English version of this page

Studier

Emner

Finn emner

Finn pensum, eksamen og  timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen fra Mine studier til din egen kalender på mobil.

Tjenester og verktøy

Læringsressurser:

Oversikt over e-læring, Ferdighetssenteret, kildebruk, fagsider og lesesaler.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Si fra-logoSi fra om læringsmiljøet

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.

Zoom: Din digital studieplattform

Ta i bruk Zoom

Smittevern: Obligatorisk kurs

Ta smittevernkurs

Livet rundt studiene

Studentforeninger MED

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet, eller en nasjonal utveksling, som en del av utdanningen din ved Det medisinske fakultet.

Karrierevalg

Alt om studieveiledning, doktorgrad og forskerkarriere, turnus og karrierekurs.

Studienytt

Siste nytt fra ledelsen om aktuelle studiesaker for deg som studerer ved MED.

Følg MED på sosiale medier