Arrangementer

Tidligere

Barbed Wire Fence
Tid og sted: 22. aug. 2019 15:0017:00, Litteraturhuset, Kverneland

Ikke siden andre verdenskrig har flere mennesker vært på vandring og på flukt – over landegrenser eller innenfor eget land. Folk som flytter eller flykter møter på mange ulike former for grenser – grenser som regulerer tilgang til nasjonalstater, til rettigheter og tjenester, til arbeid og til helsehjelp. I dette seminaret undersøker vi de mange måtene som grenser manifesteres i migrasjonsprosesser i dag. 

Tid og sted: 15. nov. 201816. nov. 2018, Aud 2, Dragefjellet skole, UiB

Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helse for noen innvandrergrupper.

 

Tid og sted: 8. apr. 2018 18:00, Kulturhuset

Oslo legeforening og 7 andre organisasjoner arrangerer 8. April debatt om irregulære og papirløse migranter. Disse har gjennomgående dårligere helse enn andre grupper i befolkningen. Allikevel har de langt dårligere tilgang på helsehjelp.

Tid og sted: 1. juni 2016 13:1515:00, Auditoriet, Frederik Holsts hus

- Reflections on the “European Refugee Crisis” from Germany and the United States by Seth M. Holmes. Open guest lecture.