De somatiske sykehusenes interne organisering - En kartlegging av 58 somatiske sykehus i Norge, 1999 og 2001

2002/1: Botten, G., Hagen, T.P., Kjekshus, L.E. & S.M., Nerland, Senter for helseadministrasjon & HERO. (PDF 482 kb)

Fulltekst 482 kb

Sammendrag

Våren 2001 gjennomførte Senter for helseadministrasjon, UiO, en kartlegging av sykehusenes interne organiseringsformer for årene 1999 og 2001.

I alt 69 norske sykehus fikk tilsendt spørreskjema. Av de deltok 58 sykehus i undersøkelsen. Data blir presentert i Helseøkonomisk forskningsprogram sin skriftserie som var en av de økonomiske bidragsyterne til å gjøre datainnsamlingen mulig.

Rapporten gir en unik mulighet for innsikt i sykehusenes organisasjonsmåter, og det er første gangen det foreligger en så komplett oversikt. Her finner man svar på detaljspørsmål som hvor stor prosent av sykehusene som tilbyr pasienthotell, hva sykehuspersonalet opplever som flaskehalser for behandling, og hvilke tjenester som sykehusene har "outsourcet". De mer overordnede hovedkonklusjonene som forskergruppen har trukket fra datamaterialet er disse:

Publisert 25. mai 2011 16:23 - Sist endret 3. okt. 2011 15:37