English version of this page

Om fakultetet

Fakultetets kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling til pasientens og samfunnets beste.

Strategi

For perioden 2010-2020 er fakultetets hovedmål å styrke de faglige aktivitetene gjennom satsing på økt kvalitet for at alle fagmiljøer skal nå et høyt internasjonalt nivå innen forskning og undervisning.

Strategier ved instituttene

Foto i topp: Gunnar F. Lothe, UiO. Den avbildede skulpturen er "Dansen" av Per Ung.