ISF og sykehusenes effektivitet - Erfaringer fra 1997 og 1998

2000/1: Forfattere: Hagen, T.P., Iversen, T., & J. Magnussen, Senter for helseadministrasjon, Sintef UNIMED NIS & HERO (PDF)

Fulltekst

Sammendrag

Fra 1. juli 1997 ble det innført Innsatsstyrt finansiering (ISF) av somatiske sykehus i Norge. Innsatsstyrt finansiering innebærer at deler av utgiftene til fylkeskommunens behandling av inneliggende pasienter refunderes av staten. Fylkene inngår ulike former for avtaler med sykehusene. Gjennom rapporten gis en første evaluering av effektene av Innsatsstyrt finansiering (ISF) på sykehusenes effektivitet og kostnader. Evalueringen omfatter perioden fra innføring og til og med 1998. Den korte tiden ordningen har fungert, gjør at resultatene må oppfattes som foreløpige.

Publisert 26. sep. 2011 14:26 - Sist endret 3. okt. 2011 15:33