English version of this page

Om fakultetet

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo ble grunnlagt i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets kjernevirksomhet er forskning, utdanning, formidling og innovasjon til pasientens og samfunnets beste.

Kontakt fakultetet

Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo
Postboks 1078 Blindern
0316 Oslo

Tlf: (47) 22845300
E-post: postmottak@medisin.uio.no

Pressekontakt

  Medisinsk innovasjon

  Innovasjon er en av pilarene for fakultetets virksomhet. Ny anvendelse av medikamenter, nye medisiner, nye metoder for behandling er eksempler.

  Tall og fakta

  Strategi

  For perioden 2021-2023 er fakultetets hovedmål å styrke de faglige aktivitetene gjennom satsing på økt kvalitet for at alle fagmiljøer skal nå et høyt internasjonalt nivå innen forskning og undervisning. Her finner du også lenke til UiOs strategi 2030.

  Strategier ved instituttene

  Legater

  Fond og legater som er aktuelle for studenter og forskere ved fakultetet finnes på nettsidene til UNIFOR (Forvaltningsstiftelsen for fond og legater).

   

   Følg MED på sosiale medier