English version of this page

Jobb ved Det medisinske fakultet

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger

  • Administrasjonssjef
    Avdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
    Arbeidssted: Domus Medica Sognsvannsveien 9
    Språk: Norsk (bokmål)
    Søknadsfrist: 05.04.2017