English version of this page

Komplekse intervensjoner i helsetjenestene (KompIHS)

Målet til forskergruppen KompIHS er å bidra til metodeutvikling og teoriutvikling knyttet til forskning på komplekse intervensjoner i helsetjenestene.

Bildet kan inneholde: gul, tekst, linjekunst, linje, design.
Foto: Colourbox.com

Om gruppen

Denne forskergruppen er etablert for å skape en arena hvor gruppens medlemmer kan utveksle erfaringer og bidra til både metodeutvikling og teoriutvikling innenfor rammene av forskning på komplekse intervensjoner i helsetjenestene. På sikt er hensikten at gruppen sammen skal utvikle nye forskningsprosjekter som inkluderer metodeutvikling og teoriutvikling knyttet til komplekse intervensjoner.

 

Arrangement

 

Aktuelle saker

Prosjekter

Prosjektene som inngår i forskergruppens portefølje inkluderer intervensjoner som skal adressere helseutfordringer på individnivå og utfordringer på system- og tjenestenivå. Det betyr at intervensjonene kan rette seg mot ulike grupper: pasienter, pårørende, helsepersonell eller andre relevante aktører og systemer. Disse intervensjonene kan være designet for implementering i både primær- og spesialisthelsetjenestene, samt på tvers av tjenestenivå. 

Samarbeid

CHARM: Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester

Studieprogrammer og emner

Master i avansert geriatrisk sykepleie 

Master i sykepleievitenskap

Ressurser

UiO:eColab

Emneord: Komplekse intervensjoner, Primærhelsetjenesten, Spesialisthelsetjenesten
Publisert 1. nov. 2019 14:22 - Sist endret 20. mai 2022 11:53