English version of this page

Tjenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek.

IT-tjenester

Passord, komme på nett, e-post, kalender, utskrift, programmer, IT-støtte til forskning og utdanning

Publikumstjenester

Rombestilling, foto-, video- og grafiske tjenester med mer.

Kunnskapsressurser

Podcast om psykiske lidelser, Medisinsk bildearkiv, Etikk i helsetjenesten, The Biomedical & Life Sciences Collection.

E-læring i medisin

Ressurser for læring av praktiske ferdigheter. Ulike medier benyttes for blant annet å illustrere forskjellige prosedyrer.

Kjernefasiliteter

Utstyrstunge spesiallaboratorier som betjener forskere i og utenfor eget miljø