Studentprosjekter

Prosjektoppgaver i medisinstudiet

En kvalitativ analyse av irregulære migranters rett til og tilgang på behandling ved distriktpsykiatriske sentre (DPS) og hvordan helsearbeideres arbeid med denne gruppen oppleves

Studien tar utgangspunkt i at pasienter i denne gruppen nesten uten unntak avslås ved henvisning til DPS fra Helsesenteret for papirløse migranter, og vil fremskaffe innsikt i hvilke faktorer som ligger til grunn for vedtak som fattes. Studiens første del gjennomgår henvisningskorrespondanse og saksdokumenter knyttet til klage på avslag, i de tilfeller der avslaget er påklaget. Andre del utforske hvordan helsearbeideres med inntaksansvar ved distriktspsykiatriske sentre opplever sine avveininger i vurdering av henvisning av pasienter uten lovlig opphold.

Transpersoner som selger sex og deres egenopplevde seksuelle helse - en kvalitativ studie om helseforståelse, beskyttelsespraksiser og bruk av helsetjenester

Gjennom utforskende kvalitative intervjuer med transpersoner som selger eller har solgt sex i Oslo undersøker studien deres syn på egen seksuell helse, risikoatferd og tiltak de gjør for å beskytte seg selv, samt bruk av helsetjenester. Deltagerne rekrutteres gjennom samarbeid med Nadheim - Kirkens Bymisjonens senter for personer med prostitusjonserfaring, via «snowballing» og eventuelt via andre relevante aktører som ProSenteret, Sex og Samfunn eller Pion.

 • Prosjektperiode:
 • Kontakt: Ingrid Maria Nome
 • Veiledere: Per Kristian Hilden, Anne Kveim Lie

Selvopplevd psykisk helse hos syriske flyktninger i Oslo

Oppgaven undersøker hvordan nylig bosatte flyktninger i Oslo selv definerer sin psykiske helse/uhelse, hvilke forhold de selv mener er viktigst for deres psykiske helse, hvilken hjelp de opplever er tilgjengelig og hvordan de vurderer betydning og grad av sosial støtte. Prosjektet utføres i samarbeid med Prosjekt medborger, etablert ved Stovner frivillighetssentral, Kirkens bymisjon, Oslo.

Allmennfarlige smittsomme sykdommer hos irregulære migranter

Studien ser på forekomst av allmennfarlige smittsomme sykdommer blant de som oppsøkte Helsesenteret for papirløse i Oslo i 2015 og 2016 og deres tilgang på screening, utredning og behandling i Norge.

Hvor dyp skal depresjonen være?

En kvalitativ analyse av etiske, juridiske og helsefaglige problemstillinger i henvisningsprosessen fra Helsesenter for papirløse migranter i Oslo til psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Prosjektoppgaven er tilgjengelig ved kontakt med Ulrikke B. Aarseth.

Masteroppgaver 

Negotiating payments: A qualitative study on the hospitals’ handling of irregular migrants in the Oslo Metropolitan Area

Irregular migrants referred to the hospital for specialist care are experiencing an arbitrary billing practice. Some get a bill for the total cost of the treatment, others just an individual share, and some does not get an invoice at all. Oslo University Hospital, Akershus University Hospital and the Health Centre for Undocumented Migrants in Oslo have taken the initiative for this master thesis to investigate the practice of billing. The study is based on the following research question: What are the barriers to equal and predictable treatment of irregular migrants in the hospitals in the Oslo Metropolitan Area? The study consists of three parts, with three different aims: 1) Mapping the practices and processes when dealing with irregular migrants in the hospitals, focusing on registering and billing. 2) In-depth interviews with healthcare professionals to explore their challenges and appraisals with this patient group. 3) In-depth interviews with 5-10 irregular migrants that have received treatment at the hospital and explore their experience with the issue of payment.

An ethnographic study of the health of transmigrants working in street-based incoming generating activities including begging, in Oslo municipality’

This Master’s project investigates the somatic and psychological health experiences of street-based transmigrants, with particular focus on the protective strategies used by individuals within this group to safeguard their health whilst in Oslo. Qualitative methodology is employed including informal conversations, semi-structured interviews, participant and non-participant observations, occurring across different outdoor and indoor settings that research participants live, work and socialize in. The research study illuminates the voice of the participants, and seeks to shed light on the aforementioned topics from their own perspectives. It aims to inform the work of Oslo Church City Mission, community self-help, and Oslo municipality policies related to use of city spaces, and services offered to transmigrants living in the city.

 • Prosjektperiode:
 • Kontakt: Davina Kaur Patel
 • Veiledere: Per Kristian Hilden, Anne Kveim Lie

A qualitative study of the experiences and professional role of volunteer nurses at the Health Centre for Undocumented Migrants

The Health Centre for Undocumented Migrants in Oslo provides a wide range of primary and preventive health care to patients from over a hundred different countries, many of whom with complex health problems. The provision of health care is based on voluntary work carried out by over 180 health personnel, among them nurses, doctors, psychologists, psychiatrists and physiotherapist and is, as such, a unique context of health care provision. Employing semi-structured interviews and focus group discussions, the project explores what the nurses do at the Health Centre, how they perceive their professional volunteering role, and aims to generate insight into this particular context of care provision.

 • Prosjektperiode:
 • Kontakt: Kristine Fjeldstad
 • Veileder: Per Kristian Hilden og Christina Brux Mburu

A qualitative study on the psychosocial services offered at the Health Center for Undocumented Migrants

This master´s project aims to develop new knowledge on how organized activities at the Health Centre for Undocumented Migrants in Oslo can enhance the psychosocial health of irregular migrants. The study explores irregular migrant’s perceptions, needs, motivations and engagement of organized, psychosocial group activities through qualitative methods such as observations, semi-structured and un-structured interviews. Previous experiences from the Health Centre’s mental health project (2011-2014, funded by Extrastiftelsen) suggest that psychosocial group activities have the potential to give a sense of meaning and structure in the everyday lives of irregular migrants. The goal of the study is to gain knowledge that can be used by the Health Centre to expand and increase the quality of the psychosocial services they are providing.

 • Prosjektperiode:
 • Kontakt: Mia Kaels Kalleberg
 • Veiledere: Christina B. Mburu og Per Kristian Hilden

Studentinitiativet "Helseinfo for alle"

"Helseinfo for alle" er en gruppe på 8 medisin- og tannlegestudenter som ønsker å gjøre noe for å bedre helserettigheter og -tilgang for rettighetsfattige (papirløse). Vi er i gang med å skrive en artikkel, hvor vi vil belyse noen problemer og komme med forslag til løsninger. Målet vårt er at helseministeren eller andre sentrale politikere skal føle at de må svare på det. 

Publisert 22. jan. 2018 11:45 - Sist endret 2. feb. 2022 14:18