English version of this page

Livet rundt studiene

Studentdemokrati

Medisinsk studentutvalg (MSU) er det øverste studentorgan ved fakultetet, og er representert i styrer, råd og utvalg.

Representasjon

Fora ved MED hvor studenter har verv.

Representantene velges på allmøte hvert år.

Æsculap

Medisinstudentenes tidsskrift.

Studentforeninger

Har du noe du brenner for, eller bare ønsker en snarvei inn i et sosialt miljø? Bli med i en av studentforeningene ved MED-fakultetet.

Norsk forum for helseledelse

Alumniorganisasjon for nåværende og tidligere MHA-studenter.

Felles for alle studenter ved UiO

Studentarrangementer

Ingen kommende arrangementer

Mer ...