English version of this page

Korona-stipend til internasjonale studenter

-Internasjonale studenter faller utenfor krisepakkene og mange har det ekstra tøft. Nå utlyser vi 15 stipendier som retter seg spesielt mot denne gruppen, sier Eivind Engebretsen, visedekan og arbeidende styreleder ved SHE, Senter for fremragende utdanning ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo.

Studenter

Situasjonen vi er i viser behovet for å ta bærekraftige globale helsebeslutninger. Internasjonale studenter kan lære oss mye nå.Foto: Jarli&Jordan/UiO

- Nå kan vi yte økonomisk hjelp og få benyttet deres spesifikke kompetanse på læringssituasjon i et Korona-rammet Norge, fortsetter han. Det var først utlyst ti stipendier, dette ble økt til 15. 

Mange internasjonale studenter har ekstra tøffe dager nå, uten familie eller stort nettverk i Norge. Økonomiske krisepakker til studentene har heller ikke lettet deres situasjon, da de verken har mulighet til å søke dagpenger eller har rett til støtte via Lånekassen. Dette har vært omtalt både hos NRK, Khrono og i et innlegg i Uniforum.

Også studenter ved Det medisinske fakultet har gitt tilbakemelding om slike utfordringer.

- Det er viktig å få frem hvilke konsekvenser den økonomisk svært krevende situasjonen får for læringen slik at vi kan sette inn målrettede pedagogiske tiltak som hjelper dem videre i studiene, sier Kristin Heggen, senterleder ved SHE.

Bærekraft viktig for vår helsetilstand

 «SHE» (Centre for Sustainable Health Care Education) skal gi helsefagstudenter kunnskap og verktøy til å ta bærekraftige beslutninger i utøvelsen av sitt fremtidige arbeid i helsetjenesten. Nå vil de lære av studentenes erfaringer samtidig som de kan bidra i en økonomisk vanskelig situasjon: - Globale helseutfordringer som denne koronapandemien er nettopp innenfor kjerneområdet for senterets arbeid og studentenes erfaringer gir oss viktig informasjon.

Stipendiene vil deles ut til internasjonale studenter som studerer ved Det medisinske fakultet  og som møter økonomiske utfordringer grunnet COVID-utbruddet. Dette er senterets første utlysning og de er blant de første til å ta spesielt ansvar for denne gruppen med studenter.

Ikke nødfond

- Selv om stipendene er behovsprøvet, er ikke dette å forstå som et nødfond, sier Eivind Engebretsen.  SHE tildeler stipender til disse studentene fordi vi vil benytte oss av deres spesifikke kompetanse. Vi ønsker at de skal skrive korte essays der de beskriver sin læringssituasjon i et Korona-rammet Norge. Vi er interessert i de tankene de gjør seg i møte med Norge, med universitetet, med helsesektoren og med tanke på kontakten de har hatt med hjemlandet. Dette er fremtidige helseprofesjonelle beslutningstakere. Deres erfaringer vil prege dem og valgene de tar. Kanskje denne spesielle erfaringen kan gi grunnlag for læring i deres fremtidige helsefaglige yrkeshverdager?

Rapport om Korona-hverdag

De beste essayene vil bli publisert på SHEs nettsider. - Vi vil også samle erfaringene i en rapport om internasjonale studenters Korona-hverdag som vi vil dele med politiske myndigheter, avslutter Engebretsen.

Se utlysningen her: Scholarships for international students.

Om SHE: Senter for fremragende utdanning

Centre for Sustainable Health Care Education (SHE) gir studentene kompetanse og verktøy til å inkludere bærekraft i valgene de tar i yrkesutførelsen. Studentene utdanner seg til å bli endringsagenter innen helsevesenet på et individuelt, samfunnsmessig og globalt nivå.

Se SHEs nettside her.

Av Hanne Bjerknes
Publisert 17. apr. 2020 12:05 - Sist endret 6. mai 2020 17:00