  102(2), s 98- 103 . doi: 10.1159/000333346
 • Solberg, Rønnaug; Longini, Mariangela; Proietti, Fabrizio; Vezzosi, Piero; Saugstad, Ola Didrik & Buonocore, Giuseppe (2012). Resuscitation with supplementary oxygen induces oxidative injury in the cerebral cortex. Free Radical Biology & Medicine.  ISSN 0891-5849.  53(5), s 1061- 1067 . doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2012.07.022
 • Solberg, Rønnaug; Perrone, Serafina; Saugstad, Ola Didrik & Buonocore, Giuseppe (2012). Risks and benefits of oxygen in the delivery room. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.  ISSN 1476-7058.  25, s 41- 44 . doi: 10.3109/14767058.2012.665236
 • Yli, Branislava Markovic; Kro, Grete A; Rasmussen, Svein; Khoury, Janette; Norén, Håkan; Amer-Wåhlin, Isis; Saugstad, Ola Didrik & Stray-Pedersen, Babill (2012). How does the duration of active pushing in labor affect neonatal outcomes?. Journal of Perinatal Medicine.  ISSN 0300-5577.  40(2), s 171- 178 . doi: 10.1515/JPM.2011.126
 • Østerholt, Helene Dale; Dannevig, Ingrid; Wyckoff, Myra H.; Liao, Jie; Akgul, Yucel; Ramgopal, Mrithyunjay; Mija, Dan S.; Cheong, Naeun; Longoria, Christopher; Mahendroo, Mala; Nakstad, Britt; Saugstad, Ola Didrik & Savani, Rashmin C. (2012). Antioxidant Protects against Increases in Low Molecular Weight Hyaluronan and Inflammation in Asphyxiated Newborn Pigs Resuscitated with 100% Oxygen. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  7(6) . doi: 10.1371/journal.pone.0038839
 • Østerholt, Helene Dale; LUNDELAND, BÅRD; Sonerud, Tonje; Saugstad, Ola Didrik & Nakstad, Britt (2012). The impact of hyaluronan on monocyte Toll-like receptor expression in term infant cord blood. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  101(7), s 706- 713 . doi: 10.1111/j.1651-2227.2012.02650.x
 • Dannevig, Ingrid; Solevåg, Anne Lee; Wyckoff, Myra H.; Saugstad, Ola Didrik & Nakstad, Britt (2011). Delayed onset of cardiac compressions in cardiopulmonary resuscitation of newborn pigs with asphyctic cardiac arrest. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  99(2), s 153- 162 . doi: 10.1159/000302718
 • Lange, Eva Charlotte de; Brabrand, Knut; Emblem, Kyrre Eeg; Bjørnerud, Atle; Løberg, Else Marit; Saugstad, Ola Didrik & Munkeby, Berit Holthe (2011). Cerebral Perfusion in Perinatal Hypoxia and Resuscitation Assessed by Transcranial Contrast-Enhanced Ultrasound and 3 T MRI in Newborn Pigs. Investigative Radiology.  ISSN 0020-9996.  46(11), s 686- 696 . doi: 10.1097/RLI.0b013e3182266431
 • Lawn, Joy E; Bahl, Rajiv; Bergström, Staffan; Bhutta, Zulfiqar A; Darmstadt, Gary L; Ellis, Matthew; English, Mike; Kurinczuk, Jennifer; Lee, Anne C. C.; Merialdi, Mario; Mohamed, Mohamed; Osrin, David; Pattinson, Robert; Paul, Vinod; Ramji, Siddarth; Saugstad, Ola Didrik; Sibley, Lyn; Singhal, Nalini; Wall, Steven N.; Woods, Dave; Wyatt, John; Chan, Kit Yee & Rudan, Igor (2011). Setting Research Priorities to Reduce Almost One Million Deaths from Birth Asphyxia by 2015. PLoS Medicine.  ISSN 1549-1277.  8(1) . doi: 10.1371/journal.pmed.1000389
 • Odland, Hans Henrik; Brun, Henrik; Sejersted, Yngve; Dalen, Marit Lunde; Edvardsen, Thor; Saugstad, Ola Didrik & Thaulow, Erik (2011). Longitudinal Myocardial Contribution to Peak Systolic Flow and Stroke Volume in the Neonatal Heart . Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  70(4), s 345- 351 . doi: 10.1203/PDR.0b013e318229032b
 • Saugstad, Ola Didrik (2011). New guidelines for newborn resuscitation - a critical evaluation. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  100(8), s 1058- 1062 . doi: 10.1111/j.1651-2227.2011.02301.x
 • Saugstad, Ola Didrik (2011). Oksygen til nyfødte?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(24), s 2488- 2490 . doi: 10.4045/tidsskr.11.0870
