Utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner med fokus på konteksten for implementering

Forskergruppen "Komplekse intervensjoner i helsetjenestene" (KompIHS) inviterer til åpen forelesning og diskusjon over temaet: Utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner med fokus på konteksten for implementering.

Bildet kan inneholde: gul, tekst.

Invitasjon til åpen forelesning

Førsteamanuensis Line Kildal Bragstad innleder med et foredrag om utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner med fokus på kontekst for implementering. Foredraget er basert på erfaringer fra studien Psykososial helse etter hjerneslag.

Etter foredraget inviteres deltagerne til å delta i en åpen diskusjon om temaet. 

Påmelding

via Nettskjema innen torsdag 21. november kl 16.00 

 

Det åpne arrangementet avsluttes kl 10.30.

Forskergruppens medlemmer fortsetter møtet frem til kl 11.

Separat agenda er sendt ut. 

Finn veien til Stjerneblokka på Ullevål

https://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/geitmyrsveien-ulleval/gv09/

 

Emneord: Komplekse intervensjoner, helsetjenestene, psykososial helse, hjerneslag, kontekst for implementering
Publisert 31. okt. 2019 13:29 - Sist endret 21. nov. 2019 23:32