English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde


Siste 100 publikasjoner fra Medisinsk fakultet

Doktorgrad og forskerutdanning

  • Forskerlinjen 
    Et tilbud til medisinstudenter som ønsker å starte med forskning i studietiden.
  • Dr.philos.
    For deg som ønsker å ta doktorgraden på egen hånd.
  • Nasjonale forskerskoler
    Støtter opp under og utvider opplæringstilbudet ved ph.d.-programmet innen spesielle fagområder.

Forskningsaktuelt

Innovasjon

Medisinsk innovasjon er en viktig del av vårt arbeid. Vil du lære mer om innovasjon, har du en idé, eller vil du samarbeide med oss?

Scientia Fellows

Postdoktorprogrammet Scientia Fellows hjelper unge forskere med å bygge internasjonale karrierer. Deltagerne har status som Marie Curie-kandidater.

Kjernefasiliteter

En kjernefasilitet er et utstyrstungt spesiallaboratorium som betjener forskere både i og utenfor eget miljø. Her finner du oversikt over fakultetets kjernefasiliteter. 

Forskerprofilen

Om forskningen ved fakultetet

Fakultetet har en bred profil rettet både mot klinisk medisinsk forskning, medisinsk basalforskning, helseforskning og forskning på samfunnsmedisinske områder.