English version of this page

Forskning

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

Innovasjon

Medisinsk innovasjon er en viktig del av vårt arbeid. Vil du lære mer om innovasjon, har du en idé, eller vil du samarbeide med oss?

Scientia Fellows

Postdoktorprogrammet Scientia Fellows hjelper unge forskere med å bygge internasjonale karrierer. Deltagerne har status som Marie Curie-kandidater.

Kjernefasiliteter

En kjernefasilitet er et utstyrstungt spesiallaboratorium som betjener forskere både i og utenfor eget miljø. Her finner du oversikt over fakultetets kjernefasiliteter. 

Om forskningen ved fakultetet

Fakultetet har en bred profil rettet både mot klinisk medisinsk forskning, medisinsk basalforskning, helseforskning og forskning på samfunnsmedisinske områder.