English version of this page

Tjenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek.
Her finner du også Medisinsk bibliotek

IT-tjenester

Passord, komme på nett, e-post, telefoni, kalender, utskrift, programmer, IT-støtte til forskning og utdanning

E-læring i medisin

Ressurser for læring av praktiske ferdigheter. Ulike medier benyttes for blant annet å illustrere forskjellige prosedyrer.

Kjernefasiliteter

Utstyrstunge spesiallaboratorier som betjener forskere i og utenfor eget miljø

Kunnskapsressurser

Podcast om psykiske lidelser, Vaksinepodden, Medisinsk bildearkiv, Etikk i helsetjenesten, The Biomedical & Life Sciences Collection.

Publikumstjenester

Legemedonasjon er et viktig bidrag for utvikling og opprettholdelse av kunnskap og ferdigheter hos helsepersonell. Les mer om hvordan du kan donere ditt legeme via Testatorordningen.