Om HERO

Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo, HERO, er et kjernemiljø for helseøkonomisk forskning ved Norges største universitet. HERO er et resultat av en større nasjonal satsning 1998-2011 med Norges Forskningsråd som sentral bidragsyter.

HERO påtar seg eksterne forskningsoppdrag og vektlegger samarbeid med private og offentlige institusjoner. Vi deltar i faglige nettverk både i Europa og USA.

Bakgrunn

HERO ble etablert i 1998 og har siden bidratt med en betydelig innsats innen analyser og evalueringer av norsk helsevesen og forskning innen mer generelle helseøkonomiske problemstillinger. En viktig oppgave i tillegg til forskning er undervisning i bachelor- og masterprogrammer og rekruttering og utdanning av forskere.

Om HEROs forskningsprofil

Vår forskningsvirksomhet har forankring i samfunnsøkonomi og vektlegger samarbeid med medisinere, samfunnsvitere og statistikere. Forskningen dekker de fleste temaer innenfor helseøkonomisk forskning.

Se vår prosjektportefølje for oversikt over forskningstemaer og presentasjon av prosjekter.

Samarbeid

HERO er et samarbeid mellom Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Økonomisk institutt og Frischsenteret. Programmet rapporterer til rektor ved Universitetet i Oslo. Sekretariatsfunksjonen er lagt til Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

Publisert 16. mai 2011 14:26 - Sist endret 27. jan. 2014 10:12