English version of this page

Tjenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek.

IT-tjenester

Passord, komme på nett, e-post, telefoni, kalender, utskrift, programmer, IT-støtte til forskning og utdanning

Publikumstjenester

Legemedonasjon er et viktig bidrag for utvikling og opprettholdelse av kunnskap og ferdigheter hos helsepersonell. Les mer om hvordan du kan donere ditt legeme via Testatorordningen. 

Kunnskapsressurser

Podcast om psykiske lidelser, Vaksinepodden, Medisinsk bildearkiv, Etikk i helsetjenesten, The Biomedical & Life Sciences Collection.

E-læring i medisin

Ressurser for læring av praktiske ferdigheter. Ulike medier benyttes for blant annet å illustrere forskjellige prosedyrer.

Kjernefasiliteter

Utstyrstunge spesiallaboratorier som betjener forskere i og utenfor eget miljø