English version of this page

Livet rundt studiene

Studentdemokrati

Medisinsk studentutvalg (MSU) er det øverste studentorgan ved fakultetet, og er representert i aktuelle styrer, råd og utvalg.

Studenttidsskrift

Æsculap er medisinstudentenes tidsskrift.

MedLink

Forening for studenter fra alle studieretninger innen helse.

Norsk forum for helseledelse

Alumniorganisasjon for nåværende og tidligere MHA-studenter.

Studentforeninger

Har du noe du brenner for, eller bare ønsker en snarvei inn i et sosialt miljø? Bli med i en av studentforeningene ved MED-fakultetet.

Felles for alle studenter ved UiO