Forskertalent får støtte til helseøkonomiske eksperimenter

Geir Godager har som ungt forskertalent fått NFR-midler i 4 år til prosjektet "International Research Collaborative for Health Economic Experiments".

Geir Godager

64 unge forskertalent (under 39 år) får til sammen 450 millioner kroner til sine forskningsprosjekter gjennom Fellesløftet og ordinært budsjett til Fri prosjektstøtte (FRIPRO).

Søknadene har vært gjennom en grundig vurdering av internasjonale ekspertpaneler innenfor de ulike fagområdene.

Godager er en av 20 forskertalent ved Universitetet i Oslo, han får 6 millioner i prosjektstøtte frem til 2017. Hovedmålet med prosjektet er å søke svar på viktige forskningsspørsmål ved å benytte eksperimentelle metoder for innsamling av data. Laboratorieforsøk som metode er sentralt i prosjektet.

Internasjonalt samarbeid

Godager har fått med seg dyktige forskere fra Universitetet i Køln og Universitetet i Bonn i Tyskland. Disse forskerne har erfaring med å anvende økonomiske eksperimenter og har tilgang på fasiliteter for gjennomføring av økonomiske eksperimenter.

Center for Health Management and Policy ved Shandong University er tilknyttet prosjektet, og dette sikrer muligheter for å gjennomføre økonomiske eksperimenter i stor skala i Kina.

Albert Ma ved Boston University er også en viktig ressurs inn i dette prosjektet. Hans teoretiske forfatterskap tar for seg en rekke sentrale problemstillinger innen helseøkonomi, og det er en målsetning å undersøke om disse teoriene kan konfronteres med data fra laboratoriet.

Av Anbjørg Kolaas (tekst og foto)
Publisert 3. feb. 2014 14:34 - Sist endret 3. feb. 2014 15:24