English version of this page

Om fakultetet

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo ble grunnlagt i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling til pasientens og samfunnets beste.

Helse, miljø og sikkerhet

Samarbeid med fakultetet

Medisinsk innovasjon

Innovasjon er en av pilarene for fakultetets virksomhet. Ny anvendelse av medikamenter, nye medisiner, nye metoder for behandling er eksempler.

Strategi

For perioden 2010-2020 er fakultetets hovedmål å styrke de faglige aktivitetene gjennom satsing på økt kvalitet for at alle fagmiljøer skal nå et høyt internasjonalt nivå innen forskning og undervisning.

Strategier ved instituttene

Fakultetets priser

Aktuelle saker

Arrangementer

Legater

Fond og legater som er aktuelle for studenter og forskere ved fakultetet finnes på nettsidene til UNIFOR (Forvaltningsstiftelsen for fond og legater).

 

 

 

 


Følg MED på sosiale medier