Forskar innan komplekse intervensjonar i helsetenestene

Forskargruppa KompIHS blei denne veka lansert med opningsføredrag om utvikling og evaluering av komplekse intervensjonar, med fokus på kontekst for implementering.

KompIHS står for komplekse intervensjonar i helsetenestene og det er Avdeling for

Line Kildal Bragstad, førsteamanuensis ved Avdeling for sykepleievitenskap.

sykepleievitenskap som står bak satsinga. Opningsseminaret trekte til seg rundt 30 personar, i tillegg til tilsette ved avdelinga var det deltakarar frå ulike institusjonar og faggrupper.

– Deltakarane kom frå ulike forskarnettverk som me er tilknytt, blant anna frå CHARM-nettverket, og kom frå institusjonar som UiO, OUS, Sunnaas, OsloMet og StatPed, fortel forskargruppeleiar Line Kildal Bragstad.

Målet til forskargruppa er å bidra til metode- og teoriutvikling.

– Forskargruppa er etablert for å skape ein arena kor gruppemedlemmene kan utveksle erfaringar og bidra til både metodeutvikling og teoriutvikling innan forsking på komplekse intervensjonar i helsetenestene, seier Bragstad.

Les meir om forskargruppa KompIHS.

 

Publisert 29. nov. 2019 13:07 - Sist endret 10. des. 2019 14:18