 • Saugstad, Ola Didrik (2011). Reducing Global Neonatal Mortality Is Possible. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  99(4), s 250- 257 . doi: 10.1159/000320332
 • Saugstad, Ola Didrik & Aune, Dagfinn (2011). In Search of the Optimal Oxygen Saturation for Extremely Low Birth Weight Infants: A Systematic Review and Meta-Analysis. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  100(1), s 1- 8 . doi: 10.1159/000322001
 • Saugstad, Ola Didrik; Speer, Christian P. & Halliday, Henry L. (2011). Oxygen Saturation in Immature Babies: Revisited with Updated Recommendations. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  100(3), s 217- 218 . doi: 10.1159/000329845
 • Sejersted, Yngve; Hildrestrand, Gunn Annette; Kunke, David; Rolseth, Veslemøy; Krokeide, Silje Z.; Neurauter, Christine Gran; Suganthan, Rajikala; Atneosen-Åsegg, Monica; Fleming, Aaron M.; Saugstad, Ola Didrik; Burrows, Cynthia J.; Gomez, Luisa Fernanda Luna & Bjørås, Magnar (2011). Endonuclease VIII-like 3 (Neil3) DNA glycosylase promotes neurogenesis induced by hypoxia-ischemia. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  108(46), s 18802- 18807 . doi: 10.1073/pnas.1106880108
 • Solevåg, Anne Lee; Dannevig, Ingrid; Wyckoff, Myra; Saugstad, Ola Didrik & Nakstad, Britt (2011). Return of spontaneous circulation with a compression:ventilation ratio of 15:2 versus 3:1 in newborn pigs with cardiac arrest due to asphyxia. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition.  ISSN 1359-2998.  96(6), s F417- F421 . doi: 10.1136/adc.2010.200386

Se alle arbeider i Cristin

 • Dennery, Phyllis A.; Buonocore, Giuseppe & Saugstad, Ola Didrik (2014). Perinatal and Prenatal Disorders. Humana Press.  ISBN 978-1-4939-1404-3.  435 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Egeland, Torstein; Angelsen, Arild; Haug, Ruth; Henriksen, Jan-Olav; Lea, Tor Erling & Saugstad, Ola Didrik (2015). T. Egeland og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(22), s 2021- 2022 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1230
 • Egeland, Torstein; Angelsen, Arild; Haug, Ruth; Henriksen, Jan-Olav; Lea, Tor Erling & Saugstad, Ola Didrik (2015). T. Egeland og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(22), s 2020- 2021 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1185
 • Saugstad, Ola Didrik (2015). Hyperoxia and cerebral vasoconstriction in healthy newborns. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  104(7), s 645- 646 . doi: 10.1111/apa.13004
 • Angelsen, Arild; Egeland, Torstein; Haug, Ruth; Henriksen, Jan-Olav; Lea, Tor Erling & Saugstad, Ola Didrik (2014). De ME-syke fortjener seriøs forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Eik-Nes, Sturla; Saugstad, Ola Didrik & Kahrs, Birgitte Heiberg (2014, 08. februar). Ein kompleks prosedyre. Kronikk på ytring.no. [Internett].  nrk.no/ytring.no.
 • Haaland, Eilif; Meland, Eivind; Magelssen, Morten; Saugstad, Ola Didrik; Salbu, Harald; Felde, Gunhild & Rognum, Torleiv Ole (2014). Ikke reelt bortfall av henvisningsplikten. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(17), s 1646 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1007
 • Saugstad, Ola Didrik (2014). Twins should be delivered before 38 weeks of gestation: AGAINST.. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology.  ISSN 1470-0328. . doi: 10.1111/1471-0528.12916
 • Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Wollen, Embjørg Julianne; Atneosen-Åsegg, Monica; Bjørås, Magnar & Saugstad, Ola Didrik (2013). Gene expression changes in the brain of Ogg1/Mutyh knockout mice following a hypoxia-reoxygenation insult .
 • Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Wollen, Embjørg Julianne; Bjørås, Magnar & Saugstad, Ola Didrik (2013). DNA Glycosylases Protect the Newborn Mouse Lung from Apoptosis, Cell Cycle Arrest and Inflammation . Neonatology.  ISSN 1661-7800.  103(4), s 350- 351
 • Saugstad, Ola Didrik (2013). Oksygen til for tidlig fødte – en ny skandale?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (19) . doi: 10.4045/tidsskr.13.1048
 • Saugstad, Ola Didrik (2013). The Oxygen Paradox in the Newborn: Keep Oxygen at Normal Levels. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  163(4), s 934- 935 . doi: 10.1016/j.jpeds.2013.06.003
 • Saugstad, Ola Didrik (2013). Too Expensive to Treat? Finitude, Tragedy, and the Neonatal ICU. Journal of Bioethical Inquiry.  ISSN 1176-7259.  10(2), s 253- 255 . doi: 10.1007/s11673-013-9433-z
 • Dawson, Jennifer A.; Vento, Maximo; Finer, Neil; Rich, Wade; Saugstad, Ola Didrik; Morley, Colin J. & Davis, Peter G. (2012). Managing Oxygen Therapy during Delivery Room Stabilization of Preterm Infants. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  160(1), s 158- 161 . doi: 10.1016/j.jpeds.2011.07.045
 • Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Wollen, Embjørg Julianne; Atneosen-Åsegg, Monica; Bjørås, Magnar & Saugstad, Ola Didrik (2012). 290 Genes Important in Inflammation, Apoptosis, Transcription Regulation and Angiogenesis are Induced in the Newborn Mouse Brain after Hypoxia-Reoxygenation (HR) . Archives of Disease in Childhood.  ISSN 0003-9888.  97, s A85 . doi: 10.1136/archdischild-2012-302724.0290
 • Salvesen, B.; Curstedt, Tore; Mollnes, Tom Eirik & Saugstad, Ola Didrik (2012). Natural versus Synthetic Surfactant in an Experimental Model of Meconium Aspiration Syndrome. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  101(4), s 362- 362
 • Wollen, Embjørg Julianne; Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Atneosen-Åsegg, Monica; Bjørås, Magnar & Saugstad, Ola Didrik (2012). 1779 Cell Death Genes are Induced Immediately after Hypoxia-Reoxygenation (HR) in the Newborn Mouse Lung . Archives of Disease in Childhood.  ISSN 0003-9888.  97, s A503 . doi: 10.1136/archdischild-2012-302724.1779
 • Evanger, Elin & Saugstad, Ola Didrik (2011, 26. januar). Norske leger advarer mot ekstrem baby-yoga.  Oslo.
 • Saugstad, Ola Didrik (2011). A Time to Be Born and a Time to Die: Ethical Challenges in the Neonatal Intensive Care Unit. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  100(2), s 215- 216 . doi: 10.1159/000329089
 • Saugstad, Ola Didrik (2011). How Oxygen became a frequent agent in Neonates.
 • Saugstad, Ola Didrik (2011). Intensive therapy at the start of life in the twenty-first century.
 • Saugstad, Ola Didrik (2011). Is 21% oxygen best for newborn resuscitation? Reply. The Lancet.  ISSN 0140-6736.  377(9772), s 1153- 1153 . doi: 10.1016/S0140-6736(11)60462-5
 • Saugstad, Ola Didrik (2011). New Guidelines for Newborn Resuscitation - Future Challenges.
 • Saugstad, Ola Didrik (2011). Newborn Resuscitation Guidelines - Current Challenges.
 • Saugstad, Ola Didrik (2011). Oxygenation of term infants, the good, the bad and the evil aspects.
 • Saugstad, Ola Didrik (2011). Postnatal Oxygenation of Extremely Low Birth Weight Infants.
 • Saugstad, Ola Didrik (2011). Prognosis of very preterm babies and the limits of viability.
 • Saugstad, Ola Didrik (2011). Sorteringssamfunnets jerngrep. Tidlig ultralyd vil knapt kunne redde et eneste barn i Norge. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Saugstad, Ola Didrik (2011). State of the art lecture: Oxygen therapy for neonates.
 • Saugstad, Ola Didrik (2011, 09. april). Tidlig ultralyd i uke 12. [TV].  TV2 - Lørdagsmagasinet.
 • Saugstad, Ola Didrik (2011). Update on Neonatal Resuscitation.
 • Saugstad, Ola Didrik (2011, 16. mai). Vaksinering av barn. [Radio].  NRK P2.
 • Saugstad, Ola Didrik & Dommerud, Tine (2011, 10. april). "Slik er fosteret i uke 12".  Aftenposten, Oslo.
 • Saugstad, Ola Didrik & Henschien, Siren (2011, 09. april). "Håper jeg hadde valgt å beholde Hermine, sier mamma" Tidlig ultralyd i uke 12 vil gi flere foreldre vanskelige valg. Mandag skal fagfolk vurdere forslaget. [TV].  Oslo.
 • Solberg, Rønnaug & Saugstad, Ola Didrik (2011). Resuscitation of the newborn : an experimental study of toxic effects of supplementary oxygen in newborn piglets.
 • Solevag, Anne Lee; Dannevig, Ingrid; Wyckoff, Myra H.; Saugstad, Ola Didrik & Nakstad, Britt (2011). A Trend Towards Higher Levels of Pro-Inflammatory Cytokines in Bronchoalveolar Lavage Fluid at a Compression: Ventilation Ratio of 15:2 Compared to 3:1 in Asphyxiated Newborn Piglets with Cardiac Arrest. Pub. 4519.270.
 • Vento, Maximo & Saugstad, Ola Didrik (2011). Oxygen Supplementation in the Delivery Room: Updated Information. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  158, s e5- e7 . doi: 10.1016/j.jpeds.2010.11.004

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:44 - Sist endret 22. apr. 2016 09:28