Realist evaluation - relevans for evaluering av komplekse intervensjoner

Mandag 15. juni har vi invitert professor Aslak Steinsbekk ved NTNU for å holde en åpen forelesning om "Realist evaluation". Arrangementet vil bli gjennomført som webinar via Zoom. 

Bildet kan inneholde: blomstrende plante, blomst, anlegg, vår.

I forlengelse av den første åpne forelesningen til KompIHS om kontekstens betydning i evaluering av komplekse invitasjoner ønsker vi nå å tematisere "Realist evaluation". Realist evaluation er en tilnærming som er basert på en antagelse om at prosjekter og intervensjoner fungerer bedre under visse forhold enn i andre. Dessuten inkluderer denne tilnærmingen en forståelse av at utfallet kan påvirkes av måten forskjellige aktører reagerer på eller interagerer med intervensjonen.

Meld deg på her

Realist evaluation forsøker å svare på spørsmål slik som:

  • Hva fungerer?
  • For hvem?
  • Under hvilke omstendigheter?
  • Hvorfor?

Professor Steinsbekk vil dele sine erfaringer med denne tilnærmingen og ha fokus spesielt på hvilken relevans denne tilnærmingen har for evaluering av komplekse intervensjoner. 

I tillegg til en forelesning av professor Steinsbekk vil det bli satt av tid i mindre grupper til diskusjon knyttet til realist evaluation og denne tilnærmingens anvendelighet i forskning på komplekse intervensjoner. Vi vil forsøke å trekke trådene mellom realist evaluation og prosessevaluering innenfor UK MRCs rammeverk for utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner.

Seminaret vil bli arrangert som webinar via Zoom - link for pålogging vil bli sendt til alle som melder seg på via nettskjema: https://nettskjema.no/a/kompihs

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. 

Ved spørsmål, kontakt leder av forskergruppen: Line Kildal Bragstad

Emneord: Realist evaluation, komplekse intervensjoner, helsetjenestene, åpen forelesning
Publisert 3. mars 2020 10:45 - Sist endret 17. apr. 2020 08:56