2013

Publisert 10. sep. 2013 15:20

HERO WP 2013/6. Forfatter: Dag Bratlid. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, og HERO ved UiO, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital.