English version of this page

Studier

Helt ærlig - SHoT 2018 er igang

SHoT er landets største undersøkelse av studenters helse og trivsel. Invitasjon er sendt ut på e-post til norske norske fulltidsstudenter under 35 år. Svarfrist er 20. mars

Emner

Finn emner

Finn pensum, eksamen og  timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen fra Mine studier til din egen kalender på mobil.

Tjenester og verktøy

Læringsressurser:

Oversikt over e-læring, Ferdighetssenteret, kildebruk, fagsider og lesesaler.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Si fra om læringsmiljøet

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet, eller en nasjonal utveksling, som en del av utdanningen din ved Det medisinske fakultet.

Karrierevalg

Alt om studieveiledning, doktorgrad og forskerkarriere, turnus og karrierekurs.

Prosjekt: Oslo 2014

Følg oss på sosiale medier